Danskerne bekymre sig om klimaet
Forside/ Videncenter/ Fagartikler/ Danskerne tager bekymringer om klimaet med på arbejde
Forside/ .../ Danskerne tager bekymringer om klimaet med på arbejde

Danskerne tager bekymringer om klimaet med på arbejde

Bekymringer for klimaet fylder rigtig meget for mange mennesker. Også når vi går på arbejde. Det er der flere gode grunde til, at du som leder bør tage alvorligt!
Ikon artikel
Seniorkonsulent
Christian Borrisholt Steen

Om undersøgelsen

Undersøgelsen om danske lønmodtageres holdning til klimahensyn er gennemført af YouGov på vegne af Videncenter for God Arbejdslyst. Data er indsamlet i april 2019 blandt 1.007 lønmodtagere mellem 18 og 65 år, der er tilknyttet arbejdsmarkedet på fuld tid.

Af Videncenter for God Arbejdslyst

Et synligt fokus på klimahensyn og konkrete, bæredygtige initiativer er godt for både medarbejdernes trivsel, klimaet og bundlinjen. En netop offentliggjort undersøgelse, som YouGov har gennemført for Videncenter for God Arbejdslyst viser, at syv ud af ti lønmodtagere er blevet mere opmærksomme på klimaudfordringer, end de var for bare to år siden.

Potentiale i større klimahensyn

Kigger vi lidt nærmere på, hvilken rolle arbejdspladserne ifølge lønmodtagerne bør spille i klimaindsatsen, viser vores undersøgelse, at der er et uudnyttet potentiale her, som virksomhederne med fordel vil kunne sætte langt mere fokus på, end de gør i dag.

Næsten otte ud af ti lønmodtagere svarer, at de er enten helt eller delvist enige i, at alle danske arbejdspladser bør tage klimahensyn. Samtidig svarer næsten syv ud af ti, at de har et mere positivt syn på virksomheder, der tager konkrete klimainitiativer, end på virksomheder der ikke gør. 86 procent af de medarbejdere, der arbejder i virksomheder, som allerede har taget konkrete klimainitiativer, bakker i enten høj eller meget høj grad op om initiativerne. Et større konkret fokus på klimainitiativer i de danske virksomheder, vil med andre ord kunne have en gavnlig indvirkning på virksomhedens evne til både at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Behov for viden og synlighed

Vores undersøgelse viser, at mange virksomheder endnu ikke har klimaspørgsmålet på radaren, til trods for, at det er et spørgsmål som fylder meget hos medarbejderne og i samfundet i al almindelighed. Samtidig tyder resultatet af vores undersøgelse også på, at virksomheder, der allerede har taget forskellige klimainitiativer, kan blive langt bedre til at synliggøre dem og italesætte dem over for deres medarbejdere. Således svarer over halvdelen af de adspurgte ”nej” på spørgsmålet ”Er der konkrete mål for en klimaindsats på din arbejdsplads?” Samtidig svarer godt en femtedel, at de ikke ved, om der er konkrete mål for en klimaindsats på deres arbejdsplads.

Blandt de virksomheder, som allerede tager klimainitiativer, peger medarbejderne på affaldssortering, strømbesparing og mindre papirforbrug som tre typiske indsatsområder.

Klimahensyn som bidrag til større mening

Oplevelsen af mening i arbejdslivet er den væsentligste faktor i oplevelsen af trivsel og arbejdslyst for medarbejderne på de danske arbejdspladser. Det viser God Arbejdslyst Indeks, som er en omfattende kortlægning af, hvad der skaber arbejdslyst for danskerne og som Videncenter for God Arbejdslyst, i samarbejde med Gallup, har gennemført blandt mere end 15.000 lønmodtagere siden 2015. Ikke mindst er oplevelsen af at få lov til at bidrage til noget større (den større mening) en stor motivationsfaktor for mange. At bidrage til noget større handler om, at ens arbejde har et formål, der rækker ud over virksomhed og bundlinje i snæver forstand.

Selvom forskellige former for klimainitiativer sjældent vil kunne kobles direkte sammen med virksomhedens formål eller kerneopgave, vil en mere bevidst strategi for fx reduktion af virksomhedens klimapåvirkning for mange medarbejdere kunne opleves som et større formål, som vil kunne bidrage til den enkeltes oplevelse af mening i arbejdslivet. Lykkes man som virksomhed med at styrke den enkeltes oplevelse af mening, vil det – alt andet lige – også kunne styrke trivsel, arbejdslyst og i sidste ende bundlinjen.