Meningsløst arbejde er spild af liv

Meningsløst arbejde er spild af liv!

Vi skal holde op med at have så travlt med at lave ingenting på vores arbejde. Der er kort sagt brug for et opgør med en syg arbejdskultur fyldt med bureaukrati og meningsløst arbejde.

"Vi bruger de fleste af vores vågne timer på at arbejde, og derfor synes jeg da, at det er vigtigt, at det er det rigtige vi får produceret, og at det vi rent faktisk laver, når vi går på arbejde, giver mening. Ellers er det jo dybest set spild af liv! Når vi sidder på vores dødsleje og fortryder alle de fisketure eller oplevelser med vores børn, som vi ikke nåede, fordi vi havde travlt med at arbejde, føles da helt sikkert endnu værre, hvis vi samtidig kan tænke tilbage på, at meget af arbejdet i virkeligheden var pseudoarbejde og totalt meningsløst”.

Sådan fortæller antropologen Dennis Nørmark på en Teams-forbindelse fra toget et sted hen over Fyn, hvor vi fanger ham til en snak om pseudoarbejde. Sammen med forfatteren Anders Fogh Jensen har Dennis Nørmark skrevet bogen ”Pseudoarbejde – hvordan vi fik travlt med at lave ingenting”.

Hvad er pseudoarbejde?

Dennis Nørmark beskriver pseudoarbejde som arbejde, der udgiver sig for at være rigtigt arbejde, men i virkeligheden ikke er det. På overfladen har pseudoarbejdet alle det rigtige arbejdes ydre kvaliteter, hvor man fremstår både travl, vigtig og uundværlig. Men i virkeligheden kommer der ikke noget brugbart resultat, og arbejdet skaber ingen reel værdi for hverken virksomhed eller omverden.

Må ikke forveksles med kedeligt arbejde

Det er vigtigt for Dennis at slå fast, at man ikke må forveksle pseudoarbejde med kedeligt arbejde. For mange af os har formentligt masser af mindre spændende og måske endda kedelige arbejdsopgaver, som rent faktisk skal løses, fordi de giver værdi og har betydning for både virksomhed og kunder. Du kan kende forskel på kedeligt arbejde og pseudoarbejde ved, at hvis du ikke udfører det kedelige arbejde, så kommer det til at mangle et sted, og dermed giver også kedeligt arbejde værdi. Modsat forholder det sig med pseudoarbejde: Det er fuldstændigt ligegyldigt, om det bliver lavet eller ej, for det skaber ingen værdi for nogen.

9 ud af 10 lønmodtagere er ramt af peseudoarbejde

9 ud af 10 lønmodtagere er ramt af pseudoarbejde

Ifølge undersøgelsen bag rapporten ”Bæredygtige resultater – på sporet af et væredygtigt arbejdsliv” oplever hele 93 procent af de danske lønmodtagere, at de i ét eller andet omfang, udfører pseudoarbejde.1 For mange af os sker det dog kun i et begrænset omfang. Men hele 44 procent af os angiver, at vi i nogen, høj eller meget høj grad jævnligt udfører arbejdsopgaver, hvor vi overvejer, om arbejdet overhovedet behøver at blive gjort. Der er ligeledes 44 procent, der svarer, at de jævnligt arbejder med noget, hvor de vurderer, at arbejdet ikke rigtigt skaber nogen værdi for arbejdspladsen, kunderne eller kollegerne.

Forelagt resultaterne af vores undersøgelse nikker Dennis Nørmark og fortæller videre, at han ikke er overrasket, og at de stemmer meget godt overens med resultaterne fra andre, lignende undersøgelser. ”Der er tilsyneladende en ret stor gruppe derude, som i større eller mindre omfang arbejder med noget, som ikke rigtigt giver værdi for nogen. Og det er da nedslående”, konkluderer Dennis Nørmark.

Der er tilsyneladende en ret stor gruppe derude, som i større eller mindre omfang arbejder med noget, som ikke rigtigt giver værdi for nogen. Og det er da nedslående.

- Dennis Nørmark

Pseudoarbejde går udover arbejdslysten

Undersøgelsen bag rapporten her dokumenterer også en klar sammenhæng imellem oplevelsen af arbejdslyst og omfanget af pseudoarbejde. Arbejdslysten måles på en skala fra 0-100 point og danskernes gennemsnitlige arbejdslyst er på 70 point. Dykker vi lidt mere ned i tallene og kigger på arbejdslysten i sammenhæng med oplevelsen af pseudoarbejde, kan vi se, at hvis man udfører op til ti timers pseudoarbejde om måneden, har man gennemsnitligt en arbejdslyst en anelse over gennemsnittet på 72 point. Men har du over ti timers pseudoarbejde om måneden, styrtdykker arbejdslysten tilsvarende. Fx har de respondenter, som angiver at være ramt af pseudoarbejde mellem 11 og 20 timer om måneden, en gennemsnitlig arbejdslyst på bare 62 point.

Dennis Nørmark nikker, da vi præsenterer ham for sammenhængen mellem arbejdslyst og pseudoarbejde. Han finder det helt indlysende, at der er en klar sammenhæng mellem arbejdslysten og omfanget af pseudoarbejde. Vi ved jo bl.a. fra tidligere undersøgelser fra Videncenter for God Arbejdslyst, at oplevelsen af mening i arbejdet er noget af det, som har allerstørst betydning for vores trivsel og arbejdslyst. Og derfor er det heller ikke overraskende for Dennis Nørmark, at vores arbejdslyst dykker, når vi fylder vores arbejdsdag med meningsløst pseudoarbejde.

Pseudoarbejde er ikke bæredygtigt

I  rapporten "Bæredygtige resultater - på sporet af et væredygtigt arbejdsliv" har vi særligt fokus på det bæredygtige arbejdsliv og på, at de resultater, som vi leverer på vores arbejde, skal være bæredygtige – også for dem, der leverer resultaterne, nemlig medarbejderne. Men pseudoarbejde er ifølge Dennis Nørmark alt andet end bæredygtigt. Han uddyber sin pointe: ”Hvis ikke de resultater, som vi leverer på vores arbejde, giver værdi for nogen, så er det jo ikke bæredygtigt at bruge tiden på det”.

Bureaukrati tager tid fra kerneopgaven

Næsten fire ud af ti lønmodtagere peger i undersøgelsen bag rapporten her på, at de på en typisk arbejdsdag mangler tid til at kunne levere det resultat af deres arbejde, som de ønsker. I den sammenhæng peger Dennis Nørmark på, at der i de her år, ikke mindst i større organisationer, sker en ret omfattende stigning i kompleksitet i opgaveløsningen. ”Mennesker bliver jo sjældent ansat til at gøre tingene mindre komplekse og mindre bureaukratiske, men der er altid nogen, der er gode til at gøre tingene endnu mere komplekse og endnu mere bureaukratiske. Men til hvilken nytte?”, spørger Dennis Nørmark. ”Mange medarbejdere har i dag en oplevelse af, at de skal bruge en masse tid på diverse administrative processer og dokumentationskrav, som giver dem mindre tid til at løse deres kerneopgave. Og dén slags er jo hverken bæredygtigt for virksomheden eller for den enkelte medarbejder”, siger Dennis Nørmark.

Et kontorfænomen

Dennis Nørmark fortæller, at pseudoarbejdet primært er et fænomen, der rammer medarbejdere på kontor, fordi pseudoarbejde ofte handler om at skabe arbejdsopgaver ud af det blå. Som traktorfører er det jo vanskeligt at opfinde flere opgaver til sig selv, og som læge kan det være svært at finde på opgaver, hvis man ikke ser patienter. Men det er ifølge Nørmark ikke ensbetydende med, at mennesker, der ikke arbejder på kontor, ikke også kan belastes af pseudoarbejde, for der kan jo sidde en administrativ medarbejder et andet sted i organisationen, som trækker både traktorføreren og lægen med ind i deres eget pseudoarbejde med ligegyldige undersøgelser og skemaer og derved frarøver både traktorføreren og lægen vigtig tid, som kunne have været brugt til at løse deres egen kerneopgave.

Hvis ikke de resultater, som vi leverer på vores arbejde, giver værdi for nogen, er det jo ikke bæredygtigt at bruge tiden på det.

- Dennis Nørmark

Nysgerrighed som våben mod pseudoarbejde

Hen imod slutningen af vores samtale spørger vi Dennis Nørmark, hvordan vi kommer pseudoarbejdet til livs. ”Vær nysgerrig” er svaret. Og han fortsætter: ”Hvis du på nogen måde er i tvivl om, hvorvidt det, du laver, måske er pseudoarbejde, bør du være nysgerrig i forhold til de opgaver, du sidder med”. Man bør ifølge Dennis Nørmark ikke bare bevidstløst acceptere alle opgaver, møder osv. – blot fordi det altid har været sådan. ”Du kan jo fx prøve at lade være med at sende den rapport, som du plejer at sende hver måned, men som du ikke er helt overbevist om, hvorvidt der overhovedet er nogen, der læser. Og så holde øje med om der er nogen, der efterspørger den”, foreslår han. ”Deltager du jævnligt i møder, som du inderst inde ikke rigtigt oplever, har nogen værdi hverken for dig eller for virksomheden, så spørg nysgerrigt dine kolleger, om de mon har det på samme måde”, siger Dennis Nørmark.

Hvis din nysgerrighed ikke fører nogen form for lydhørhed med sig – hverken fra leder eller kolleger, kan du ifølge Dennis Nørmark i sidste ende være nødsaget til at kigge dig om efter et andet job.
Han uddyber pointen: ”Hvis du hver evig, eneste dag, går på arbejde og føler, at du laver ting, som dybest set er ligegyldige og meningsløse, kommer du simpelthen til at dø langsomt. Livet er ganske enkelt for kort til pseudoarbejde.”

Hvis du hver evig, eneste dag, går på arbejde og føler, at du laver ting, som dybest set er ligegyldige og meningsløse, kommer du simpelthen til at dø langsomt. Livet er ganske enkelt for kort til pseudoarbejde.

- Dennis Nørmark
Dennis Nørmark

Om Dennis Nørmark

Dennis er antropolog, forfatter og kommentator. Han er tidligere partner i konsulentvirksomheden Living Institute og er i dag selvstændig. Han arbejder derudover med bestyrelsesarbejde – bl.a. i Danmarks Radio hvor han er næstformand. Dennis er desuden en ofte benyttet foredragsholder i både det offentlige- og det private erhvervsliv.

Sammen med forfatteren Anders Fogh Jensen har han skrevet bestseller-bogen ”Pseudoarbejde – hvordan vi fik travlt med at lave ingenting”. Bogen har for alvor været med til at sætte indholdet af vores arbejde til debat.