Forside/ Videncenter/ Fagartikler/ Sammenhæng mellem trivsel og mestring
Forside/ .../ Sammenhæng mellem trivsel og mestring

Sammenhæng mellem trivsel og mestring

Dårlig trivsel rammer kvaliteten af arbejdet. Det mener over halvdelen af lederne på de danske arbejdspladser ifølge en ny undersøgelse fra Videncenter for God Arbejdslyst.

Christian Borrisholt Steen, Videncenter for God Arbejdslyst

Som det fremgår af figur 1, peger over halvdelen af de adspurgte ledere på ”kvaliteten af det udførte arbejde”, når de skal angive, hvad konsekvenserne af dårlig trivsel er for arbejdspladsen. Næsten lige så mange peger på henholdsvis ”sygefraværet” (52 procent) og ”det kollegiale samarbejde” (51 procent), som faktorer, der påvirkes af medarbejdernes dårlige trivsel.

Figur 1: Faktorer der ifølge lederne påvirkes af medarbejdernes dårlige trivsel
 
Figur 1 søjlediagram

Kilde: Videncenter for God Arbejdslyst, 2019

I 2018 udgav Videncenter for God Arbejdslyst et temanummer af God Arbejdslyst Indeks, hvor vi zoomede ind på mestringens betydning for lønmodtagernes trivsel og arbejdslyst. Undersøgelsen viste, at mestring, næst efter oplevelsen af mening, er den faktor, der har størst betydning for oplevelsen af trivsel og arbejdslyst. Mestring handler netop om at føle sig tilstrækkelig og kompetent i mødet med ens arbejdsopgaver. 

AT MESTRE ER AT TRIVES – AT TRIVES ER AT MESTRE
Når over halvdelen af lederne i nærværende undersøgelse peger på, at det går ud over kvaliteten af det udførte arbejde, når medarbejderne ikke trives, hænger tingene jo sammen. For medarbejderne er oplevelsen af at kunne mestre arbejdsopgaverne vigtig for oplevelsen af trivsel og arbejdslyst, og når det modsat kniber med trivslen og arbejdslysten, går det ud over mestringen og dermed også ud over kvaliteten af det udførte arbejde. Der er med andre ord god grund til at interessere sig for medarbejdernes mulighed for at mestre deres arbejde, da det både ser ud til at løfte på trivslen og på bundlinjen. Set fra et lederperspektiv kan det derfor give god mening at give medarbejderne tid til efteruddannelse og løbende kompetenceudvikling, da det ikke alene ser ud til at løfte kompetenceniveauet, men også trivselsniveauet blandt medarbejderne.

MANGLENDE TRIVSEL RAMMER FÆLLESSKABET
På tredjepladsen over de faktorer, der ifølge lederne påvirkes af medarbejdernes dårlige trivsel, finder vi ”det kollegiale samarbejde”. De færreste af os arbejder helt for os selv på en arbejdsplads, men indgår derimod i relationer med andre kolleger, når vi løser vores arbejdsopgaver. Derfor er det heller ikke så overraskende, at lederne peger på, at det kollegiale samarbejde lider, når en eller flere kolleger rammes af dårlig trivsel på arbejdspladsen. 

I rapporten God Arbejdslyst Indeks 2018, skelner vi mellem faglig, personlig og social mestring. Den sociale mestring har netop at gøre med oplevelsen af at føle sig tilstrækkeligt kompetent og parat til at samarbejde og kunne begå sig socialt blandt kolleger og leder. I den nye undersøgelse, som nærværende artikel tager afsæt i, så ser det altså ud til at lederne også har blik for betydningen af og sammenhængen mellem trivsel og social mestring.

Denne artikel indgår i rapporten ”Medarbejdertrivsel i et lederperspektiv – en undersøgelse blandt ledere i Danmark”. Du kan hente hele rapporten her

 

Dette kan også have din interesse