Når ledelse skaber arbejdslyst

Når ledelse skaber arbejdslyst, 2018

Rapporten præsenterer fire ledelsesdimensioner, som har dokumenteret og betydelig effekt på medarbejdernes arbejdslyst. I dette tredje oplag har vi opdateret og udvidet rapporten med supplerende cases, ny viden og værktøjer. Resultater og pointer fra undersøgelserne bag er fortolket og perspektiveret af en række ledelseseksperter og -praktikere.

Ledelse er et samfundsanliggende

Ledelse kan nære arbejdslyst og livslyst – og ødelægge begge dele. Ledelse af mennesker er et meget stort ansvar. Men det er ikke kun et ansvar over for individer. Mennesker er den vigtigste ressource i vores samfund, og ledelse er derfor også et samfundsanliggende. 

Krifa ønsker at være med til at sætte god ledelse på dagsordenen. Derfor har vores Videncenter for God Arbejdslyst udarbejdet denne rapport om, hvordan ledelse påvirker arbejdslysten hos danske medarbejdere. Vi har desuden bidraget med viden fra undersøgelsen og rapporten til regeringens ledelseskommission, der i sommeren 2018 kom med 28 anbefalinger til bedre ledelse i den offentlige sektor.

Rapporten giver blandt andet indblik i

  • behovet for god ledelse i Danmark
  • fire vigtige ledelsesdimensioners påvirkning af danske medarbejderes arbejdslyst
  • hvordan man skaber mening gennem ledetråde og retning i en kompleks verden
  • hvad det vil sige at tage ledelsesansvaret på sig - også når det gør ondt
  • hvordan det står til med ledernes egen arbejdslyst
  • om danskerne ville ansætte deres nuværende ledere, hvis de selv kunne vælge
  • hvordan god ledelse kræver tid, refleksion og træning

Nyt i 2018

I denne reviderede og udvidede udgave af rapporten har vi bl.a. indarbejdet viden fra endnu en undersøgelse foretaget af Videncenter for God Arbejdslyst og Kantar Gallup i foråret 2018. Desuden kan du læse mere om, hvorfor god ledelse er en god investering, om prisen for ikke at lytte til medarbejderne, om strategisk og personlig uforudsigelighed hos lederen, om en vaskeægte rollemodel – og meget mere.

Eksterne bidragsydere

En hel række anerkendte ledelsesteoretikere og –praktikere bidrager i rapporten. Det gælder Alfred Josefsen, Anders Trillingsgaard, Danni Liljekrans, Eik Dahl Bidstrup, Eva Hertz, Helle Hedegaard Hein, Helle Hesselholm Bisgaard, Henriette Søndergaard, Iver Tarp, Jacob Lejbowicz, Jacob Theilgaard, Johan Bitsch Nielsen, Mads Lindholm, Michael Andersen, Michael Nørager, Morten Ditmer, Steen Hildebrandt, Tommy Kjær Lassen
 

Undersøgelsen giver os et nuanceret og solidt billede af, hvordan forskellige ledelsesaspekter bidrager til oplevelsen af arbejdslyst hos medarbejderne. På baggrund af undersøgelsen udgiver Krifa denne rapport. Jeg synes, at rapporten er forbilledlig formidling. Vi får i tekst, grafer, tabeller og andet et fint overblik over selve undersøgelsen og dens resultater.

- Steen Hildebrandt om rapporten