mere tillid mindre stress
Forside/ Erhverv/ Medarbejderudvikling/ Styrk din ledelse/ Ledertillid giver glade medarbejdere
Forside/ .../ Ledertillid giver glade medarbejdere

Skab mere tillid og få gladere medarbejdere

Stoler de på det, du siger til morgenmødet? Medarbejderes tillid til dig og det, du signalerer som leder, betyder meget for dine medarbejders arbejdsglæde, viser Krifas God Arbejdslyst Indeks.
Ikon artikel
Journalist
Michelle Haubo Kogstad Nielsen

Selvom vi er glade for vores kolleger og har stor tillid til dem, så betyder det næsten 20 procent mere for vores arbejdsglæde, at vi har tillid til vores leder.

Det viser God Arbejdslyst Indeks 2016, som Krifa hvert år udarbejder på baggrund af 2500 danske lønmodtagere og i samarbejde med Gallup og Institut for Lykkeforskning.Tendensen bakkes op af Geert Svendsen, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Han har forsket i tillid og social kapital.

- Det er vigtigt, at dine medarbejdere føler sig betroet på arbejde. Tillid fremmer samarbejde. Du kan uddelegere i praksis, fordi du stoler på, opgaven bliver løst, uden du skal kontrollere. Alt glider lettere, når der er tillid på arbejdspladsen. Samarbejdet er bedre, hvis man bare stoler på hinandens ord, og alt ikke foregår i formelle vendinger, forklarer professoren.

Mere tillid, mindre stress

Tillid på arbejdspladsen giver også dig som leder mindre risiko for at blive stresset.

En stor norsk undersøgelse om tillid baseret på knap 3000 ledere viste i 2015, at lederens tillid til sine medarbejdere er vigtig for at undgå, at lederen går ned med arbejdsrelateret stress. Ledere med stor tillid til sine medarbejdere følte sig mindre stressede end de øvrige ledere.

Professor Astrid Richardsen, der står bag undersøgelsen, forklarer, at årsagen kan være, at ledere med tillid til deres medarbejdere uddelegerer flere opgaver. Det letter deres egen arbejdsbyrde og er med til at sænke stressniveauet hos lederen og medarbejderne.

Tillid kan også aflæses på bundlinjen

Ifølge professoren er tillid meget mere end bare tryghed for dine medarbejdere.

- Når du viser tillid til dine medarbejdere, får de lyst til at gengælde den tillid. Og tillid er tæt forbundet med trivsel, og dermed mindskes sygefravær og stress på arbejdspladsen, siger Geert Svendsen.

Sådan kan du skabe mere tillid til dig som leder

✓ Konsistent adfærd. Sørg for at handle gennemskueligt og ansvarlig.
✓ Integritet. Sig hvad du gør, og gør hvad du siger.
✓ Uddelegering. Vis tillid ved at give opgaver til andre.
✓ Vær lydhør. Tag andres synspunkt seriøst.

Dette kan også have din interesse