Værktøj: Prøv Dialoghjulet

Tal om trivsel - brug Dialoghjulet

Oplever du udfordringer i snakken om trivsel med din medarbejder? Og vil du gerne sikre, at I får talt om netop det, der er vigtigt for din medarbejders arbejdslyst? Dialoghjulet er et samtale-værktøj, som hjælper jer til at få talt om det rigtige og sætte fokus på det, der er vigtigt for den enkelte medarbejder.

Er du medarbejder kan du også bruge værktøjet – se hvordan.


Baseret på forskning i arbejdslyst

Spørgsmålene i Dialoghjulet udspringer af God Arbejdslyst Indeks, som er en forskningsbaseret måling af danskernes arbejdslyst, som Krifa gennemfører hvert år.

Dialoghjulet er en mini-udgave af det digitale værktøj GAIS.dk, og spørger til de syv vigtigste faktorer i arbejdslivet: Kolleger, resultater, ledelse, mestring, medbestemmelse, mening og balance. Forskningen har vist, at det især er disse syv faktorer, der har betydning for, hvordan vi trives i arbejdslivet. Men der kan være forskel på, hvilken betydning de har for hver enkelt medarbejder. Læs mere om god arbejdslyst og de syv faktorer her.

Sådan kan du bruge Dialoghjulet

Med den enkelte medarbejder


Du kan bruge hjulet i MU-samtalen med din medarbejder til at sikre, at I kommer omkring de emner, der har betydning for trivsel i hverdagen. Medarbejderen kan med fordel udfylde hjulet på forhånd som forberedelse til samtalen, så I får defineret, hvad der er vigtigst at tage fat på. I kan også bruge spørgsmålene som udgangspunkt for en snak om, hvad der bør forbedres og hvordan. Du kan også bruge Dialoghjulet som inspiration i din egen forberedelse.

Dialoghjulets syv områder og spørgsmål kan også bruges i mere uformelle samtaler. For eksempel kan I sammen blive enige om 2-3 områder, som I vender under en hurtig walk-and-talk.
Har du brug for at sætte yderligere gang i snakken, har vi udviklet et sæt samtalekort med flere konkrete spørgsmål. Download samtalekort til MU-samtalen.

Med teamet

Du kan bruge Dialoghjulet og dets emner og spørgsmål som udgangspunkt for samtaler med dit team – og en snak om, hvad I eventuelt kan ændre. Hvordan har I det for eksempel i teamet eller afdelingen? Er relationerne gode? Når I de resultater, I har sat jer for? Og giver hverdagen mening for jer både hver især og som gruppe?

På hele arbejdspladsen

Dialoghjulet kan også være afsæt for at tale om, hvordan I gerne vil være som arbejdsplads og organisation, og hvad I gerne vil prioritere. Her kan hjulet bruges til at tage et tjek på, hvor I bør sætte ind for at styrke arbejdslysten.

Mål arbejdslysten

Vil du gerne vide endnu mere om, hvordan det står til med både din og dine medarbejderes arbejdslyst? Så kan du få et helt konkret svar på det med en GAIS-måling.