Få mere ud af MUS-samtalen

Du kender nok MUS, medarbejderudviklingssamtalen – som den mest populære og strukturerede samtale mellem medarbejder og leder. Men hvordan griber du MUS-samtalen an, så du får mest muligt ud af den? 

Få de vigtigste pointer til en god og brugbar MUS-samtale her.

Er du leder? Og vil du forberede MUS’en - se mere i Krifas virksomhedsunivers

 

Gode råd til MUS-samtalen - før, under og efter

Vi vil gerne hjælpe dig med at få en god MUS-samtale – som du ikke føler er spild af tid. Nedenfor får du tips til før, under og efter MUS-samtalen, som både du og din leder kan bruge. 

Processen omkring MUS-samtalen består indebærer indkaldelse, forberedelse, selve MUS-samtalen, referat og opfølgning og så de løbende samtaler

Trin 1: Indkaldelse

Din leder indkalder dig til MUS-samtale. I indkaldelsen får du typisk nogle spørgsmål eller et skema, som du skal forberede dig på inden samtalen. Er det uklart i indkaldelsen, hvad der skal ske til MUS-samtalen, så spørg din leder ind til det, så du kender rammen.

Trin 2: Forberedelse

Forbered dig i god tid inden samtalen. Begynd allerede fra du får indkaldelsen at gøre dig nogle overvejelser om, hvad du gerne vil have ud af MUS-samtalen. Udfyld skema og svar på spørgsmål – enten, som du har fået udleveret af din leder eller finder her på siden.

Trin 3: MUS-samtalen

Så er det tid til selve samtalen, som typisk tager en times tid. Din leder vil stille dig nogle spørgsmål, men husk også at bringe det på banen, du godt kunne tænke dig at snakke med din leder om – det kan være efteruddannelse, trivsel, kolleger, kurser, lederstil o.l.

Trin 4: Referat og opfølgning

Det er din leders opgave at tage referat af samtalen og skrive ønsker, mål og aftaler ned, så I begge har det på skrift. Snak om, hvordan I synes, samtalen gik, og sørg også for at aftale og sætte næste opfølgningsmøde i kalenderen med et samme.

Trin 5: Løbende samtaler

Det er vigtigt, at du og din leder i løbet af året har opfølgningssamtaler (også kaldet mini-mus-samtaler), hvor I følger op på de aftaler og mål, I satte til MUS-samtalen. Du kan også selv løbende kaste et blik på det, I aftalte, så du ikke glemmer det – det vil styrke din arbejdslyst.

Før MUS-samtalen 

MUS-samtalen er din mulighed for at styrke din trivsel og udvikling på jobbet. Tiden er afsat til dig, så sørg for at få mest muligt ud af den – og det får du ved at forberede dig. 

Det behøver ikke tage lang tid, men det er godt givet ud at gøre dig nogle tanker om samtalen inden. 

Du kan med få tips og værktøjer sikre, at samtalen kommer til at handle om netop det, du ønsker.  

 

Under MUS-samtalen 

I denne video får du 5 tips til, hvordan du får et godt udbytte af MUS-samtalen - både som medarbejder og leder.

Du bliver også præsenteret for nogle værktøjer, som kan bruges under selve samtalen til at skabe en god dialog.

Læs, hvad der bliver sagt i videoen her

Råd fra Herbert Sørensen, seniorkonsulent og forfatter. Tidligere HR-direktør i Middelfart Sparekasse, der flere år i træk er kåret til Danmarks bedste arbejdsplads.

Hvordan får I begge udbytte af samtalen? 

Det er dræbende for enhver dialog, hvis den ikke fører til noget. Det gælder også for MUS-samtalen.

Det handler om udvikling, og skal man have udvikling, er man nødt til at starte med at kigge bagud og se på: Hvad aftalte vi sidst? Og hvad skal vi have fokus på fremadrettet? 

En af de ting, det er rigtig vigtigt ved MUS-samtalen er, at både leder og medarbejder går fra samtalen og føler, at de har fået noget ud af den. 

Gode råd til samtalen

 1. Skab tillid
  Det er lederens ansvar at skabe det tillidsrum, der skal til for at skabe en god debat og samtale. Som leder er du værten. I skal begge to lytte og være nærværende i forhold til hinanden.

 2. Husk at anerkende
  Som leder er det vigtigt, at du møder medarbejderen med anerkendelse og spørger ind til, hvad der er vigtigt for hans eller hendes fremtidige udvikling. 

 3. Fokusér på det vigtige
  Det vigtige er selvfølgelig, at man får sat noget tid af til samtalen, og at I er enige om, hvad I skal tale om. Derfor kan det give god mening at udvælge to-tre temaer, som I kan sætte fokus på og tale ud fra. Og det giver også plads til, at I kan holde samtalen oftere. Her kan I evt. bruge Krifas dialoghjul, som har syv områder, der peger på, hvad der er vigtigt for at skabe god arbejdslyst.

 4. Hav spørgsmål i baghånden
  For at bringe samtalen godt på vej, kan det være en god idé at have nogle forberedte spørgsmål, som handler om trivsel og god arbejdslyst. Som leder kan du evt. Bruge Krifas samtalekort, så du er sikker på at få stillet de rigtige spørgsmål.

 5. Bliv enige om målsætningerne
  Det handler jo om udvikling, og derfor er det en rigtig god idé, at få samlet op på, hvad der er vigtigt at have fokus på fremadrettet. 

En af de ting, det er rigtig vigtigt ved MUS-samtalen er, at både leder og medarbejder går fra samtalen og føler, at de har fået noget ud af den.

- Herbert Sørensen, seniorkonsulent og forfatter

Efter MUS-samtalen 

I denne video får du 3 konkrete tips til, hvordan du - både som medarbejder og leder - følger godt op på MUS-samtalen, så det I har snakket om, rent faktisk bliver ført ud i livet. 

Læs, hvad der bliver sagt i videoen her

Råd fra Herbert Sørensen, seniorkonsulent og forfatter. Tidligere HR-direktør i Middelfart Sparekasse. 

Hvad gør I efter samtalen? 

Det er ikke nok at sætte sig ned og snakke sammen, og så regne med “at så har vi klaret det”. I er nødt til at holde hinanden op på, hvad I har aftalt. Som leder kan man sagtens have oplevelsen af, at man har fuldt op på det, der er aftalt, men det er langt fra sikkert, at medarbejderen har den samme oplevelse – og sådan er det faktisk ret tit. 

Endeligt er det vigtigt, at I evaluerer samtalen. I kan måske gøre det sammen. Hvad gik godt for os? Hvad kan vi rent faktisk lære af det her og gøre bedre næste gang? 

Gode råd til opfølgningen

 1. Aftal, hvad der skal ske – og tag referat
  Som leder og medarbejder skal I først og fremmest være enige om, hvad der skal ske efter samtalen: “Hvilke mål har vi sat os? Hvad har vi tænkt os at arbejde videre med?”. 

  Lederen kan have fokus på, hvad der bliver aftalt i forhold til efteruddannelse og kurser, og for medarbejderens vedkommende kunne det handle om nogle ting, som vedkommende skal gøre. Medarbejderen skal have fokus på, hvilke ting man kan blive dygtigere til, og hvor man kan forbedre sig. 

  Er du leder, kan du sørge for at der bliver udarbejdet referat fra samtalen, så I har noget at følge op på. Her kan du evt. bruge en referatskabelon.
   
 2. Sæt næste samtale i kalenderen 
  Løse aftaler har en tendens til hurtigt at blive glemt. Derfor er det vigtigt, at I får ind i kalenderen, hvornår I skal mødes næste gang. Det kan evt. Være over en kort samtale, hvor I får fuldt op på de vigtigste punkter. 

  I det hele taget er det vigtigt, at I taler sammen løbende - det kan være formelt og uformelt. Udvikling foregår hele tiden, så derfor er det ikke nok at tale om det én gang om året. 

 3. Hold øje med arbejdslysten
  I kan løbende tage temperaturen på arbejdslysten med GAIS, som er et online værktøj til både medarbejdere og ledere. Her får I sat tal på noget af det, der betyder noget for trivslen, og I får råd og værktøjer til at arbejde med arbejdslysten ind imellem, I taler sammen. I kan vende tilbage til nye målinger, så I kan se, om der er sket en udvikling. 

Snak med os inden din MUS

Har du brug for at vende muligheder for uddannelse, dine rettigheder på jobbet eller andet inden din MUS-samtale med din chef? Som medlem af Krifas fagforening kan du booke en samtale med en af vores arbejdslivseksperter.

Bliv klogere på medarbejderudviklingssamtalen

Her kan du blive klogere på, hvad en medarbejderudviklingssamtale (MUS-samtale) er, hvorfor den er vigtig, om den er lovpligtig og meget mere. 

Hvad er en MUS-samtale?

MUS-samtale står for medarbejderudviklingssamtale. Det er en samtale mellem medarbejder og leder, der handler om medarbejderens generelle trivsel, tilfredshed og udvikling i jobbet. 

Formålet med MUS-samtalen er at give medarbejderen mulighed for at få indflydelse på sin personlige og faglige udvikling i virksomheden – der kan f.eks. snakkes om muligheder for efteruddannelse/kurser, ønskede arbejdsopgaver og motivation. 

MUS-samtalen er også en god mulighed for medarbejderen for at få feedback fra sin leder – men faktisk også omvendt. Det er også en oplagt mulighed for lederen for at få feedback og spørge ind til, hvordan han/hun kan blive en bedre leder for medarbejderen. 

Under samtalen aftaler medarbejderen og lederen typisk nogle områder, der skal arbejdes med og følges op på efter MUS-samtalen.

Få gode råd til før, under og efter din MUS-samtale

Er MUS-samtaler obligatoriske?

På offentlige arbejdspladser er MUS-samtaler obligatoriske, og der står i overenskomsterne for offentlig ansatte, at de har krav på én årlig MUS-samtale.

Derimod er der i private virksomheder ingen krav om MUS-samtaler. Alligevel vælger mange private virksomheder at afholde MUS-samtaler, da det er en god mulighed for at sikre medarbejdernes udvikling og trivsel.

MUS-samtaler er altså ikke lovpligtige.

Er der ikke MUS-samtaler på din arbejdsplads? Så husk, at du altid kan spørge din leder, om det er en mulighed at indføre.

Hvor ofte skal MUS-samtalen afholdes?

MUS bliver ofte afholdt én gang om året. Lederen bestemmer selv, hvornår på året, den afholdes.
 
Offentlige virksomheder skal afholde MUS-samtaler én gang om året. Private virksomheder bestemmer selv hvor ofte eller om, de vil afholde MUS-samtaler.

Derudover har nogle virksomheder i løbet af året det, de kalder mini-MUS-samtaler - eller én til én samtaler, hvor de løbende følger op på det, der blev snakket om til MUS-samtalen.

Afholdes der MUS på din nuværende arbejdsplads?

MUS-samtale - grafik over procentdel af virksomheder der afholder MUS

Vil du vide mere om MUS-samtalen, og hvordan den bruges på de danske arbejdspladser?

Vi har dykket ned i MUS’en og spurgt en række danskere ind til deres oplevelser, udbytte og erfaringer med medarbejderudviklingssamtalen. 


Se flere resultater fra undersøgelsen

 

Sådan får du en god medarbejdersamtale

Der findes mange former for medarbejdersamtaler – MUS-samtalen er blot en af dem. Men hvordan får man egentlig mest muligt ud af medarbejdersamtalerne, så hverken din eller chefens tid bliver spildt?

Grafik der viser tre samtalekort

Medarbejdersamtale - gode råd

For nogle kan det være svært, at få hul på den gode samtale med chefen. 

Derfor har vi lavet nogle samtalekort, der er designet til at styrke dialogen mellem dig og din leder. Samtalekortene kan bruges som spørgsmål til medarbejdersamtalen, der sikrer, at I kommer rundt om de ting, der er væsentlige at snakke om. De kan også bruges som forberedelse til samtalen.