Dagpenge - nye regler

Få et overblik over de nyeste regler på dagpenge-området - fx træder der nye regler i kraft den 1. maj 2023 for både dimittender og lønmodtagere.

Senest opdateret den 31.01.2023

Dimittender bliver ramt af nye dagpenge-regler fra den 1. maj 2023

  De nye regler for dimittender kort fortalt:
 • Du får ret til dagpenge i 1 år efter afsluttet uddannelse. 
 • Hvis du ikke er forsørger, får du en lavere dagpengesats, når du har været ledig i tre måneder.  Se satserne her
 • Du skal opfylde et sprog eller tilknytningskrav

Bliver du færdig med din uddannelse til sommer?

Så bliver du omfattet af de nye regler med en kortere ret til dagpenge og - hvis du ikke er forsøger- en lavere sats efter tre måneder.

Får du allerede dagpenge som dimittend?

Så kan de nye regler også få betydning for dig.

Din dagpengesats kan blive sat ned fra maj, hvis du har fået udbetalt dagpenge i 481 timer (Følg med i dit forbrug af dagpenge på jobnet.dk).

Du kan dog stadig få dagpenge i op til 2 år. Din dagpengeperiode bliver nemlig ikke forkortet.

Du hører selvfølgelig direkte fra os, hvis du bliver berørt af de nye regler.

Nye regler fra 1. maj 2023 betyder højere dagpengesats til lønmodtagere de første tre ledigheds måneder

Hvis du får ret til dagpenge fra den 1.maj 2023, kan du få en højere dagpengesats de første 481 timer, du er ledig (det svarer til 3 måneder) - hvis du opfylder betingelserne.  

Det er det der kaldes beskæftigelsestillægget.

Betingelserne

 • Du skal have haft to års arbejde inden for de seneste tre år
 • Du skal have haft fire års uafbrudt medlemskab af en a-kasse
 • Du skal have ret til en dagpengesats på 19.728 kr. pr. måned

Har du lønsikring? Se hvad beskæftigelseskravet betyder for dig


Fra 2024 slipper du - pga- nye regler - for jobcentret de første tre måneder, du er ledig

Arbejdsmarkedets parter har den 24. juni 2022 indgået en ny politisk aftale, der giver a-kassen mere ansvar.

Fra 2022

 • Som ledig får du mulighed for at tilvælge digitale samtaler allerede fra den anden samtale med a-kassen.
 • Får du som ledig et tilbud fra jobcentret, skal det være jobrettet og have fokus på at bringe dig tættere på et job på ordinære vilkår. Det betyder, at kurser om jobsøgning og lignende, ikke længere vil tælle som et tilbud.

Fra 2024

 • A-kasserne overtager alle samtaler de første tre måneder, du er ledig. Og vil kunne indstille til jobcentret, at du tilbydes et jobrettet tilbud fx uddannelse. Vælger jobcentret at give afslag, skal de begrunde det – både over for dig og a-kassen.

Vi glæder os over dagens aftale og ser frem til at dykke ned i de enkelte dele. Og så ser vi frem til at komme tættere på vores medlemmer.

- Jurist, Kirsten Kvistgaard

Du skal være opmærksom på, at aftalen endnu ikke vedtaget, og der kan ske ændringer. Vi følger selvfølgelig udviklingen.


Hvad betyder beskæftigelsesbidraget for din lønsikring?

Du er selvfølgelig stadig dækket af din lønsikring!

Men du kan alligevel opleve, at din lønsikring alligevel bliver påvirket - fx fordi din første lønsikrings-udbetaling kan blive skubbet.

Læs mere om, hvordan din lønsikring kan blive påvirket af beskæftigelsesbidraget.

Hvad er 481 timer på dagpenge?

Din dagpengesats som dimittend  bliver sat ned, når du har brugt 481 timer med dagpenge. 481 timer svarer til tre måneder, hvis du får udbetalt dagpenge for 37 timer om ugen, 

Se hvorfor du - trods den lavere sats -  alligevel bør melde dig ind i en a-kasse, når du er færdig med din uddannelse.

Hvad kan du få i dagpenge som dimittend?

 Hvis du ikke er forsørger og er under 30 år
 • De første 481 timer, du er ledig: Du  får 14.106 kr. om måneden før skat
 • Når du har været ledig i 481 timer: Du får 9.700 kr. om måneden før skat
 Hvis du ikke er forsøger og er over 30 år
 • De første 481 timer, du er ledig: Du får  14.106 kr. om  måneden før skat

 • Når du har været ledig i 481 timer: Du får 12.253 kr. om måneden før skat

 

Se dagpengesatsen for dimittender i 2023.


Hvad sker der hvis du bliver forsørger eller fylder 30 år?

Bliver du forsørger eller fylder 30 år,  bliver din sats ændret fra den 1. i den efterfølgende måned.