Dagpenge - nye regler

Vi holder dig opdateret om nye regler inden for dagpenge-området og opdaterer løbende. Bliver du omfattet af ændringerne, hører du altid direkte fra os i din Krifa Boks.

Senest opdateret den 31.08.202224. juni 2022: Ny politisk aftale om større ansvar til a-kasserne og bedre muligheder for digitale samtaler

Arbejdsmarkedets parter har den 24. juni 2022 indgået en ny politisk aftale, der giver a-kassen mere ansvar.

Fra 2022

 • Som ledig får du mulighed for at tilvælge digitale samtaler allerede fra den anden samtale med a-kassen.
 • Får du som ledig et tilbud fra jobcentret, skal det være jobrettet og have fokus på at bringe dig tættere på et job på ordinære vilkår. Det betyder, at kurser om jobsøgning og lignende, ikke længere vil tælle som et tilbud.

Fra 2024

 • A-kasserne overtager alle samtaler de første tre måneder, du er ledig. Og vil kunne indstille til jobcentret, at du tilbydes et jobrettet tilbud fx uddannelse. Vælger jobcentret at give afslag, skal de begrunde det – både over for dig og a-kassen.

Vi glæder os over dagens aftale og ser frem til at dykke ned i de enkelte dele. Og så ser vi frem til at komme tættere på vores medlemmer.

- Jurist, Kirsten Kvistgaard

Du skal være opmærksom på, at aftalen endnu ikke vedtaget, og der kan ske ændringer. Vi følger selvfølgelig udviklingen.

Pressemeddelelse den 24. juni 2022

Læs, hvad beskæftigelsesministeriet skriver om den politiske aftale, der bringer a-kasserne tættere på deres medlemmer og giver bedre muligheder for digitale samtaler

9. juni 2022: Nye regler for lønmodtagere og dimittender vedtaget

De ændringer til dagpenge-systemet, Folketinget vedtog den 9. juni 2022, er:

 1. Lønmodtagere kan få et beskæftigelsestillæg de første tre måneder, de er ledige - hvis de opfylder betingelserne
 2. Dimittender uden forsørger-pligt får en lavere dagpengesats, når de har været ledige i tre måneder
 3. Dimittender får ret til dagpenge i 1 år efter afsluttet uddannelse

De nye regler træder først i kraft efter næste folketingsvalg - det skal være afholdt senest den 4. juni 2023.

Nye regler for lønmodtagere: Kan du få ekstra dagpenge de første tre måneder du er ledig?

Efter næste valg bliver det muligt som lønmodtager at få op til 23.000 kr. i dagpenge de første tre måneder – i dag får man højest 19.351 kr. om måneden før skat i dagpenge-sats. Det er det, der bliver kaldt beskæftigelsestillægget.

For at få tillægget skal du:

 • have haft to års beskæftigelse inden for de sidste tre år
 • have fire års uafbrudt medlemskab af en a-kasse

Hvis du allerede får dagpenge på det tidspunkt, hvor reglerne træder i kraft, kan du få ret til beskæftigelsestillægget, når du får en ny dagpengeret - hvis altså du opfylder betingelserne for tillægget, som er beskrevet ovenfor.

 

Nye regler for dimittender: Hvad sker der med din sats og din dagpenge-periode?

Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget:

 • Dimittender vil få en lavere sats efter de første 481 timer på dagpenge. Det gælder dog ikke, hvis du er forsørger. Så fortsætter du på samme sats i hele dagpengeperioden
 • Dimittender vil få ret til et år med dagpenge efter afsluttet uddannelse - i dag får man (uanset om man er lønmodtager eller dimittend) en dagpengeperiode på to år 

Hvad er 481 timer på dagpenge?

Din dagpengesats som dimittend  bliver sat ned, når du har brugt 481 timer med dagpenge. 481 timer svarer til tre måneder, hvis du får udbetalt dagpenge for 37 timer om ugen, 

Se hvorfor du - trods den lavere sats -  alligevel bør melde dig ind i en a-kasse, når du er færdig med din uddannelse.

Hvad kan du få i dagpenge som dimittend?

 Hvis du ikke er forsørger og er under 30 år
 • De første 481 timer, du er ledig: Du  får 13.836 kr. om måneden før skat
 • Når du har været ledig i 481 timer: Du får 9.514 kr. om måneden før skat
 Hvis du ikke er forsøger og er over 30 år
 • De første 481 timer, du er ledig: Du får 13.836 kr. om  måneden før skat

 • Når du har været ledig i 481 timer: Du får 12.019 kr. om måneden før skat

 

Se dagpengesatsen for dimittender i 2022.


Hvad sker der hvis du bliver forsørger eller fylder 30 år?

Bliver du forsørger eller fylder 30 år,  bliver din sats ændret fra den 1. i den efterfølgende måned.

Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse fra den 9. juni 2022

Læs, hvad Beskæftigelsesministeriet skriver om forhøjet satser til lønmodtagere og nye betingelser til dimittender