Hvis du flytter fra Danmark

Perioder med arbejde uden for Danmark kan få stor betydning for din ret til dagpenge og efterløn. Det er vigtigt, at du kontakter os for konkret vejledning, inden du forlader Danmark. Du skal også kontakte os, når du skal tilbage til Danmark efter en periode i udlandet.


Når du får arbejde inden for EØS

Når du arbejder eller har selvstændig virksomhed i et andet EØS-land (EU-lande eller Norden) eller på Færøerne, skal du i udgangspunktet være omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det andet land.

Hvis du har lønarbejde
I de fleste EØS-lande skal du som lønmodtager have en arbejdsløshedsforsikring. I Sverige og Finland er arbejdsløshedsforsikringen frivillig som i Danmark. 
Hvis du har selvstændig virksomhed

Du skal tjekke med det pågældende lands myndigheder, om du kan blive arbejdsløshedsforsikret i landet. Hvis du kan det, så skal du søge om optagelse.

Hvis landet ikke har en arbejdsløshedsforsikring, har du ret til at beholde dit medlemskab i en dansk a-kasse.


Hvis du bliver arbejdsløshedsforsikret i det andet land, skal du melde dig ud af din danske a-kasse.

Vi anbefaler, at du først melder dig ud, når du er sikker på, at du er arbejdsløshedsforsikret i det andet land -  fx når du har modtaget bekræftelse på optagelsen.

Når du får arbejde uden for EØS eller på Grønland

Du har ret til at beholde dit medlemskab i din danske a-kasse, hvis du arbejder eller har selvstændig virksomhed i et land uden for EØS.

Hvis du ikke allerede er medlem af en dansk a-kasse, kan du blive optaget, hvis du opfylder følgende:

  • Du skal søge om medlemskab senest 1 år efter, at du er flyttet fra Danmark.
  • Du skal arbejde for en dansk arbejdsgiver.
  • Du må højst opholde dig i udlandet i 6 år.

Særligt if. Storbritannien, Hebriderne, Isle of Wight og Gibraltar

Hvis du er britisk statsborger eller ønsker dagpenge efter en periode i Storbritannien, Hebriderne, Isle of Wight eller Gibraltar, gælder der særlige regler.

Vi anbefaler derfor, at du kontakter os, så vi kan vejlede dig om dine muligheder.


Når du bor i ét land og arbejder i et andet land

Du skal som hovedregel være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor du arbejder eller har selvstændig virksomhed.

Dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med eventuel ledighed afhænger af, om du er fuldt eller delvist ledig:
  • Du er fuldt ledig, når du ikke længere har en tilknytning til virksomheden. I tilfælde af ledighed skal du have udbetalt dagpenge i det land, du bor i.
  • Du er delvis ledig, hvis du fortsat er tilknyttet virksomheden enten ved at være løbende beskæftiget på nedsat tid eller ved skiftevis at arbejde og være ledig efter en fast plan, fx ved arbejdsfordeling. I tilfælde af ledighed skal du have udbetalt dagpenge i det land, hvor du arbejder. Du kan læse mere om dine muligheder for supplerende dagpenge her.

Hvis du bliver udstationeret

Hvis du bliver udstationeret af din danske arbejdsgiver, kan du beholde dit medlemskab i den danske a-kasse, så længe din udstationering højest varer 2 år.

Det er vigtigt, at du kontakter os, inden du rejser ud.


Hvis du flytter med din ægtefælle eller samlever

Hvis du flytter til et andet EØS-land, fordi du følger med din ægtefælle/samlever, kan du i nogle situationer have ret til at tage danske dagpenge med i en begrænset periode, selvom du ikke har været ledig i Danmark, før du flytter.

Det kan du fx hvis din ægtefælle/samlever enten skal overtage varigt arbejde, drive selvstændig virksomhed eller begynde på en længerevarende uddannelse. 

Kontakt os for at høre, hvilke krav du skal opfylde.

Hvis du vil have dine dagpenge med til udlandet

Du har mulighed for at tage dine danske dagpenge med til et andet EØS-land eller til Færøerne i op til tre  måneder, mens du søger arbejde. Læs mere om dine muligheder.

Oversigt over EØS-lande/lande uden for EØS

Hvilke regler du er omfattet af, når du rejser ud, afhænger af, hvilket land du rejser til. Der skelnes mellem EØS-lande og lande uden for EØS.

Lande og områder omfattet af EØS-samarbejdet

Lande og områder der ikke er omfattet af EØS-samarbejdet

Belgien

Bulgarien

Cypern (den græske del)

Danmark

Estland

Finland

Frankrig

Grækenland

Holland

Irland

Island

Italien

Kroatien

Letland

Liechtenstein

Litauen

Luxembourg

Malta

Norge

Polen

Portugal

Rumænien

Schweiz

Slovakiet

Slovenien

Spanien

 Sverige

Tjekkiet

Tyskland

Ungarn

Østrig

Azorerne

Balearerne (Mallorca, Ibiza)

Ceuta

De Kanariske Øer

Fransk Guyana 

Guadeloupe 

Madeira

Martinique

Melilla

Orkneyøerne

Réunion

Shetlandsøerne

St. Martin (den franske del)

Western Isles

Andorra

Anquilla

Bermuda

Cayman Islands

Channel Islands (bl.a. Jersey og Guernsey)

Cypern (den tyrkiske del)

De britiske antarktiske territorier

De Britiske Jomfruøer

Det britiske territorium i Det Indiske Ocean

De hollandske Antiller (Curacao, Aruba og Bonaire)

Falklandsøerne

Fijiøerne

Fransk Polynesien

Franske sydlige og arktiske territorier

Færøerne

Grønland

Isle of Man

Macau

Mayotte

Saint Pierre

Miquelon

Monaco

Montserrat

Ny Caledonien

Pitcairn

San Marino

Sandwichøerne

Skt. Helena

South Georgia

Turks og Caico Islands

Vatikanet

Wallis og Futunaøerne

Ålandsøerne

St. Martin (den hollandske del)

Svalbard

Øvrige lande og områder, der ikke er nævnt ovenfor

eures.dk kan du finde praktiske informationer om de forskellige lande.

Læs også pjecen om at være arbejdsforsikret i EØS.