Forside/ .../ Sygdom - barn

Sygdom – barn

Her på siden kan du læse om reglerne for fravær og eventuel løn ved dit barns sygdom - også hvis det gælder længerevarende sygdom.


Hvis dit barn bliver syg

I Danmark er der ikke automatisk ret til fravær ved barnets 1. sygedag. De fleste lønmodtagere er dog omfattet af en overenskomst eller en ansættelsesaftale, der sikrer denne ret.

Retten kan i nogle tilfælde gælde både 1. og 2. sygedag. Nogle overenskomster skelner ikke mellem 1. og 2. sygedag. Så hedder det ”barns sygedag” og ikke ”barns 1. sygedag”.

I de fleste overenskomster er det en betingelse, at barnet er under en hvis alder (f.eks. under 14 år), at barnet bor hos dig, og at dit fravær er nødvendigt af hensyn til dit barn. Det er ikke afklaret om retten gælder ved stedbørn også, da der ikke står noget i loven om det, og fordi det ikke endeligt er afklaret i retspraksis.

Du kan se i din ansættelseskontrakt, om din ansættelse er omfattet af en overenskomst. Din ret til barnets sygedag kan også stå direkte i din ansættelseskontrakt eller i en personalehåndbog.

Hvis du i din ansættelseskontrakt, overenskomst mv., ikke har ret til fravær ved barns sygedag, kan du have ret til fravær alligevel jævnfør loven om ret til fravær af familiemæssige årsager.  I den står der, at du har ret til fravær, når ”tvingende familiemæssige årsager” gør det nødvendigt. Det kommer an på den pågældende situation, hvornår disse omstændigheder er til stede. Ring til os, hvis du er i tvivl.

Hvis dit barn ikke bliver rask efter den dag, du har haft barn-syg, kan du ikke bare undlade at møde på arbejde, medmindre du har ret til barnets 2. sygedag. Der har været eksempler på medarbejdere, der er blevet bortvist for ikke at møde på arbejde, når deres barn har været syg.

Du må derfor forsøge enten at skaffe alternativ pasning eller få lavet en aftale med din arbejdsgiver om, at du holder fri (for egen regning) for at passe dit barn.

Hvordan skal jeg give besked?

Du skal give besked om dit barns sygdom til din arbejdsgiver på samme måde, som hvis du selv blev syg. Det vil ofte være beskrevet i din ansættelseskontrakt og/eller personalehåndbog, hvordan du skal give meddelelsen.


Længerevarende sygdom

Hvis dit barn bliver syg i en længere periode, gælder der særlige regler. De fleste overenskomster indeholder regler om fravær og eventuel aflønning under barnets længerevarende sygdom eller hospitalsindlæggelse. Kontakt os for nærmere vejledning i netop din situation.

Alvorlig sygdom

Bliver dit barn alvorligt syg og skal behandles på hospital, eller plejes i hjemmet, som kan sidestilles med hospitalsophold, kan du have ret til dagpenge.

Hospitalsopholdet (eller plejen i hjemmet) skal vurderes af en læge til at vare mindst 12 dage, medmindre du er enlig forsørger, hvis du skal have ret til dagpenge.

Du kan få dagpenge (max 19.083 kr./måned (2020-sats) i op til 52 uger.

Orloven skal aftales med din arbejdsgiver, og du skal søge om dagpenge hos Udbetaling Danmark senest 8 uger efter første fraværsdag.

Reglerne findes i Barsellovens § 26.

Kronisk eller langvarig sygdom

Du kan få tabt arbejdsfortjeneste, hvis dit barn har en langvarig og indgribende lidelse, som forventes at vare mindst 1 år.

Tabt arbejdsfortjeneste udgør dit indtægtstab ved dit fravær fra arbejdet (dog max 31.249 kr./måned (2020-sats) og udbetales af kommunen, som man skal søge hos.

Fraværet fra arbejdet kan både være på fuld- eller deltid. Fraværet forudsætter, at du indgår en aftale med din arbejdsgiver herom.

Reglerne findes i Servicelovens § 42.

Langvarig lidelse (ikke kun børn)

Du kan have ret til plejeorlov, hvis du har en nærtstående, som har en langvarig og indgribende lidelse, som forventes at vare mindst 1 år.

Plejevederlaget udgør 22.999 kr./måned + pension (2020-sats), og du kan blive ansat i op til 6 måneder, og hvis særlige forhold gør sig gældende, kan man forlænge med op til 3 måneder.

Du har ret til fravær fra arbejdet, hvis du bevilges plejeorlov. Derfor kan din arbejdsgiver ikke afvise eller udskyde orloven.

Reglerne findes i Servicelovens § 118.

I tvivl om andre rettigheder?
Er du i tvivl om andet i din kontrakt, så læs mere om ansættelseskontrakt og vilkår.

Fandt du, det du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej

Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Du kan altid benytte dig af vores søgefunktion her på hjemmesiden. Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.