En bager læner sig op af et brødstativ 1440x400px
Forside/ .../ God arbejdslyst er godt for bundlinjen

God arbejdslyst er godt for bundlinjen

Der er god økonomi i god arbejdslyst. I dette afsnit stiller vi skarpt på, hvordan produktivitet, bundlinje og trivsel hænger sammen.
Ikon artikel
Videncenter for God Arbejdslyst

Artiklen er trykt i God Arbejdslyst Indeks 2016, s. 25-27

Vejen til større produktivitet går gennem større trivsel

Der er i dag flere videnskabelige undersøgelser, der peger på vigtigheden af arbejdslyst, når det kommer til at sikre produktivitet, kreativitet og en god bundlinje. Det understregede det anerkendte erhvervsmagasin Harvard Business Review, der dedikerede et helt nummer til værdien af god arbejdslyst med titlen ”The Value of Happiness. How employee well-being drive profits”.

I fire kontrollerede eksperimenter, der involverede700 forsøgspersoner, undersøgte professor Andrew Oswald, Dr. Eugenio Proto og Dr. Daniel Sgroi fra det økonomiske fakultet ved Warwick University effekten af glæde på produktiviteten, og fandt en forbedring på 12 procent i produktiviteten i forhold til eksperimentets kontrolgruppe.

Det er heldigvis ikke kun i universiteternes laboratorier, at der er sammenhæng mellem produktivitet og arbejdslyst. Et omfattende studie fra Aalto University School of Economics og Labour Institute for Economic Research satte nemlig finske produktionsvirksomhed er under lup over en femårig periode for at undersøge sammenhængen mellem medarbejder trivsel og produktivitet. Undersøgelsen viste, at de virksomheder, der havde formået at løfte medarbejdertilfredsheden betydeligt, oplevede en produktivitetsforbedring på 6,6 procent i gennemsnit som direkte følge af den øgede arbejdslyst.

En af de mest omfattende studier er imidlertid udført af forskerne Sonja Lyubomirsky, Laura King, og Ed Diener, der alle er professorer i psykologi ved henholdsvis UCLA, University of Missouri og University of Illinois. Her undersøgte forskerne 225 akademiske studier, der havde fokuseret på sammenhængen mellem god arbejdslyst og succes og konkluderede, at der er stærke beviser for en kausal sammenhæng mellem tilfredshed og en succesfuld virksomhed.

Der er med andre ord en række videnskabelige beviser for, at god arbejdslyst er god for bundlinjen. Ikke desto mindre mener Shawn Achor, der har 15 års erfaring fra Harvard University og er forfatter til bestselleren The Happiness Advantage, at trivsel måske er den mest oversete årsag til succes. Folk tænker ”når jeg får en forfremmelse, så bliver jeg lykkelig”, men det er i virkeligheden den anden vej rundt. Glæde og trivsel er årsagerne til succes, og kun i mindre grad effekterne af den. For når vi opnår vores mål, er vi dygtige til hurtigt at opstille nye mål, vi ønsker at indfri.

Jo større jobkompleksitet, jo vigtigere er god arbejdslyst

Der er således en gevinst at hente for virksomheder, der arbejder for at have glade medarbejdere – både på arbejdet og uden for arbejdet. Glade medarbejdere er produktive medarbejdere. Det gælder især på det danske arbejdsmarked, hvor mange arbejdspladser indeholder en høj jobkompleksitet, og netop i disse jobs betyder motivation ekstra meget.

Trivsel er måske den mest oversete årsag til succes.

Shawn Achor, Harvard University-researcher og forfatter til The Happiness Advantage.

Det gælder for folk i næsten alle jobfunktioner, at de skal kunne udvikle sig og tænke kreativt i forhold til deres ansvarsområder, hvis de skal være med til at løfte virksomhedens område.

Thea Mikkelsen, erhvervspsykolog, TRAC.

Effektivitet i forhold til jobkompleksitet

Diagrammet viser den øgede produktivitet af højt motiverede medarbejdere som funktion af arbejdets kompleksitet. I et job med høj jobkompleksitet er en højt motiveret medarbejdet således 127 procent mere effektiv end sine mindre motiverede medarbejdere. Jo større jobkompleksitet, desto vigtigere er det at sætte fokus på arbejdslysten.

I diagrammet her på siden viser hver søjle, hvor meget mere effektive de højt motiverede medarbejdere er end deres mindre motiverede kollegaer. De højt motiverede medarbejdere er fordelt i tre grupper, én for hver søjle, der repræsenterer lav, medium eller høj jobkompleksitet. For eksempel viser figuren, at en højt motiveret medarbejder er 127 procent mere produktive end en gennemsnitlig motiveret medarbejder, når jobkompleksiteten er høj. Samtidig ser vi, at effektener højest netop for gruppen med den største jobkompleksitet. Høj kompleksitet i arbejdet gælder ikke kun atomfysikere. Det kan også være IT-ingeniøren, som skal udvikle nyt computer-hardware, eller sygeplejersken,som selv skal finde på en ny måde at prioritere sine arbejdsopgaver på for at imødekomme patienternes behov.

Der stilles i dag høje krav til medarbejderne på det danske arbejdsmarked. I den globale konkurrence må danske arbejdspladser have fokus på produktivitet og effektivitet. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at øget produktivitet og effektivitet ikke kun handler om at fremstille flere møtrikker på kortere tid, der kan sælges til 1 krone stykket. Effektivitet og produktivitet kan også handle om, at vi i stedet udvikler møtrikker, der kan sælges for 100 kroner stykket. Derfor må fokus også være på innovation og kreativitet, og flere videnskabelige studier peger på, at trivsel styrker vores evne til at tænke kreativt og innovativt.