Ved du, hvem du skal spørge, hvis du sidder dårligt eller føler, at enkelte arbejdsopgaver er for farlige?
Forside/ Dit arbejdsliv/ Arbejdsvilkår/ Kender du din arbejdsmiljørepræsentant
Forside/ .../ Kender du din arbejdsmiljørepræsentant

Kender du din arbejdsmiljørepræsentant?

Ved du, hvem du skal spørge, hvis du sidder dårligt eller føler, at enkelte arbejdsopgaver er for farlige? Få et overblik over din arbejdsmiljørepræsentants opgaver og ansvarsopgaver.
Ikon artikel
Journalist
Fie Rødkjær Møller

På jobbet kan det være svært at finde rundt i, hvem man skal gå til på hvilke tidspunkter. Ved du for eksempel, hvem der er arbejdsmiljørepræsentant, og hvad vedkommende har af ansvar?

Arbejdsmiljørepræsentanter vælges af og blandt de ansatte i virksomheden. Det er arbejdsmiljørepræsentantens opgave at sætte fokus på sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Sundhed omfatter både den fysiske og psykiske trivsel på arbejdspladsen.

- Faktisk sidestilles det psykiske arbejdsmiljø i dag med det fysiske. Meningen er, at arbejdsmiljørepræsentanten i samarbejde med andre skal sikre, at alle har det godt, og at ingen bliver syge af at gå på arbejde, lyder det fra Wenche B. Carstens, der er arbejdsmiljøkonsulent i Krifa.

Et godt arbejdsmiljø

Dit ansvar som arbejdsgiver
- At sikre, at dine ansatte ikke kommer fysisk eller psykisk til skade på grund af et dårligt arbejdsmiljø. Det indebærer også, at de ikke bliver mobbet eller chikaneret.
- At inddrage arbejdsmiljøorganisationen i arbejdsmiljøspørgsmål.

Dit ansvar som medarbejder
- At medvirke til, at du og dine kollegaer trives.
- At fortælle et medlem fra arbejdsmiljøgruppen eller ledelsen, hvis du oplever ting, som kan være med til at påvirke arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal ikke lave alt det praktiske arbejde. Men vedkommende skal sammen med arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen og en eventuel HR-afdeling medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø og have fokus på tilløb til arbejdsmiljøproblemer, så de kan forebygges. 

Sundt og sikkert miljø

Det kan være en overset tjans at være arbejdsmiljørepræsentant, fordi kollegaerne ofte forbinder det med det fysiske arbejdsmiljø, som sjældent ændres.

Men arbejdsmiljørepræsentanten har også andre ansvarsområder. Vedkommende skal også:

  • Varetage opgaver løbende -  blandt andet ved i samarbejde med den lokale chef at gennemføre arbejdspladsvurderinger (APV) minimum hvert 3. år, dog også ved flytninger, ombygninger og efter behov
  • Arbejde for forebyggelse af fysiske gener ved at sikre den gode vejledning i arbejdspladsens indretning og arbejdsstillinger, samt være med til at fremme den gode trivsel.
  • Sikre, at arbejdet kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt
    fuldt forsvarligt.

Dette kan også have din interesse