Det skal du vide om aftentillæg

Er du usikker på, hvad reglerne er for aftentillæg, kan du blive klogere her. Jeppe Elttør Winther er vores lønspecialist på det offentlige område – og sammen med ham vil vi guide dig igennem de vigtigste regler for aftentillæg.

Få tillæg for aftenarbejde

Arbejder du om aftenen, kan du få aftentillæg.

Det er en ekstra betaling for at arbejde på et skævt tidspunkt af døgnet – og tillægget bliver lagt oveni din grundløn.

Du kan få et aftentillæg som en slags kompensation for de ulemper, der kan følge med at arbejde i et mindre attraktivt tidsrum.

Lav en hurtig beregning af din løn

Er du nysgerrig efter at vide, hvordan din løn ser ud sammenlignet med andre i samme fag og med lignende stilling? Så kan du hurtigt og let sammenligne med vores lønberegner. 

Du har ikke krav på aftentillæg

Du er ikke automatisk berettiget til aftentillæg, selvom du arbejder om aftenen.

Jeppe Elttør Winther påpeger, at der ikke er nogen specifik lov, der giver dig krav på tillægget.

Derfor får du kun tillæg for aftenarbejde, hvis det er aftalt på forhånd – enten i din kontrakt eller din overenskomst.

Hvornår på døgnet starter dit aftentillæg?

Der er ikke nogen fast regel for, hvornår på døgnet dit aftentillæg begynder.

Ligesom der skal være en forudgående aftale om, at du får tillægget, skal tidspunktet også stå aftalt i din overenskomst eller kontrakt.

Se dit aftentillæg på din lønseddel

Ifølge Epinion oplever hver anden dansker fejl på deres lønseddel.

Derfor er det vigtigt, at du lærer at tjekke og forstå din løn.

Får du aftentillæg, skal det fremgå af din lønseddel. Og du skal huske at tjekke, at tillægget stemmer overens med det aftalte.

Vi hjælper ved manglende tillæg

Opdager du, at der er fejl i dine aftentillæg på din lønseddel, skal du handle på det.

Fortæl din arbejdsgiver om fejlen – langt de fleste arbejdsgivere retter gerne fejlen hurtigt.

Mener du, at der er fejl i tillæggene, mens din arbejdsgiver ikke gør, kan du altid få hjælp fra vores lønspecialister. De hjælper dig med at tjekke din lønseddel, overenskomst eller kontrakt igennem for at se, hvad du er berettiget til.