Lær reglerne for overarbejde

Hvordan kan du få mere end den løn, din overenskomst som offentlig ansat bestemmer? Svaret er løntillæg. Og dem guider vi dig som offentlig ansat igennem her.

Der er forskel på overarbejde og merarbejde

Lønspecialist Jeppe Elttør Winther understreger, at overarbejde ikke må forveksles med merarbejde. 

Her dykker vi ned i den måde, som de fungerer i de fleste overenskomster.

Overarbejde

I de fleste overenskomster er der normperioder.

Hvis du som fuldtidsansat arbejder mere end 37 timer i gennemsnit i en normperiode, har du haft overarbejde.

En normperiode kan fx være 14 uger, hvor din arbejdstid gerne må svinge over og under 37 timer. Her er det vigtigt at kigge på gennemsnittet af timer.

Eksempel på overarbejde

Poul arbejder i gennemsnit 43 timer om ugen i en normperiode, selvom hans normale arbejdsuge er på 37 timer. Det betyder, at han har haft 6 timers overarbejde. 

De 6 timer kan Poul enten få udbetalt eller afspadsere. Det afhænger af den overenskomst, han er ansat under.

Overarbejde – daglig arbejdstidsnorm

Du kan også få betalt overarbejde, hvis du arbejder mere end den daglige arbejdstidsnorm.

Hvis du fx plejer at have 10-timers vagter, men arbejder mere end 10 timer den enkelte dag, får du overarbejde. Også selvom din arbejdstid ikke overstiger 37 timer.
.
Det gælder både for deltids- og fuldtidsansatte.

Merarbejde

Ligesom overarbejde kan der også være normperioder for merarbejde i overenskomsten.

Er du deltidsansat, og har du i normperioden arbejdet mere end din aftalte ugentlige arbejdstid, har du haft merarbejde.

Eksempel på merarbejde

Pia plejer at arbejde 30 timer om ugen, men i normperioden arbejder hun 35 timer. Det er 5 timers ekstra arbejde – de betragtes som merarbejde.

Ofte får du din sædvanlige timeløn for merarbejde.

Du får ikke altid overarbejdsbetaling

Du kan ikke altid kræve at få et overarbejdstillæg, selvom du arbejder over.

Hvis du eksempelvis får funktions- eller jobløn, er du ikke berettiget til at få en overtidsbetaling. Så er overarbejdet i stedet medregnet i din faste løn.

Dog kan det aftales i nogle typer stillinger.

Er du ansat på et fast timetal hver uge? Så har du som udgangspunkt ret til en times afspadsering eller betaling for hver time, du arbejder over.

Det er din kontrakt eller overenskomst, der bestemmer, om dine overarbejdstimer bliver udbetalt eller afspadseret.

Jeppe Elttør Winther oplever ofte, at merarbejde betales 1:1, mens overarbejde betales 1:1,5.

Det vil sige, at ved en times merarbejde får du tilsvarende udbetalt en times løn.

Ved en times overarbejde får du typisk løn for 30 minutter og afspadsering for 1 time.

Så meget kan du få i overarbejstillæg

Hvor meget du har ret til i overarbejdsbetaling, afhænger af din kontrakt eller overenskomst.

I mange overenskomster ser overarbejdstillæggene fx ud på følgende måde:

  • For de første tre timers overarbejde får du 50 % i overarbejdstillæg.
  • For overarbejdstimer udover de tre første timer får du 100 % overarbejdstillæg.

Arbejder du over på søndage eller helligdage, kan du få 100 % i tillæg allerede fra første time, du arbejder over. 

Eksempel på overarbejdsbetaling 

Det er onsdag eftermiddag, og din arbejdsgiver har bedt dig om at arbejde fem timer over.
I det tilfælde vil regnestykket se ud på følgende måde ved en timeløn på 185 kr.:

185 x 50 / 100 = 92,5 kr. pr. overarbejdstime.

92,5 kr. x 3 = 227,5 kr. for de første tre overarbejdstimer

185 x 100 / 100 = 185 kr. pr time.

185 kr. x 2 = 370 kr. for de to overarbejdstimer udover de første tre.

I alt overarbejdsbetaling på 597,5 kr.

 

Din chef kan godt bede dig arbejde over

Din arbejdsgiver er i sin gode ret til at bede dig arbejde over. Men betyder det, at du aldrig må sige nej til overarbejde?

På følgende områder må du gerne afslå din chefs anmodning om overarbejde:

  • Hvis du ikke kan få dine mindre børn passet.

  • Hvis overarbejdstimerne overstiger loven om max 48 arbejdstimer på en uge. De 48 timer er et gennemsnitligt timetal over en periode på fire måneder.

  • Hvis overarbejdstimerne overstiger din ret til daglig frihed på minimum 11 timer.

  • Hvis overarbejdet betyder, at du ikke kan få to beskyttede fridage, som du har ret til.

Du skal dog være bevidst om, at det ikke er uden risiko at sige nej til overarbejde. Og det er altid en konkret vurdering i den enkelte situation.

Derfor vil vi altid råde dig til at tale med os, inden du tager beslutningen om at afslå din chefs anmodning om at møde ind til overarbejde.

Har du brug for hjælp til overarbejde?

Vores lønspecialister hjælper dig gerne med at finde ud af, om du får den overarbejdsbetaling, som du er berettiget til.