Om Krifa ForsikringHvem er vi?

Krifa Forsikring A/S blev stiftet i 2010 og sælger den populære Lønsikring. 

I 2015 blevet selskabets navn ændret til Fri Forsikring A/S med binavnet Krifa Forsikring A/S. I det følgende omtales selskabet som Krifa Forsikring. Lønsikring er en suppleringsydelse, som kan købes i tillæg til den statslige arbejdsløshedsforsikring.

Lønsikring har været solgt siden 2003, hvor Krifa var de første på markedet der indførte og introducerede den type forsikring i markedet.

Frem til 2013 hed forsikringen Extra Sikring, hvorefter forsikringen blev forbedret og omdøbt til Lønsikring.  Krifa Forsikring A/S er organiseret med egen administration af sagsbehandling og overordnet salg, hvor dygtige medarbejdere altid sidder klar til at hjælpe.

Fri Forsikring er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Garantifonden dækker vores kunder i tilfælde af konkurs.

Vil du se årsrapporter fra Fri Forsikring? Find dem her.

Vil du se redegørelser fra Finanstilsynet og andre finansielle rapporter? Find dem her.

 Garantifonden

Fri Forsikring A/S
med binavnet Krifa Forsikring A/S
Klokhøjen 4
8200 Aarhus N

lonsikring@krifa.dk


Klagemuligheder

Hvis du er uenig eller utilfreds med en afgørelse, vi har truffet om din lønsikring, kan du skrive til Krifa Forsikrings klageansvarlige, Anders Kaaberbøl, og få revurderet afgørelsen. Ønsker du at klage over den afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Det er ikke en betingelse for at klage til Ankenævnet for Forsikring, at du først har klaget til den klageansvarlige hos Krifa Forsikring A/S.

Klager over Krifa A-kasse og Krifa Fagforening

Vi tager din klage alvorligt! Så hvis du føler dig dårligt behandlet i enten a-kassen eller fagforeningen, eller er du uenig i en afgørelse, du har modtaget, kan du nemt og sikret sende din klage til os.


Ansvarsbegrænsning

Når du går ind på krifa.dk/lønsikring, accepterer du samtidig nærværende ansvarsbegrænsningserklæring. Du bør derfor sætte dig nøje ind i erklæringens indhold.  

Oplysningerne på krifa.dk/lønsikring skal opfattes som generel information, og bør ikke stå alene som grundlag for dine beslutninger eller vurderinger vedrørende selskabet.
Krifa Forsikring A/S har gjort sit yderste for at sikre, at oplysningerne på web er korrekte, præcise og opdaterede. Krifa Forsikring A/S giver dog ingen garantier herfor.

Krifa Forsikring A/S fralægger sig ethvert ansvar for fejl eller udeladelser på krifa.dk/lønsikring og kan derfor ikke gøres ansvarlig for noget tab, ej heller som følge af virus, som direkte eller indirekte eller ved uheld skyldes indholdet eller undladelser på hjemmesiden.

Krifa.dk/lønsikring kan indeholde links til andre hjemmesider, der ikke er underlagt selskabets kontrol. Sådanne links er et servicetilbud til læseren. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar for indholdet af sådanne linkede hjemmesider eller for skader eller tab, der måtte opstå som følge af indholdet på de enkelte hjemmesider.

Varemærker og logoer på krifa.dk/lønsikring tilhører Krifa Forsikring A/S. Ingen er berettiget til på nogen måde at anvende disse varemærker, logoer og tekster uden Krifa Forsikring A/S forudgående, skriftlige tilladelse.

Krifa Forsikring A/S forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre på indholdet på krifa.dk/lønsikring eller til helt eller delvist at lukke den uden forudgående varsel.

Enhver tvist, der måtte opstå som følge af nærværende erklæring, skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.

Afgifter

Som forsikringsselskab er vi af Staten blevet pålagt at opkræve afgifter på forsikringspræmien.  
Ud over præmien for forsikringen vil der derfor også blive opkrævet statsafgift på 1,1 % af præmien. Statsafgiften tilfalder ikke Krifa Forsikring A/S men afregnes direkte til staten.