Hellere god arbejdslyst end tidlig pension
Forside/ Om Krifa/ Det mener vi/ Hellere god arbejdslyst end tidlig pension
Forside/ .../ Hellere god arbejdslyst end tidlig pension

Hellere god arbejdslyst end tidlig pension

Regeringen har præsenteret et udspil om en ret til tidligere pension, hvis man har været på arbejdsmarkedet i 42, 43 eller 44 år. Her er det alene tal og ikke behov, der vil afgøre, om man får en særlig adgang til tidligere pension. I Krifa mener vi, at vi skal fokusere mere på trivsel og arbejdslyst hele livet i stedet for, hvordan vi kommer hurtigst muligt på pension.

Vi skal selvfølgelig bruge pengene på de reelt nedslidte, der har brug for samfundets hjælp ved at forbedre eksisterende ordninger, men vi skal investere i tiltag, der mindsker nedslidning i det hele taget. 

Værdighed og retfærdighed handler ikke om at kunne forlade arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Det handler om at trives på jobbet, mens man er der. 

Krifa har en række konkrete forslag til, hvordan vi kan forbedre arbejdslysten blandt danskerne på den lange bane:

Obligatorisk stresspolitik

35.000 danskere er sygemeldt med stress, viser tal fra Stressforeningen. Derfor mener vi, at alle virksomheder skal have taget stilling til, hvordan de håndterer og forebygger stress. Et godt psykisk arbejdsmiljø er lige så vigtigt som de fysiske rammer, og derfor bør en stresspolitik være obligatorisk og skal følges op af Arbejdstilsynet. 

Flere barnets sygedage

Hver tredje forælder har afleveret et sygt barn i vuggestue eller børnehave, viser en undersøgelse, YouGov har lavet for Krifa. Alt for mange bakser med dårlig samvittighed og pasningsproblemer. Det går hårdt ud over balancen mellem arbejde og fritid og dermed også arbejdslysten. Derfor mener Krifa, at alle forældre skal have ret til op til 15 barnets sygedage om året pr. barn. Man vil få udbetalt, hvad der svarer til højeste dagpengesats. Finansieringen i forslaget er efter svensk model, hvor lønkompensationen betales af Forsäkringskassen, der er ejet af staten, og som lønmodtagere og arbejdsgivere betaler til.

Læs mere om vores forslag til bedre balance i arbejdslivet.

Dårlige ledere skal kunne fratages ledelsesretten

Dårlig ledelse kan ødelægge liv, og god ledelse er afgørende for arbejdslysten. Sygefravær grundet arbejdsbetinget stress koster ifølge Stressforeningen det danske samfund 27 mia. kr. årligt, og danske og internationale forskere peger på en klar sammenhæng mellem stress og dårlig ledelse. Derfor mener Krifa, at så stort et ansvar kræver uddannelse. Samtidig skal dårlig ledelse have konsekvenser. Derfor foreslår Krifa, at dårlige ledere skal kunne fratages retten til at lede mennesker. At det skal være obligatorisk for ledere at dokumentere uddannelse, erfaring, medarbejderevaluering samt personligt ledelsesgrundlag. At der oprettes et lederregister, hvor dokumentation for ledelseskvalifikationer registreres, og at ordningen lægges ind under Arbejdsmiljøloven.

Læs mere om vores forslag til lovkrav om god ledelse.

To ugers fri til udvikling

Vi skal være på arbejdsmarkedet i lang tid, og vi skal trives, mens vi er der. Men det er langt fra sikkert, at vi skal lave det samme hele livet. Måske kan vi ikke blive ved at holde til det, måske bliver vores stilling nedlagt, eller måske har vi mistet arbejdslysten. Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved at udvikle os hele livet - både fagligt, personligt og socialt. Derfor foreslår Krifa en obligatorisk uddannelsesplan for hver enkelt medarbejder. Udviklingsplanen skal indeholde en plan for, hvordan medarbejderen vil udvikle faglig, personlig og social mestring, og planen skal spille en central rolle i arbejdslivet. Krifa mener, at alle medarbejdere skal have ret til frihed med løn i to arbejdsuger om året til gennemførelse af udviklingsplanen.

Læs vores forslag til lov om mestring gennem hele arbejdslivet.

Forbedring af seniorpension til reelt nedslidte

Der skal være lettere adgang til seniorpension, når man har brug for det. Eksperter peger på, at hvis man først har problemer med nedslidning, så har man det mere end både tre og seks år før folkepensionsalderen. Derfor forslår Krifa en udvidelse af adgangen til seniorpension fra seks år, som det er i dag, til ti år. Samtidig ønsker Krifa en omvendt bevisbyrde, så det ikke er ansøgeren, der skal bevise sin uarbejdsdygtighed.