Bladet Vort Folk, ledelsesrapport, Indeks 18

Fagforening fylder 120 år

”At hævde al samvittighedsfrihed, modarbejde organisationstvang og ikke stille sig i noget politisk partis tjeneste.” De principper blev Kristeligt Dansk Fællesforbund bygget på i 1899. Og det er de samme værdier, som det, der i dag er Danmarks fjerdestørste fagforening, Krifa, bygger sin bevægelse på.

September-forliget markerede afslutningen på Danmarks til dato mest omfattende arbejdskamp, der udspillede sig fra maj til september 1899. Forliget lagde grunden for spilleregler på arbejdsmarkedet. En sejr for arbejderne, der fra starten af 1870’erne havde organiseret sig på socialistisk vis efter Karl Marx’ forbillede. 

Den socialistiske ideologi med sin iboende religionskritik havde kort forinden ansporet en gruppe kristne til at grundlægge et fagforbund på egne værdier. D. 10. marts 1899 stiftedes Kristeligt Dansk Fællesforbund. Det, der i dag er kendt som Krifa, og som er landets fjerdestørste fagforening.

”Vi har aldrig lagt skjul på, at vi er noget andet end de traditionelle fagforeninger. Det ligger i vores DNA, at vi ikke identificerer os med hårdt optrukne fjendebilleder mellem arbejdstagere og arbejdsgivere, men anerkender den indbyrdes afhængighed,” siger Krifas formand Søren Fibiger Olesen, der tror på tvungen voldgift frem for lockout og strejker. Akkurat som stifterne gjorde.

Nye løsninger bygget på de gamle værdier

Krifa virker stadig ud fra de grundprincipper, man vedtog i 1899: ”At hævde al samvittighedsfrihed, modarbejde organisationstvang og ikke stille sig i noget politisk partis tjeneste.” 
På toppen af de værdier står Krifas indsatser på et moderne arbejdsmarked, der har rykket sig milevidt siden 1899 og nu står over nye udfordringer.

Søren Fibiger Olesen nævner i flæng tiltagende stress, dårlig ledelse, work life balance og mobning.

”Som fagforening vil vi levere løsninger på de problemer. Vi vil pålægge alle arbejdspladser at udforme og udleve en stresspolitik. Krifa har foreslået, at ledelsesretten skal kunne tages fra dårlige chefer.

Vi mener også, at psykiske overgreb fra chef og kolleger skal ligestilles med fysisk vold. Der er mange steder, fagforeningerne kan sætte ind, for at forbedre forholdene for lønmodtagerne.” siger Søren Fibiger Olesen. 

En vigtig samfundsindsats

I disse år fokuserer Krifa aktivt på at øge danskernes arbejdslyst og skabe høj trivsel blandt egne medarbejdere, medlemmer og i samfundet.

Senest har Krifa i 2019 givet alle danskere adgang til sit online stresshåndteringsredskab, lige som man bl.a. har udviklet og udbyder en certificeret uddannelse i bedre trivsel og arbejdslyst på arbejdspladsen, som snart mere end 350 danskere har taget.

 

Kontakt

Fie Rødkjær Møller, Pressekoordinator, tlf. 5138 1898, frn@krifa.dk 

Find andre pressekontakter her

Find pressebilleder her