Forside/ .../ OK 2021

Alt du skal vide om OK21

Overenskomstforhandlingerne for mere end 700.000 medarbejdere  på det offentlige arbejdsmarked er i fuld gang. Her kan du læse, hvad det betyder for dig som Krifa-medlem. Vi opdaterer siden løbende. 


Søren Fibiger Olesen

Vi sidder klar til at hjælpe dig, uanset om det handler om regler eller din trivsel.

Søren Fibiger Olesen, formand i Krifa

Opdatér din mailadresse
Vi følger forhandlingerne tæt og sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål. 
Du kan få seneste nyt på mail, så tjek gerne, at vi har din rigtige mailadresse og ved, hvor du arbejder. Det kan du gøre her.

Ring til os på 7227 7227 alle hverdage fra kl. 7.00 til 20.00.

Seneste nyt

Siden det sidste forlig kom i hus i slutningen af februar, har de forskellige fagforbund forhandlet overenskomster på deres områder på plads. De er nu til urafstemning ved deres medlemmer. 

Den 25. marts offentliggjorde Dansk Sygeplejeråd, at deres medlemmer har stemt nej til den nye overenskomst. Det betyder, at sygeplejerskerne reelt står uden overenskomst den 1. april.  

I første omgang er det hovedbestyrelsen i sygeplejerådet, der bestemmer det næste skridt. De har til at begynde med to forskellige muligheder. 

De kan sammen med arbejdsgiver enten vælge at genoptage forhandlingerne med det samme og efterfølgende eventuelt bede Forligsinstitutionen om hjælp.  

De kan også varsle strejke – ligesom arbejdsgiverne kan varsle lockout - men her vil de forhandle i Forligsinstitutionen sideløbende for at undgå konflikt.  

Det forventes, at der ikke sker mere, før de andre fagforbund er færdige med deres afstemninger, som efter planen senest er den 21. april.  

Ellers tyder det på, at de fleste andre overenskomster bliver stemt hjem.

Vi sidder klar på telefonen til at hjælpe dig – med alt fra regler og rettigheder til trivsel og arbejdslyst. Husk, vi også kan hjælpe dig økonomisk, hvis det ender i konflikt. Ring til os på 7227 7227. 

Det sidste forlig i hus

Lørdag den 20. februar landede regionerne som den sidste af de tre offentlige sektorer et tre-årig forlig. Det gælder for ca. 140.000 regionalt ansatte som bl.a. andet tæller sygeplejersker, sosu’er, læger med flere. De får bl.a.:

 

- Generelle lønstigninger på 5,02 procent

- Reguleringsordningen videreføres, så lønudviklingen følger det private område

- En styrket seniorindsats

- Fokus på det psykiske arbejdsmiljø

- Der er afsat 0,05 procent svarende til 33 millioner kroner til en såkaldt strategipulje målrettet sygeplejerskerne, som skal fordeles efter forhandling mellem parterne.

 

Forlig i kommunerne

Mandag den 15. februar kl. 8 blev en tre-årig aftale præsenteret. De ca. 500.000 kommunalt ansatte kan bl.a. se frem til: 

- Generelle lønstigninger på 5,02 procent 
- Initiativer, der skal styrke det psykiske arbejdsmiljø 
- Sorg-orlov med løn
- En rekrutteringspulje målrettet social- og sundhedsmedarbejdere, der skal sikre mere arbejdskraft 
- En lavtløns- og ligelønspulje.

Forlig for de statsansatte

Lørdag den 6. februar blev der indgået forlig på statens område. De ca. 195.000 statsansatte får en treårig overenskomstfornyelse, der bl.a. giver dem: 
- Den økonomiske ramme er på 6,75 procent, hvoraf 4,42 procent  er til lønstigninger hen over de næste tre år
- Seniorbonus og en styrket seniorindsats
- Medarbejderinddragelse i den grønne omstilling på arbejdspladserne.

Dette forlig skal nu detailforhandles af de enkelte fagforeninger, inden den sendes til afstemning blandt medlemmerne. 
Forliget er væsentligt for ansatte i regioner og kommuner, fordi statens aftale sætter den økonomiske ramme for deres forhandlinger.

Hvad er OK21

Den 31. marts 2021 udløber de nuværende overenskomster på det offentlige arbejdsmarked, og derfor skal der forhandles nye på plads. Forhandlingerne forventes at begynde i slutningen af december 2020/januar 2021 og løber hen over foråret, hvorefter overenskomsterne skal til afstemning blandt medlemmerne i de forhandlende fagforbund. De nye overenskomster skal træde i kraft 1. april 2021. Forhandlingerne kan trække ud, hvis der opstår konflikt, hvor overenskomsterne i så fald vil være med tilbagevirkende kraft. 


Overenskomsterne forhandles mellem offentlige arbejdsgivere i stat, regioner og kommuner og en række fagforbund. Krifa er ikke en del af disse forhandlinger.

Hvad betyder det for dig som Krifa-medlem

Du har som udgangspunkt de samme rettigheder på din arbejdsplads, som medlemmer af den fagforening, der har tegnet overenskomsten. Ligesom ikke-Krifa-medlemmer har samme rettigheder på arbejdspladser med en Krifa-overenskomst. En overenskomst gælder nemlig for alle på arbejdspladsen - uanset hvilken fagforening, man er med i.

I Danmark har vi alle ret til selv at vælge fagforening – hvis nogen overhovedet. Det slog Menneskerettighedsdomstolen fast tilbage i 2006. Oplever du det modsatte? Så kontakt os endelig.

Sådan hjælper Krifa dig

  • Vi følger forhandlingerne tæt og holder dig opdateret på mail (Tjek om, vi har din rigtige mailadresse og arbejdsplads, så du får seneste nyt – opdatér det her.

  • Vi sidder klar på telefonen til at hjælpe dig med spørgsmål – alt fra regler og rettigheder til trivsel og arbejdslyst. Ring til os på 7227 7227.

  • Vi beder dig ikke om at tage konfliktramt arbejde, hvis der opstår konflikt ved enten lockout eller strejke. Du er ikke en del af en evt. konflikt og skal som udgangspunkt ikke strejke eller lockoutes, og derfor bør din arbejdsgiver udbetale din løn. Men du kan stå i en situation, hvor du ikke kan komme til at udføre dit arbejde pga. konflikten. Er det tilfældet, så ring gerne til os på 7227 7227.

  • Vi hjælper dig økonomisk med konfliktudbetaling, hvis der opstår konflikt ved enten lockout eller strejke, og du ikke kan arbejde. Du vil få, hvad der svarer til højeste dagpengesats, som er 19.322 kr. pr. måned. Får du konfliktudbetaling, skal de ikke betales tilbage til os. For at kunne få konfliktudbetaling skal du have været medlem af vores fagforening i to måneder.

Vidste du at...

Som medlem i Krifa har du mulighed for at få hjælp til din lønforhandling? I det offentlige sker det oftest på baggrund af lønindstillinger, som vi kan hjælpe dig med. Ligesom vi kan hjælpe med lønindplaceringen. Lønforhandlingerne i det offentlige er nemlig for alle ansatte – uanset fagforening. Ring endelig til os, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

 

Publiceret  15. februar 2021