OK21 Lilla baggrund

Alt du skal vide om OK21

Overenskomstforhandlingerne for mere end 700.000 medarbejdere  på det offentlige arbejdsmarked er i fuld gang. Her kan du læse, hvad det betyder for dig som Krifa-medlem. Vi opdaterer siden løbende. 


Opdatér din mailadresse

Vi følger forhandlingerne tæt og sidder klar til at hjælpe dig med alt fra regler og rettigheder til din trivsel og arbejdslyst. 
Du kan få seneste nyt på mail, så tjek gerne, at vi har din rigtige mailadresse og ved, hvor du arbejder. Det kan du gøre her.

Ring til os på 7227 7227 alle hverdage fra kl. 7.00 til 20.00.

Seneste nyt

Folketinget har 27. august vedtaget at stoppe sygeplejerskekonflikten med et lovindgreb. Indgrebet gælder fra lørdag 28. august. Det betyder, at overenskomsten ophøjes til lov, og at de strejkende sygeplejersker vender tilbage til arbejdet. 

Du må aldrig tøve med at kontakte os, hvis du har spørgsmål til konflikten eller måske har brug for en snak om din trivsel.
Vi sidder klar alle hverdage fra kl. 7.00 til 20.00 på 7227 7227.

Strejke udvides med 173 sygeplejersker

Endnu engang udvides strejken, denne gang med 173 sygeplejersker. DSR går nu efter at ramme psykiatrien. Med den nyeste tilføjelse vil det samlede antal sygeplejersker udtaget til strejke være ca. 7200 fra 21 september. 

Det vil især gå ud over borgere, som venter på udredning, behandling eller forebyggelse. Ingen indlagte i psykiatrien vil blive ramt.

Er du sygeplejerske og medlem i Krifa? Så husk at:

  • Vi hjælper dig økonomisk med konfliktudbetaling, som ikke skal betales tilbage, når der opstår konflikt, og du ikke kan arbejde. 
  • Du skal gøre din leder opmærksom på, at du ikke er en del af konflikten.
  • Du må aldrig tøve med at kontakte os, hvis du har spørgsmål til konflikten, nødbemanding eller måske har brug for en snak om din trivsel.
    Vi sidder klar alle hverdage fra kl. 7.00 til 20.00 på 7227 7227.

 

Strejken udvides for fjerde gang

 

Sygeplejestrejken udvides med 315 sygeplejersker. Det skriver DSR i en pressemeddelelse 2. juli. De 315 yderligere sygeplejersker vil strejke fra 31. august.  

De udtagne sygeplejersker er stort set alle fra visitationsafdelinger eller hjemmesygeplejen og med ansvar for overgangene fra sygehus til kommune.

 

 

Strejken udvides med 215 sygeplejersker

 

For tredje gang udvider DSR sygepleje-strejken. Fra den 25. august vil yderligere 215 sygeplejersker deltage i strejken, og disse sygeplejersker vil primært være inden for fertilitetsbehandling.  

Strejken udvides for anden gang

DSR har den 19. juli meddelt, at de udvider sygepleje-strejken med 225 sygeplejersker fra den 17. august. Ifølge TV2 er formålet med dagens opskalering dels at stramme snoren om arbejdsgiverne og dels at skabe noget ekstra opmærksomhed om strejken. 

Det er afdelinger i Kreds Hovedstaden, Midtjylland og Nordjylland, der nu også skal strejke.  

DSR udvider strejken med mere end 700 sygeplejersker

Den 12. juli har DSR meddelt, at de udvider strejken for at lægge yderligere pres på arbejdsgiverne. Det drejer sig om 702 sygeplejersker, der skal tage del i strejken fra 10. august. 

Ifølge DSR er de områder, der nu bliver udtaget til strejke, primært inden for planlagt kirurgi, anæstesi, opvågning, ambulatorier og nogle IT-funktioner. Derudover drejer det sig også om en del af de funktioner, som visiterer patienter videre til behandling andre steder.  

5.000 sygeplejersker skal strejke

Mandag den 14. juni kl. 12 blev det offentliggjort, at sygeplejerskerne har stemt nej til mæglingsforslaget til en ny overenskomst, og radiograferne har stemt ja. Det betyder, at sygeplejerskerne strejker i kommuner og regioner fra døgnets begyndelse lørdag den 19. juni.

 

Efter planen skal 5.000 sygeplejersker strejke, men det indgår i DSR’s overvejelser, om strejken skal udvides til at omfatte flere sygeplejersker, forlyder det.

 

Det mest sandsynlige lige nu er, at strejken etableres natten til lørdag. Det er umuligt at sige, hvor længe denne strejke vil vare. Strejken vil enten slutte med, at parterne når til enighed efter nye forhandlinger eller et politisk indgreb, hvor et folketingsflertal formentligt vil gøre det seneste mæglingsforslag gældende ved lov.

 

Nyt mæglingsforslag til afstemning

Tirsdag aften den 18. maj kom der godt nyt fra Forligsinstitutionen, hvor DSR den seneste tid har forhandlet om en ny overenskomst med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Forligsmand Lise-Lotte Nilas er kommet med et mæglingsforslag, som alle parter har nikket til. Det skal nu til afstemning blandt medlemmerne af DSR og Radiograf Rådet.   

Det betyder, at den varslede strejke er afblæst for nu. Hvis et flertal stemmer for den nye aftale, kan strejken på en lang række af landets sygehuse afblæses endeligt og den nye overenskomst træde i kraft. Hvis der stemmes nej, kan det ende med strejke, som enten stoppes af et regeringsindgreb eller nye forhandlinger.    
 
Resultatet af afstemningen om det nye mæglingsforslag bliver offentliggjort den 14. juni.   

Sygeplejerskerne varsler strejke

Alle overenskomster i forbindelse med OK21 er nu godkendt. Dog med undtagelse af sygeplejerskerne der har stemt nej, og Dansk Sygeplejeråd har nu varslet konflikt fra den 20. maj. Det samme har radiograferne.   

Der er varslet konflikt for 10 procent af sygeplejersker, der er medlem af DSR i kommune- og regionsregi. For radiograferne er det ca. 250 medlemmer. Hvis det ender med strejke, kan der blive indsat et nødberedskab.  

Inden det når dertil, vil forligsmanden formentligt indkalde arbejdsgiverne og lønmodtagerne til nye forhandlinger med henblik på at opnå et forlig. Hvis det ikke lykkes, kan forligsmanden udsætte konflikten i to gange 14 dage.  

Det sidste forlig i hus

Lørdag den 20. februar landede regionerne som den sidste af de tre offentlige sektorer et treårig forlig. Det gælder for ca. 140.000 regionalt ansatte som bl.a. andet tæller sygeplejersker, sosu’er, læger med flere. De får bl.a.:

 

- Generelle lønstigninger på 5,02 procent

- Reguleringsordningen videreføres, så lønudviklingen følger det private område

- En styrket seniorindsats

- Fokus på det psykiske arbejdsmiljø

- Der er afsat 0,05 procent svarende til 33 millioner kroner til en såkaldt strategipulje målrettet sygeplejerskerne, som skal fordeles efter forhandling mellem parterne.

 

Forlig i kommunerne

Mandag den 15. februar kl. 8 blev en treårig aftale præsenteret. De ca. 500.000 kommunalt ansatte kan bl.a. se frem til: 

- Generelle lønstigninger på 5,02 procent 
- Initiativer, der skal styrke det psykiske arbejdsmiljø 
- Sorg-orlov med løn
- En rekrutteringspulje målrettet social- og sundhedsmedarbejdere, der skal sikre mere arbejdskraft 
- En lavtløns- og ligelønspulje.

Forlig for de statsansatte

Lørdag den 6. februar blev der indgået forlig på statens område. De ca. 195.000 statsansatte får en treårig overenskomstfornyelse, der bl.a. giver dem: 
- Den økonomiske ramme er på 6,75 procent, hvoraf 4,42 procent  er til lønstigninger hen over de næste tre år
- Seniorbonus og en styrket seniorindsats
- Medarbejderinddragelse i den grønne omstilling på arbejdspladserne.

Dette forlig skal nu detailforhandles af de enkelte fagforeninger, inden den sendes til afstemning blandt medlemmerne. 
Forliget er væsentligt for ansatte i regioner og kommuner, fordi statens aftale sætter den økonomiske ramme for deres forhandlinger.

Hvad er OK21

Den 31. marts 2021 udløber de nuværende overenskomster på det offentlige arbejdsmarked, og derfor skal der forhandles nye på plads. Forhandlingerne forventes at begynde i slutningen af december 2020/januar 2021 og løber hen over foråret, hvorefter overenskomsterne skal til afstemning blandt medlemmerne i de forhandlende fagforbund. De nye overenskomster skal træde i kraft 1. april 2021. Forhandlingerne kan trække ud, hvis der opstår konflikt, hvor overenskomsterne i så fald vil være med tilbagevirkende kraft. 


Overenskomsterne forhandles mellem offentlige arbejdsgivere i stat, regioner og kommuner og en række fagforbund. Krifa er ikke en del af disse forhandlinger.

Hvad betyder det for dig som Krifa-medlem

Du har som udgangspunkt de samme rettigheder på din arbejdsplads, som medlemmer af den fagforening, der har tegnet overenskomsten. Ligesom ikke-Krifa-medlemmer har samme rettigheder på arbejdspladser med en Krifa-overenskomst. En overenskomst gælder nemlig for alle på arbejdspladsen - uanset hvilken fagforening, man er med i.

I Danmark har vi alle ret til selv at vælge fagforening – hvis nogen overhovedet. Det slog Menneskerettighedsdomstolen fast tilbage i 2006. Oplever du det modsatte? Så kontakt os endelig.

Sådan hjælper Krifa dig

  • Vi følger forhandlingerne tæt og holder dig opdateret på mail (Tjek om, vi har din rigtige mailadresse og arbejdsplads, så du får seneste nyt – opdatér det her.

  • Vi sidder klar på telefonen til at hjælpe dig med spørgsmål – alt fra regler og rettigheder til trivsel og arbejdslyst. Ring til os på 7227 7227.

  • Vi beder dig ikke om at tage konfliktramt arbejde, hvis der opstår konflikt ved enten lockout eller strejke. Du er ikke en del af en evt. konflikt og skal som udgangspunkt ikke strejke eller lockoutes, og derfor bør din arbejdsgiver udbetale din løn. Men du kan stå i en situation, hvor du ikke kan komme til at udføre dit arbejde pga. konflikten. Er det tilfældet, så ring gerne til os på 7227 7227.

  • Vi hjælper dig økonomisk med konfliktudbetaling, hvis der opstår konflikt ved enten lockout eller strejke, og du ikke kan arbejde. Du vil få, hvad der svarer til højeste dagpengesats, som er 19.322 kr. pr. måned. Får du konfliktudbetaling, skal de ikke betales tilbage til os. For at kunne få konfliktudbetaling skal du have været medlem af vores fagforening i to måneder.

Vidste du at...

Som medlem i Krifa har du mulighed for at få hjælp til din lønforhandling? I det offentlige sker det oftest på baggrund af lønindstillinger, som vi kan hjælpe dig med. Ligesom vi kan hjælpe med lønindplaceringen. Lønforhandlingerne i det offentlige er nemlig for alle ansatte – uanset fagforening. Ring endelig til os, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

 

Publiceret  15. februar 2021