Statskassen er ikke en gavebod

Statskassen er ikke en gavebod

Dagpengene bør hæves med 25 procent de næste tre måneder, siger 3F i et nyt udspil. De får opbakning af blandt andre SF og Enhedslisten, men fagforeningen Krifa mener, at det er vigtigere at hjælpe dem uden et sikkerhedsnet

Et forslag fra 3F lyder, at et ekstra Corona-tillæg til dagpengene på 25 procent skal gælde for alle dagpengemodtagere og vare i tre måneder på linje med mange af de andre initiativer i hjælpepakkerne, som kommer fra Christiansborg. Det får opbakning fra flere støttepartier som SF og Enhedslisten, men også Danske A-kasser er enig i forslaget.

”Jeg har svært ved at se argumenterne for at hæve dagpengesatsen i stedet for at hjælpe dem, der fuldstændig mister deres levegrundlag. Statskassen er jo ikke en gavebod, og vi skal bruge ressourcerne fornuftigt,” siger Krifas formand Søren Fibiger Olesen.

Han fortæller, at man i Krifa dagligt modtager flere hundrede ledighedserklæringer, og de arbejder hårdt hver dag for at hjælpe medlemmerne i den her svære tid.

”Det kan være rigtig hårdt at blive fyret. Det gør ondt, og det medfører en masse usikkerhed – både personligt, men også økonomisk, siger Søren Fibiger Olesen og fortsætter:

”Dem, der er medlem af en a-kasse, er sikret en indtægt. De får penge på kontoen. Det er langt værre for dem, der ikke er. De står potentielt uden noget som helst, hvor mad på bordet bliver alt andet end en selvfølge. Det er dem, vi burde række en hånd ud til lige nu.”

Hjælp dem uden a-kasse
”Hvorfor skulle dem, der blev ledig i december, ikke have en højere sats? Og hvorfor skal dem, der bliver ledig på den anden side af Corona-krisen, ikke have en højere sats? Det giver ikke mening, at den åbne statskasse skal udnyttes på den måde, som bl.a. Danske A-kasser argumenterer for,” siger Søren Fibiger Olesen.

”Om dagpengesatsen generelt skal hæves, er en helt anden snak, og lige nu er det vigtigt, at vi hjælper dem, der har allermest brug for det,” fortsætter han.

Søren Fibiger Olesen henviser til et Krifa-forslag, som kom i sidste uge, hvor formanden opfordrer Regeringen til at overveje, om lønmodtagere uden a-kasse helt ekstraordinært bør få ret til dagpenge uden om de normale optjeningsregler.

Krifa foreslår, at det skal ske på anderledes vilkår og dermed i den største respekt for dem, der allerede har valgt at betale til et a-kasse-medlemskab og er dagpengeberettiget.

Det kan fx ske ved, at man maksimum kan få dagpenge i seks måneder til dimittendsatsen, og at man ved indmeldelse betaler kontingent for alle seks måneder med det samme – det skal dog kun være den del af kontingentet, der omfatter statsbidraget og ikke den del af kontingentet, der går til den enkelte a-kasse.

”Det kan tage flere former, men det vigtigste er at række en hånd ud til de her danskere, der står uden sikkerhedsnet,” siger Krifas formand.

 

Publiceret den 25.03.2020