Værktøj: Prøv Dialoghjulet

Dialoghjulet - tal om trivsel med dine medarbejdere

Oplever du udfordringer i snakken om trivsel med din medarbejder? Så kan du bruge dialoghjulet, som et værktøj til at sikre, at I får talt om det rigtige og sætte fokus på det, der er vigtigt for den enkelte medarbejder.

Sådan kan du bruge dialoghjulet

Med den enkelte medarbejder

Du kan bruge hjulet i MUS-samtalen med din medarbejder til at sikre, at I kommer omkring de emner, der har betydning for trivsel i hverdagen. Medarbejderen kan med fordel udfylde hjulet på forhånd som forberedelse til samtalen, så I får defineret, hvad der er vigtigst at tage fat på. I kan også bruge spørgsmålene som udgangspunkt for en snak om, hvad der bør forbedres og hvordan. Du kan også bruge dialoghjulet som inspiration i din egen forberedelse. 

Med teamet

Du kan bruge dualoghjulet og dets emner og spørgsmål som udgangspunkt for samtaler med dit team – og en snak om, hvad I eventuelt kan ændre. Hvordan har I det for eksempel i teamet eller afdelingen? Er relationerne gode? Når I de resultater, I har sat jer for? Og giver hverdagen mening for jer både hver især og som gruppe?

På hele arbejdspladsen

Dialoghjulet kan også være afsæt for at tale om, hvordan I gerne vil være som arbejdsplads og organisation, og hvad I gerne vil prioritere. Her kan hjulet bruges til at tage et tjek på, hvor I bør sætte ind for at styrke arbejdslysten.

Er du medarbejder kan du også bruge værktøjet – se hvordan.