Juridisk hotline

Som en del af Krifa Selvstændige har du gratis og ubegrænset adgang til vores juridiske hotline med spørgsmål, der vedrører din selvstændige virksomhed. Det er en telefonisk rådgivning af 5 til 10 minutters varighed, som gives af advokater og jurister.


På en række specialjuridiske områder har vi lavet en samarbejdsaftale med advokatfirmaet DLA Piper, som er et bredt funderet advokathus med fokus på erhvervslivet. De rådgiver hver dag mange selvstændige og kan også give dig gode råd gennem vores juridiske hotline.

Med den juridiske hotline kan du få svar på dine spørgsmål gennem telefonsamtaler af 5-10 minutters varighed. Hvis du har brug for mere end det, kan du få yderligere hjælp mod betaling. Tag eventuelt en dialog med DLA Piper om det. Som medlem i Krifa Selvstændige kan du få rabat på honoraret.

Hvordan får du kontakt med hotlinen?

Du ringer til os på telefon 7227 7227 eller skriver til os på selvstaendige@krifa.dk. med en beskrivelse af problemstilling. Vi vil herefter viderebringe dine kontaktoplysninger og beskrivelse af problemstillingen, der ønskes belyst til DLA Piper. DLA Piper vil herefter finde en relevant medarbejder til at kontakte dig. Hotlinen er åben alle hverdage fra kl. 9.30-14.30. Der må forventes, at der kan gå op til 2 arbejdsdage, før du bliver kontaktet.

Du kan f.eks. få svar på spørgsmål om:

Inkasso

 • Hvordan undgår du tab hos dine kunder?
 • Hvordan bør en rykkerskrivelse se ud?
 • Hvordan får du mere styr på inkasso?

Gældssanering

 • Gældsanering, når man er selvstændig - hvordan er mulighederne?
 • Gældsanering ved konkurs - hvad er reglerne og mulighederne her?
 • Rådighedsbeløb under gældsanering - hvad må jeg beholde selv til den daglige husholdning?

Erhvervsjura

 • Strid mellem dig og en kunde eller leverandør - hvad er min stilling i denne situation?
 • Kontrakt på erhvervslejemål - er kontrakten ok?
 • Fra personligt ejet virksomhed til et selskab - hvad skal jeg være opmærksom på her?
 • Kunde- eller leverandørkontrakter - hvad skal jeg være særlig opmærksom på?
 • Salgs- og leveringsbetingelser og andre aftaledokumenter - hvad lægger en jurist mærke til, som jeg ikke selv bemærker?

Direktørkontrakter

 • Er min direktørkontrakt, som jeg har indgået med virksomhedens bestyrelse, i orden?
 • Bestyrelsen har medtaget en række krav, klausuler og fordele i min direktørkontrakt - hvilken betydning har de for mig?

Lejekontrakter

 • Er min lejekontrakt OK?
 • Hvordan slipper jeg ud af min lejekontrakt?

Lad os hjælpe dig

I Krifa Selvstændige står vi klar som fast sparringspartner til dig som selvstændig.