En person med en hjelm

Persontype ESFJ "Forsørger"

ESFJ har fokus på at organisere tingene, så de personlige behov bliver opfyldt. Læs mere om persontypen her på siden.

Beskrivelse af ESFJ-typen

ESFJ-typer er ofte omsorgsfulde, meddelsomme og varme personer, som gerne ser, at tingene bliver gjort ordentligt. Dit talent ligger i at hjælpe og støtte andre, så de får deres behov opfyldt. Du er pligtopfyldende og opmærksom på andre menneskers behov og forsøger at skabe harmoni og trivsel omkring dig. 

Du er god til at tilpasse dig det eksisterende og har en praktisk og realistisk tilgang til tingene. Du følger som regel reglerne og procedurerne på din arbejdsplads og kan tit tilsidesætte dine egne behov for at få samarbejdet til at fungere og bevare harmonien. 

Du er udholdende og et samvittighedsfuldt ordensmenneske, der har brug for tryghed og stabilitet omkring dig, for at du kan fungere optimalt.

Du trives derfor godt i et job, der kræver evnen til at fordybe dig i detaljer, samtidig med at du kan bruge din varme og medfølelse for andre, når du udnytter dit talent for at organisere praktiske opgaver.

Sådan kan du udvikle dig

Da du fokuserer meget på at organisere tingene, så andres personlige behov bliver tilgodeset, ignorerer du ofte dine egne behov. 

Din respekt for regler og autoriteter kan til tider bevirke, at du ukritisk forsvarer ledelsen og har vanskeligt ved at improvisere. Du er ofte meget optaget af at få dagligdagen med dens rutiner og funktioner til at fungere og kan derfor have svært ved se det større perspektiv. Du vil ofte være utålmodig og derfor ikke have lyst til at se på hvilke nye muligheder, der kan være i fremtiden. Da du er meget harmonisøgende, vil der være nogen, der synes, du fejer problemerne ind under gulvtæppet. 

Ofte tror du selv, at du ved, hvad der er bedst for andre og for organisationen. Vær åben over for nye og anderledes måder at gøre tingene på og gør mindst en lille handling på en ny måde hver dag!

En lille bøn fra ESFJ-typen

”Giv mig tålmodighed, og det skal være NU!”

Din arbejdslyst på jobbet

Din persontypetest giver også en indikation af, hvad der er vigtigt for din arbejdslyst og trivsel. Der er 7 faktorer, som påvirker, om du trives og har motivation på jobbet: Mening, kolleger, resultater, mestring, balance, ledelse og medbestemmelse.

Ud fra din persontypetest tyder det på, at kolleger er vigtige for, om du trives i dit job. Du kan lide at have tryghed og stabilitet omkring dig, og derfor har balance også indflydelse på din trivsel. Også god ledelse er vigtigt for dig, da du kan lide at arbejde under faste og forudbestemte rammer. Både medbestemmelse og mening er tilsyneladende mindre vigtigt for, om du oplever god arbejdslyst. 

Det er meget individuelt, hvad der påvirker arbejdslysten. Derfor er det ikke sikkert, at vi har gættet rigtigt ovenfor. Vi anbefaler, at du tager GAIS-testen og finder ud af, hvad der lige præcis påvirker DIN arbejdslyst og trivsel. 

Dét stresser ESFJ-typen 

Det er forskelligt fra persontype til persontype, hvad der stresser eller presser en på jobbet. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvad der stresser netop dig. Når du har den viden, kan du gøre noget aktivt ved at flytte dig fra det eller forsøge at mindske det, der øger dit stressniveau. 

Det kan stresse dig:

  • at arbejde i ustrukturerede miljøer

  • at udføre en opgave uden klare retningslinjer

  • når arbejdsmiljøet er præget af spænding og konflikter

  • når der sker uforudsete ændringer - når du ikke føler dig værdsat. 

Bliv klogere på de andre persontyper

Læs mere om, hvad der kendetegner de andre persontyper.