Person står med skilt med pil på

Persontype ESTJ "Leder"

ESTJ har fokus på at strukturere opgaverne, så målet bliver nået. Læs mere om persontypen her på siden.

Beskrivelse af ESTJ-typen

ESTJ-typer er ofte rationelle, loyale og beslutsomme personer, der holder af struktur, planlægning og effektivitet. 

Du har talent for at strukturere og få lavet orden i tingene, så de kan gøres færdige. Du er som regel dygtig som administrator, er beslutsom og god til at følge op på tingene og udtrykke anerkendelse over for dem, der har udført de aftalte arbejdsopgaver. 

Du er ofte kendt for at være et hårdtarbejdende menneske, der lægger vægt på at få arbejdet udført rigtigt. Du er bedst til at arbejde inden for faste rammer og efter vedtagne procedurer. Du er derfor sjældent den, der kommer med forslag til ændringer af metoder, hvis de nuværende har vist sig at fungere tilfredsstillende. 

Du interesserer dig sjældent for noget, som du ikke kan se den praktiske nytte af, og abstrakte diskussioner tiltaler dig sjældent.

Du fungerer godt i et job, hvor du kan bruge din evne til at lave en logisk analyse af en given situation, så du derefter kan organisere og planlægge de nødvendige handlinger.

Sådan kan du udvikle dig 

Da du ofte har meget fokus på at lave strukturer, så opgaverne kan løses planmæssigt og til tiden, kan andre til tider opfatte dig som usmidig og bedrevidende. 

Denne fokusering på opgaven her og nu kan også betyde, at du går for højt op i detaljer og derved mister overblikket og måske overser nogle sammenhænge. Dette kan især komme til udtryk på det menneskelige plan, hvor andre kan opfatte dig som hård og krævende uden den store medfølelse og forståelse for andres behov. Dette kan betyde, at du i din kommunikationsform med andre har en tendens til at være lidt for direkte og målrettet i selve processen. Dette vil være godt for de personer, der har brug et kærligt skub for at komme videre, men for andre, der har brug for mere tid, kan det virke begrænsende. 

Derfor vil der være persontyper, hvor dit høje tempo kan bevirke, at du mister forbindelsen til dem, i dine bestræbelser på at skabe hurtige resultater. Giv dig selv tid til at reflektere over dine egne følelser og værdier, så du kommer dybere i kontakt med din indre kerne!

En lille bøn fra ESTJ-typen

”Hjælp mig til ikke at skulle klare alting. Men hvis du har brug for hjælp, så spørg mig endelig.”

Din arbejdslyst på jobbet

Din persontypetest giver også en indikation af, hvad der er vigtigt for din arbejdslyst og trivsel. Der er 7 faktorer, som påvirker, om du trives og har motivation på jobbet: Mening, kolleger, resultater, mestring, balance, ledelse og medbestemmelse.

Ud fra din persontypetest tyder det på, at er det vigtigt for dig at kunne se konkrete resultater af det arbejde, du udfører, for at kunne trives i dit job. Derudover er mestring vigtigt for dig, da du går op i at udføre dit arbejde godt og rigtigt. Også god ledelse er vigtig for din arbejdslyst, da du kan lide at arbejde under faste og forudbestemte rammer. Mening og kollegaer har tilsyneladende mindre betydning for, om du trives i dit job. 

Det er meget individuelt, hvad der påvirker arbejdslysten. Derfor er det ikke sikkert, at vi har gættet rigtigt ovenfor. Vi anbefaler, at du tager GAIS-testen og finder ud af, hvad der lige præcis påvirker DIN arbejdslyst og trivsel.

Dét stresser ESTJ-typen 

Det er forskelligt fra persontype til persontype, hvad der stresser eller presser en på jobbet. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvad der stresser netop dig. Når du har den viden, kan du gøre noget aktivt ved at flytte dig fra det eller forsøge at mindske det, der øger dit stressniveau.

Det kan stresse dig:

  • at være i rodede omgivelser

  • når du ofte bliver forstyrret

  • når dine kolleger omkring dig ikke leverer eller gør en indsats

  • når der sker uforudsete ændringer

  • når du mister kontrollen

  • hvis du skal arbejde længe på abstrakte og teoretiske projekter uden at kunne handle. 

Bliv klogere på de andre persontyper

Læs mere om, hvad der kendetegner de andre persontyper.