Person holder et stykke papir foran sig

Persontype INTP "Arkitekt"

INTP har fokus på logisk intellektuel indsigt i problematikker. Læs mere om persontypen her på siden.

Beskrivelse af INTP-typen

INTP-typer er ofte logiske, nysgerrige og eftertænksomme personer, som holder af at fordybe sig i idéer, sammenhænge og abstrakt tænkning. 

Du har talent for at fornemme de bagvedliggende sammenhænge og finde frem til kernen. Du er som regel god til at analysere og forstå svære systemer og sammenhænge – mest for forståelsens skyld og ikke så meget for at bruge det til noget i praksis – og du kan ofte virke lidt verdensfjern og distræt på andre typer. 

Du kan have en evne til at lade dig opsluge af en idé eller en abstrakt problematik og med stor kreativitet se nye synsvinkler og sammenhænge. Du er en meget uafhængig person, der går dine egne veje, mens du filosoferer over problematikkerne og de udfordringer, der skal løses. 

Du fungerer derfor godt i et job, hvor du kan bruge din evne til at fordybe dig i teoretiske og analyserende, abstrakte tankegange. 

Sådan kan du udvikle dig 

Du fokuserer ofte på at opnå en logisk og intellektuel forståelse af en problemstilling og kan have en tendens til at overse, hvad andre mennesker føler, fordi du synes, det er sagen uvedkommende. Derfor kan nogle mennesker opfatte dig som arrogant og umeddelsom. 

Det vil derfor være en opgave for dig hele tiden at komme tilbage til det mere praktiske og jordnære niveau. Du bevæger dig helst på et abstrakt plan og er ikke så engageret i at omsætte dine idéer og løsningsforslag til noget praktisk anvendeligt. Derfor kan du virke på andre, som om du er upraktisk og ikke har sans for detaljer. 

Giv dig selv mere tid til det sociale og medmenneskelige samvær – og nyd det!

En lille bøn fra INTP-typen

”Hjælp mig med at være mindre uafhængig, men lad mig gøre det på MIN måde!”

Din arbejdslyst på jobbet

Din persontypetest giver også en indikation af, hvad der er vigtigt for din arbejdslyst og trivsel. Der er 7 faktorer, som påvirker, om du trives og har motivation på jobbet: Mening, kolleger, resultater, mestring, balance, ledelse og medbestemmelse. 

Ud fra din persontypetest tyder det på, at er det vigtigt for dig at kunne se mening med det arbejde, du udfører, for at kunne trives i dit job. Derudover er medbestemmelse vigtigt for dig, da du bliver meget opslugt af den opgave, du skal løse og dedikerer dig til den. Resultater har tilsyneladende mindre betydning for, om du trives i dit job, da selve opgaveløsningen og idéerne der opstår undervejs, er vigtigere for dig. 

Det er meget individuelt, hvad der påvirker arbejdslysten. Derfor er det ikke sikkert, at vi har gættet rigtigt ovenfor. Vi anbefaler, at du tager GAIS-testen og finder ud af, hvad der lige præcis påvirker DIN arbejdslyst og trivsel.

Dét stresser INTP-typen

Det er forskelligt fra persontype til persontype, hvad der stresser eller presser en på jobbet. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvad der stresser netop dig. Når du har den viden, kan du gøre noget aktivt ved at flytte dig fra det eller forsøge at mindske det, der øger dit stressniveau.

Det kan stresse dig:

  • at arbejde i et miljø, hvor du føler dig kontrolleret af andre

  • at være omgivet af personer, du ser som inkompetente

  • at skulle stå til ansvar for en anden persons arbejde

  • når du skal udføre simple, gentagne opgaver

  • når du ikke har mulighed for at udnytte momentet og handle på aktuelle opgaver.

Bliv klogere på de andre persontyper

Læs mere om, hvad der kendetegner de andre persontyper.