Kunster med pensel og palette

Persontype ISFP "Kunstner"

ISFP har fokus på at drage omsorg for andre mennesker. Læs mere om persontypen her på siden.

Beskrivelse af ISFP-typen

ISFP-typer er ofte stille, praktiske og følsomme personer, som tiltales af harmoni og æstetik. Dit talent ligger i at kunne kombinere, variere og improvisere.

Da du som person har et meget rigt og værdiladet indre følelsesliv, betyder det meget for dig, at du beskæftiger sig med noget, som er meningsfyldt og betydningsfuldt for dig. Normalt bryder du dig ikke om at tage ledelsen, men du er loyal støttende. Du har ofte brug for at arbejde et sted, hvor der er plads til variation og improvisation i dagligdagen. På den måde kan du bruge din evne til at vælge den rigtige handlemåde i nuet, som passer til situationen. 

Du er ofte kendt for at være en venlig og betænksom person, der nyder at leve i nuet og forsøger at undgå konfrontationer og konflikter med andre. Du er derfor dygtig til at gøre det, der er behov for i nuet på en stilfærdig måde.

Du fungerer godt i et job, der kræver evnen til at fordybe dig i detaljer, samtidig med at du kan bruge din varme og medfølelse for andre. 

Sådan kan du udvikle dig 

Da du ofte fokuserer meget på andre menneskers trivsel i organisationen, kan du have en tendens til at træffe beslutninger på et meget subjektivt grundlag og glemme at se tingene i et større, mere fremadrettet perspektiv. Dette betyder også, at du kan have det svært med meget komplekse situationer, og derfor blive opfattet som en person, der ikke er særlig handlingsorienteret, når det er for svært. Du kan have en tendens til at undervurdere dig selv, og det du gør godt, da du opfatter det som en selvfølge. 

Din stræben efter harmoni bevirker, at du kan have svært ved at give negativ kritik – også selv om den er berettiget – og du bliver selv let såret og trækker dig, hvis andre kritiserer dig.

Da du selv har brug for frie rammer omkring dig, bryder du dig ikke om en for høj grad af strukturering, orden og systematik, hvilket kan få andre til at synes, at du ikke er særlig målrettet. 

Øv dig på at sige din mening klart og tydeligt – også når den ikke er populær!

En lille bøn fra ISFP-typen

”Hjælp mig med at kæmpe for mine rettigheder (håber ikke du har noget imod, at jeg spørger)”

Din arbejdslyst på jobbet

Din persontypetest giver også en indikation af, hvad der er vigtigt for din arbejdslyst og trivsel. Der er 7 faktorer, som påvirker, om du trives og har motivation på jobbet: Mening, kolleger, resultater, mestring, balance, ledelse og medbestemmelse. 

Ud fra din persontypetest tyder det på, at mening i dit arbejde er vigtig for, at du trives i dit job. Både den større mening og din egen følelse af, at dine arbejdsopgaver giver mening. Derudover har ledelse indflydelse på din arbejdslyst, da du ikke selv tager ledelsen, men samtidig heller ikke kan lide, hvis den bliver for fast og rigid. Også et harmonisk forhold til kolleger er vigtig for, at du trives i dit job. Resultater og medbestemmelse har tilsyneladende mindre betydning for din oplevelse af god arbejdslyst. 

Det er meget individuelt, hvad der påvirker arbejdslysten. Derfor er det ikke sikkert, at vi har gættet rigtigt ovenfor. Vi anbefaler, at du tager GAIS-testen og finder ud af, hvad der lige præcis påvirker DIN arbejdslyst og trivsel.

Dét stresser ISFP-typen

Det er forskelligt fra persontype til persontype, hvad der stresser eller presser en på jobbet. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvad der stresser netop dig. Når du har den viden, kan du gøre noget aktivt ved at flytte dig fra det eller forsøge at mindske det, der øger dit stressniveau.

Det kan stresse dig:

  • at give og modtage kritik

  • at arbejde under faste strukturer og regler

  • når du bliver pålagt for mange krav og forpligtelser

  • når du får for lidt alenetid

  • når du skal arbejde med store mængder af data.

Bliv klogere på de andre persontyper

Læs mere om, hvad der kendetegner de andre persontyper.