Samtalekort - teams

Det kan være en udfordring at få talt grundigt med sine medarbejdere om deres trivsel. Derfor har vi lavet disse samtalekort, som du kan bruge i samtalen med din medarbejder.
Cover image

Sæt gang i snakken

Krifas samtalekort giver dig og din leder helt konkrete spørgsmål, som I kan tage udgangspunkt i til jeres næste samtale. Kortene hjælper dig til at få talt om det, som ikke altid er lige nemt at få sat på dagsordenen – nemlig arbejdslyst og trivsel. Det er utrolig vigtigt, at du kan tale med din leder om dette, men trods det, kommer samtalen med chefen ofte til udelukkende at handle om her og nu-opgaver, fordi det er nemt at snakke om.

De 7 faktorer i god arbejdslyst

Samtalekortene tager udgangspunkt i syv faktorer, som vi ved er vigtige for god arbejdslyst. Der er for eksempel spørgsmål, som handler om, hvordan du oplever relationen til dine kolleger, om du har balance i dit arbejdsliv, og hvordan du oplever, at dit arbejde giver mening.