Mening betyder noget for danskerne
Forside/ Videncenter/ Fagartikler/ Mening på toppen
Forside/ .../ Mening på toppen

Mening på toppen

Det er ikke alle forundt at have et arbejde, de finder mening i. Men mening har vist sig at være en særdeles nødvendig faktor, hvis vi vil have og bevare den gode arbejdslyst. Siden 2015 har vi spurgt ca. 25.000 danskere om, hvad der betyder noget for deres arbejdsliv. Og danskerne er ikke i tvivl. Her er mening placeret helt i toppen.
Ikon artikel
seniorkonsulent
Rebekka Bøgelund

Af Videncenter for God Arbejdslyst

Mening betyder noget for danskerne

Danskerne har brug for at kunne se mening i deres arbejde. I forskningen er vi optaget af fire dimensioner af mening. Det er dimensionerne indre mening, større mening, organisatorisk mening og kollegial mening. Resultaterne i rapporten viser tydeligt, at den indre mening betyder meget for arbejdslysten. 

Føler du, at du kan være dig selv på arbejdet, at du er faglig dygtig og kan bruge dine kompetencer, ja så trives du. Kan du ligeledes se mening i de beslutninger, der bliver truffet på dit arbejde. Og kan du forstå den kurs, ledelsen sætter. Ja så trives du også. Men flere forskere i rapporten peger på, at den større mening får en helt særlig betydning i fremtiden. Vi ønsker at gøre en forskel for andre mennesker og bidrage ind i en større helhed.

Betydning af psykologisk tryghed for meningen

I rapporten giver vi også et perspektiv på, hvilken betydning det har for organisationen, hvis den psykologiske trygheder lav eller høj. Der er en sammenhæng mellem at opleve mening og arbejdslyst, og at medarbejderne frit kan sige deres mening, frit kan stille spørgsmål, og at de tør at fejle. Her giver vi perspektiver på, hvordan vi sikrer en høj grad af psykologisk tryghed på de danske arbejdspladser. Når vi går nysgerrigt og undersøgende til værks og får stillet de rigtige spørgsmål, så vil vi naturligt øge chancen for, at vi oplever mening og kan se retning i arbejdet2. Dette stiller krav til den gode leder. Vi udfordrer læseren med nye perspektiver på, hvorfor sårbarhed, nysgerrighed og mod er særdeles vigtige lederkompetencer i fremtiden.

Mening er et fælles ansvar

Ansvaret for mening tilskriver vi i høj grad os selv og lederen, men kollegerne har også indflydelse på, hvorvidt vi oplever mening i arbejdslivet. Danmark har fx været præget af mange omvæltninger siden Covid-19 så dagens lys. Det har betydet, at en del af os ikke har set vores kolleger i en lang periode. Og kollegerne betyder i særdeleshed noget for vores arbejdslyst. Vores kolleger bidrager positivt til vores hverdag – både fagligt og socialt. Derfor er det heller ikke bare ønsketænkning, når du sidder derhjemme og savner dine kolleger. For vi dokumenterer, at det har betydning for din oplevelse af mening, at du er omgivet af gode kolleger og fællesskaber. 

I denne undersøgelse har vi stillet 50 spørgsmål til 2.148 repræsentativt udvalgte danskere om deres oplevelse af arbejdslyst, mening og psykologisk tryghed.

Denne artikel indgår i rapporten "Mening - fryns eller nødvendighed". Du kan læse hele rapporten her: krifa.dk/indeks8-mening


1) Edmondson,2012
2) Se artiklen "Kunsten at stille kraftfulde spørgsmål"