Forside/ .../ Pensionsordning
Ældre mand er ude i skoven med cykel og cykelhjelm på.

Har du styr på pensionsordning og sundhedsforsikring?

I Krifa har vi indgået aftaler med to pensionsselskaber, som tilbyder dig en attraktiv pensionsordning og sundhedssikring – både til dig der har ansatte, og dig der har enkeltmands virksomhed.


Til dig der har ansatte

At kunne arbejde med at højne trivsel og arbejdslyst kræver, at der er styr på alt det grundlæggende, herunder en god pensionsordning og forsikringspakke, så du og dine medarbejdere er sikret både i alderdommen, og hvis uheldet skulle være ude. 

Derfor har vi indgået en aftale med Danica Pension om en attraktiv pensionsordning, som du og dine medarbejdere kan blive omfattet af, når din virksomhed abonnerer på Krifa Selvstændige, eller har overenskomst med Krifa.
Pensionsordningen i Danica Pension indeholder både en forsikringspakke og en pensionsopsparing. Så ud over at spare op til pensionen, vil du og dine medarbejdere blive dækket ved visse kritiske sygdomme, ved tab af erhvervsevne, ved dødsfald og gennem sundhedssikringen få mulighed for at blive behandlet hurtigt uden om ventelister eller få forebyggende behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor, psykolog mv.

Ordningen er en af de bedste og billigste på det private arbejdsmarked.

For at øge den økonomiske sikkerhed for alle parter, har vi pr. 1/1 2021 ændret betingelserne for tab af erhvervsevne, så den efter 3 mdr. sygemelding giver udbetaling til arbejdsgiver i stedet for din medarbejder. Det sikrer dig som arbejdsgiver en økonomisk hjælp til lønnen og du har bedre råd til at beholde den pågældende medarbejder. Samtidig sikrer det i højere grad medarbejderen, der vil vedblive med at få sin løn udbetalt. Bliver du nødt til at afskedige en langtidssyg medarbejder, vil udbetalingen derefter gå til medarbejderen.

Sundhedssikring – få en tryggere hverdag med mindre sygefravær

Med en sundhedssikring igennem Danica Pension, vil du og dine medarbejdere få en tryggere hverdag. I vil få adgang til hurtigere behandling, og I vil dermed kunne mindske sygefraværet på arbejdspladsen. Du og dine medarbejdere slipper for lange ventelister, og I har selv indflydelse på, hvor og hvornår I ønsker behandling. På den måde får i gode muligheder for at komme på højkant og komme tilbage til arbejdet igen hurtigt.

Derudover har Danica Pension en hel afdeling der har fokus på hurtig tilbagevenden, hvor der er hjælp og råd til både den sygemeldte og dig som arbejdsgiver.

Modsat mange andre pensionsordninger, så er både forsikring mod tab af erhvervsevne og sundhedssikring tegnet i samme selskab. Det betyder, at der skeles mindre til udgifterne til sundhedssikring, hvis der er en tro på det kan afhjælpe en langtidssygemelding og dermed udbetaling fra tab af erhvervsevne.

Særlige fordele ved pensionsordningen

Pensionsordningen giver blandt andet dig og dine medarbejdere følgende fordele:

  • Der er få helbredskrav for optagelse i ordningen
  • Billige forsikringsdækninger - samme pris for frivillig dækning
  • Stor fleksibilitet i tilpasning af forsikringsdækninger
  • Lave administrationsomkostninger
  • Nem adgang til din pensionsordning via Netpension – her kan du følge udviklingen på din pensionsordning, se dine forsikringsdækninger, bestille oversigter m.m.

Sådan kan pensionsordningens forsikringsdel sammensættes:

Man vil som minimum være dækket af basisdækningen og kan vælge at købe den frivillige dækning.

Krifas kollektive Arbejdsmarkedspensionsordning

Forsikringsdækning

Basisdækning

Frivillig dækning

Ved tab af erhvervsevne

30 % af årsløn

Op til 80 % af årslønnen (inkl. Basisdækning)

Invalidesum

O kr.

75 % af årsløn

Max. 514.700 kr. (2022)

Ved dødsfald

- Engangsbeløb

- Børnepension til 21 år

 

150 % af årsløn

10 % af årsløn

 

Op til i alt 800 % af årsløn (inkl. Basisdækning)

Op til 15 % af årsløn

Danica sundhedssikring

- Efter regning

- Danica Sundhedspakke

 

Op til 1.500.000 kr.

 

Visse kritiske sygdomme

- engangsbeløb166.400 kr. (2022)301.000 kr. eller 543.000 kr. (2022)

 

- ratepension i 10 år

- livrentepension

Opsparingens størrelse afhænger af indbetalingernes størrelse, de valgte forsikringsdækninger o.lign.

 

Oversigt pr. 1. januar 2022

Er du interesseret?

Ring meget gerne til os for at høre nærmere på tlf.: 7227 7227 alle hverdage 9-15 (fredag 9.30-14.30).

Til dig der har enkeltmands virksomhed

Krifa har indgået aftale med PFS, Pension For Selvstændige, om pension og sundhedssikring på favorable vilkår. Tilbuddet kræver kun, at du har et CVR-nummer.

Hvem er omfattet?

Ordningen kan oprettes af virksomhedsejere,- og ægtefælle/samlever.

Hvad dækker aftalen?

Livsforsikring ved død
En skattefri engangsudbetaling ved egen eller ægtefælles/samlevers død. 
Kritisk sygdomsdækning En skattefri engangsudbetaling ved kritisk sygdom.
Tab af erhvervsevne
En månedlig skattepligtig udbetaling ved nedsættelse af erhvervsevne med mindst 50 %. Udbetales efter 3 måneder. 
Sundhedssikring
En dækning af behandlingsudgifter på klinik eller privathospital på op til 1,5 mio. kr. om året. 12 behandlinger pr. kalenderår hos fysioterapeut og/eller kiropraktor tilsammen. 
Pensionsopsparing
En pensionsopsparing på alders-, rate eller livsrentebasis. Eventuelt tilknyttet garanti ved opnået pensionsalder mod negativ forrentning - også når der investeres i aktier og obligationer. 

To muligheder

De 5 hovedområder kan købes som en FLEX velfærdspakke, hvor du selv har indflydelse på fordelingen mellem de enkelte hovedområder, og hvor du mere præcist kan få dine ønsker og behov dækket ind. Du kan også vælge at købe en BASIS velfærdspakke med fast fordeling.

Vil du vide mere?

Du er meget velkommen til at ringe til os og høre nærmere på tlf.: 7227 7227 alle hverdage fra 9-15 (fredag 9-14).

Du kan også her finde flere detaljer om Krifas aftale med PFS.

På PFS’ hjemmeside er der også en kontaktformular, hvor du kan stille et spørgsmål eller bede om at blive ringet op.