som leder skal du trives
Forside/ Erhverv/ Medarbejderudvikling/ Styrk din ledelse/ 10 ledertips til mere arbejdslyst
Forside/ .../ 10 ledertips til mere arbejdslyst

10 tips: Skab arbejdslyst hos dine medarbejdere

Som leder er det en af dine vigtigste opgaver, at dine medarbejdere trives. Få HR-chefens bedste råd til, hvordan du skaber mere arbejdslyst. 
Ikon artikel
Journalist
Lars Stig Madsen

For HR-chef Henriette Søndergaard handler ledelse om, at medarbejderne trives, er glade for at gå på arbejde og at de har det godt med de opgaver, de skal løse. Og hendes erfaring er, at god arbejdslyst er en god investering.

- Glade medarbejdere trives, lykkes i deres opgaver og er mere kreative og effektive.  At skabe god arbejdslyst handler først og fremmest om at forstå, hvilke rammer, der bedst skaber det gode arbejdsliv for den enkelte. Det fremgår tydeligt af Krifas God Arbejdslyst Indeks 2016. Her er mening, mestring og balance de tre vigtigste ingredienser i opskriften på motiverede medarbejdere på den gode arbejdsplads. 

Henriette Søndergaards 10 tips til at skabe mere arbejdslyst: 

1. En fælles vision
Skab en fælles vision og fortælling om, hvad det er for et mål, I arbejder mod – og hvorfor. Det er vigtigt, at alle i virksomheden eller afdelingen ved, hvad det er I vil, med det I gør. 

2. Skab et fælles sprog

Brug historiefortælling og metaforer til at skabe et fælles sprog for, hvad I laver og hvorfor.

3 Hvad du tænker som leder
Giv medarbejderne dine mellemregninger. Sæt hele tiden ord på, hvad du tænker og hvorfor du tænker, som du gør. Medarbejderne skal kunne se sammenhængen i dine tanker, daglige ledelse og den fælles vision. 

4. Vær tydelig om medarbejdernes bidrag
Vær åben for, hvad medarbejderne bidrager med. Hvordan deres opgaver løfter visionen, og hvordan deres refleksioner, input, ideer og samtaler påvirker dine tanker og beslutninger, så medarbejderne forstår deres egne bidrag. 

5. Styrk medarbejdernes tro på egne evner

Fortæl, hvordan den enkeltes opgaver underbygger og understøtter andre opgaver og derfor er vigtig at få løst.  Det styrker medarbejdernes indsigt og tro på egne evner. Medarbejderne skal vide værdien af det, de bidrager med, uanset hvilken opgave de sidder med. Når en medarbejder tror på egen evner, vokser de med opgaverne. 

6. De rette opgaver til rette medarbejder
Identificér, hvad der er din medarbejders gys-, gab-, og guf-opgaver. Lad medarbejderen arbejde med så mange guf-opgaver som overhovedet muligt. Nøgleordet er, at du som leder er nysgerrig på medarbejdere. Hvilke opgaver trives de med. Er en opgave for svær og for langt væk fra det, medarbejderen føler sig kompetent og tryg ved, bliver det en gys opgave. Det handler om at tilrettelægge arbejdet, så medarbejderne bruger det meste af deres tid på de mest spændende opgaver. Det er der, energien ligger.

7. Kend medarbejdernes virkelighed og forstå, at de er hele mennesker
Medarbejderne møder ind om morgen og er præget af den sammenhæng, de har forladt om morgenen. Selvfølgelig møder man på arbejde for at løse en opgave, som man får sin løn for. Men det lykkes man først rigtigt i, når vi ser og forstår hinanden som hele mennesker. I nogle perioder er vi flyvende og kan levere 120 procent. Til andre tider kan vi være præget af kriser, der gør at man i en periode kun kan levere 80 procent. Når jeg beder en medarbejder strække sig for mig, skal det gå begge veje, så jeg også er interesseret i at strække mig for medarbejdere. Det handler om at udvise fleksibilitet begge veje. 

8. Tal åbent om stress og usikkerhed
Tal åbent om tidspres, stress og usikkerhed, men også om løbende udvikling. Hvis jeg i en periode ved, at jeg presser en medarbejder i forhold til en opgave, så siger jeg det åbent, hvad jeg tænker, det kræver. Jeg spørger også ind til, om medarbejderen har det samme billede af opgaven, og om det kan gennemføres. Vi får kun snakken ved at være åben om det. 

9. Vis medarbejderne tillid

Tillid er afgørende. Punktum. Så kort kan det siges. Vis medarbejderne tillid og vær deres tillid værdig.  For det er afgørende, at tillid går begge veje. At vise medarbejderne tillid er at være åben, transparent og god til at kommunikere, hvad du tænker og hvad der bekymrer dig som leder. Vis også tillid ved at give medarbejdere indsigt i afdelingens forhold, fx økonomi. Hav tillid til, at de bidrager ansvarsfuldt og bedre, når de inddrages. 

10. Vær et godt eksempel som leder

Gør dig umage og vær det gode eksempel på jeres vision og den kultur, I ønsker på arbejdspladsen. Som leder har du et større ansvar for at være oplagt og velforberedt. Har du en dårlig morgen, så må du lige sidde 5 minutter i bilen og genfinde dig selv. Kan du ikke være der 100 procent for dine medarbejdere, skulle du måske overveje at blive hjemme. For din adfærd smitter, og du kan ikke ikke-kommunikere. Som leder skal du selv udleve det, du forventer fra medarbejdere og den kultur, I vil have.

Nu kan du måle din arbejdslyst

Kunne du tænke dig at vide, hvor høj din arbejdslyst er?

Så er det faktisk muligt! Med GAIS-målingen kan du måle din eller dit teams arbejdslyst – helt gratis.

Når du har taget testen, vil du kunne se, hvordan din eller dit teams samlede arbejdslyst ser ud. På baggrund af dine resultater vil du få skræddersyede værktøjer og anbefalinger til, hvordan du helt konkret kan forbedre din arbejdslyst.


Dette kan også have din interesse