Konfliktudbetaling under strejke og lockout

Se, hvordan vi i Krifa hjælper dig økonomisk, hvis din arbejdsplads bliver ramt af konflikt.

Som medlem af Krifa er du ikke en del af konflikten, og får i udgangspunktet din normale løn. Bliver du alligevel forhindret i at passe dit arbejde, kan du  i stedet søge om konfliktudbetaling – hvis:

 1. Du enten har stillet din arbejdskraft til rådighed, men din chef har sagt nej tak. Se, hvad det betyder at stille sin arbejdskraft til rådighed 

  eller

 2. Du har aftalt med Krifa, at du ikke møder op på arbejde under konflikten af hensyn til din trivsel.

Du kan få 123 kr. i timen i konfliktudbetaling for de timer, du skulle have arbejdet (det svarer til den højeste sats på dagpenge)

Betingelse: Du skal være medlem af Krifa Fagforening.

Bliv klogere på begreberne strejke og lockout og på Krifas unikke syn på strejke.

Sådan stiller du din arbejdskraft til rådighed som medlem af Krifa

 1. Du skal kontakte din leder og oplyse, at du ikke er en del af konflikten, fordi du ikke er medlem af den forhandlende fagforening.

 2. Du skal oplyse, at du fortsætter dit normale arbejde. Du kan ikke bare blive væk fra dit arbejde - så risikerer du nemlig at blive bortvist.

 3. Hvis din leder siger, at du ikke skal arbejde, kan du gå hjem. Få det på skrift, så undgår du eventuelle misforståelser.

Det kan være svært ikke at være en del af konflikten

Det kan være en svær situation at stå i, når dine kollegaer skal strejke eller lockoutes, og du bare skal passe dit arbejde. Og det kan koste på din trivsel.

Det forstår vi godt!  

Så - selv om udgangspunktet er, at du skal tilbyde din arbejdskraft - kan der være situationer, hvor der også skal tages hensyn til din trivsel. 

Det kan fx være, hvis:

 • Du er bange for at blive chikaneret af enten din arbejdsgiver eller dine kollegaer - fx hvis dine kollegaer forhindrer dig i at passe dit arbejde
 • Du er bange for at ødelægge samarbejdet på arbejdspladsen, hvis du møder på arbejde under dine kollegaers strejke

Du kan ikke bare blive væk fra jobbet - så risikerer du at blive bortvist. Så kontakt os hurtigst muligt og inden du udebliver fra jobbet, så vi sammen kan lave en aftale med din arbejdsgiver.

Din trivsel er nemlig vigtigt for os, og du vil derfor også kunne få konfliktudbetaling, hvis du vælger ikke at arbejde under konflikten. 

Skal du have løn under konflikten? 

Når du er medlem af Krifa, har du i udgangspunktet ret til din sædvanlige løn – ligesom du i udgangspunktet skal passe dit arbejde. 

Kan du ikke passe dit arbejde enten, fordi din arbejdsgiver beder dig blive hjemme, eller fordi du efter dialog med os har aftalt med din arbejdsgiver, at du ikke møder op?  

Så har du mulighed for at søge om konfliktudbetaling.

Er du medlem af den fagforening, der forhandler overenskomsten, og skal strejke?

Du får ikke løn under konflikten. Du vil i stedet kunne få økonomisk hjælp hos din fagforening.

Husk dit frie fagforeningsvalg

 • Du har selv ret til at vælge, hvilken fagforening, du vil være medlem af. Det slog Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fast allerede tilbage i 2006.

 • Du har i udgangspunktet ret til samme løn og vilkår – uanset hvilken fagforening du er medlem af.

Ofte stillede spørgsmål om strejke og lockout

Kan min arbejdsgiver bede mig udføre mine kollegaers konfliktramte arbejde?

Vi anbefaler, at du holder dig neutral under konflikten. 

Det betyder, at du skal fortsætte dit normale arbejde og ikke sige ja til at udføre dine kollegaers konfliktramte arbejde.  

Beder din arbejdsgiver dig alligevel udføre konfliktramt arbejde, skal du kontakte os hurtigst muligt. Så hjælper vi dig.

Har jeg ret til at komme tilbage på de samme ansættelsesvilkår efter strejken?

Ja, din ansættelseskontrakt er stadig gældende under og efter strejken.

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg får supplerende dagpenge?

Hvis du bliver forhindret i at møde på arbejde – eller din arbejdsgiver sender dig hjem uden løn, kan du ikke få udbetalt dagpenge. Du kan i stedet søge om konfliktudbetaling.

Konfliktudbetalingen dækker både de timer, hvor du skulle have været på arbejde og de timer, hvor du normalt får supplerende dagpenge.

Er der særlige regler for vikarer

Ja, hvis du er tilkaldevikar eller ansat gennem et vikarbureau, så får du ikke arbejdstimer under konflikten.  

Hvis du derimod er ansat som vikar, fx sygevikar eller barselsvikar, så gælder samme regler, som hvis var du fastansat.

Kan min arbejdsgiver bestemme, at jeg skal afspadsere eller holde ferie/feriefridage under strejken?

Ja, så længe din arbejdsgiver giver dig det korrekte varsel.