Forside/ Find svar/ Ansættelsesvilkår/ Strejke og lockout
Forside/ .../ Strejke og lockout

Hvis din arbejdsplads bliver berørt af konflikt

Kan du ikke arbejde, fordi dine kolleger er ude i en arbejdskonflikt, har du mulighed for at få økonomisk hjælp, hvis du er medlem af fagforeningen hos os.


Konfliktudbetaling

Hvis du ikke kan arbejde pga. strejke, blokade, lockout eller boykot, har du mulighed for at få økonomisk hjælp, hvis du er medlem af fagforeningen her hos os.

Hvis du ufrivilligt bliver berørt af en arbejdskonflikt, skal du straks kontakte os, så vi kan vejlede dig om din situation.


Typer af konflikter

De mest almindelige konflikttyper:

Type 
Beskrivelse 
Arbejdskonflikt
Lønmodtagerne nedlægger arbejdet på grund af uoverensstemmelser med ledelsen.
Strejke
Lønmodtagerne nedlægger arbejdet i forbindelse med overenskomstforhandlinger.
Lockout
Arbejdsgivere afskediger alle ansatte, der er medlemmer af den fagforening, der har overenskomsten.

Hvad skal jeg gøre, hvis der er arbejdsnedlæggelse eller strejke?

Som medlem af fagforeningen hos os er du ikke en del af konflikten. Det er kun de kolleger, som er medlem af den fagforening, som forhandler overenskomsten, der må strejke.

Vi anbefaler, at du orienterer din leder om, at du ikke er en del af konflikten, og at du derfor har til hensigt at forsætte med dit arbejde.

 • Hvis din leder beder dig om ikke at arbejde, eller du på anden måde bliver forhindret i at arbejde, skal du straks kontakte os. Husk at få dokumentation for, at du er sendt hjem. Det kan være sms, mail eller brev, der kan dokumentere, at du er blevet sendt hjem.
 • Hvis du bliver mobbet eller på anden måde chikaneret, skal du straks kontakte os

Hvis du under en arbejdskonflikt bare bliver væk fra dit arbejde, kan du risikere at blive bortvist. Du skal enten være sendt hjem af din arbejdsgiver, eller være forhindret i at arbejde på grund af konflikten.

Det er vigtigt, at du straks kontakter os. Det skal senest være, når konflikten bryder ud, da det har betydning for din ret til konfliktudbetaling.


Konfliktudbetaling

Hvis du ikke kan arbejde på grund af strejke, blokade, lockout eller boykot, har du mulighed for at få økonomisk hjælp af fagforeningen. Konfliktudbetalingen svarer til højeste dagpengesats.

Du har ret til konfliktudbetaling, hvis du:

 • har været medlem af Krifa Basis- eller Krifa Plus i mindst 2 måneder.
  Hvis du lige er blevet overflyttet fra en anden fagforening til Krifa Basis eller Krifa Plus, har du også ret til konfliktudbetaling, hvis du har været medlem i din tidligere fagforening i mindst 2 måneder.
 • stiller din arbejdskraft til rådighed over for din arbejdsgiver
  Under en strejke eller lockout skal du fortsætte med at arbejde som normalt. Du skal orientere din leder om, at du har til hensigt at fortsætte med at arbejde. Hvis din leder beder dig om ikke at arbejde, eller du på anden måde bliver forhindret i at arbejde, skal du straks kontakte os. Det samme gælder, hvis du bliver mobbet eller chikaneret.
 • orienterer Krifa, når strejken bryder ud
  Hvis der bliver strejke på din arbejdsplads, skal du straks kontakte os.

Ansøg om konfliktudbetaling

Når du kontakter os ved konfliktens begyndelse, vil du få nærmere vejledning om, hvordan du skal forholde dig. Du vil også få tilsendt et ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet kan du også finde her.


Ofte stillede spørgsmål om strejke

Kan mine kolleger sige, at jeg skal strejke?

Nej, du er ikke en del af konflikten. Det er kun dem, der er medlem af den fagforening, der forhandler overenskomsten, der kan og må strejke.  

Kan min arbejdsgiver ændre min arbejdstid, når mine kolleger strejker?

Din arbejdsgiver kan ændre din arbejdstid efter de regler, der normalt gælder.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at afspadsere under strejken?

Din arbejdsgiver kan pålægge dig at afspadsere efter de regler, der normalt gælder.

Kan min arbejdsgiver forlange, at jeg udfører det arbejde, mine kolleger plejer at udføre?

Det kommer an på situationen. Kontakt os for en nærmere vurdering.

Må jeg deltage i faglige møder på min arbejdsplads?

Den fagforening, der arrangerer mødet, bestemmer, om du må deltage.

Må jeg holde ferie under strejken?

Du kan holde ferie efter de almindelige regler, der er fastsat i ferieloven.

Gælder den nye overenskomst også for mig?

Ja, hvis du er omfattet af den nuværende overenskomst, vil du også være omfattet af den nye. En overenskomst gælder alle ansatte på arbejdspladsen.

Er der specielle regler, når man er i fleksjob?

Nej, de regler, der gælder for almindelige ansatte, der er medlem af Krifa, gælder også for dig.

Er der særlige regler for vikarer?

Ja, du skal kontakte os med det samme for råd og vejledning.


Hvordan skal jeg forholde mig ved lockout?

Som medlem af fagforeningen hos os er du ikke en del af konflikten. Det er kun de kollegaer, som er medlem af den fagforening, som forhandler overenskomsten, der i princippet bliver lockoutet.

Vi anbefaler, at du orienterer din leder om, at du ikke er en del af konflikten, og at du derfor har til hensigt at forsætte med at arbejde.

 • Hvis din leder beder dig om at fortsætte med at arbejde, skal du gøre det. Ellers risikerer du at blive bortvist. Din arbejdsgiver kan dog ikke sige, at du skal overtage et arbejde, der er ramt af konflikten, ligesom din arbejdsgiver ikke kan sige, at du skal arbejde over med henblik på indirekte at udføre et arbejde, der er ramt af konflikten.
 • Hvis din leder beder dig om ikke at arbejde, eller du på anden måde bliver forhindret i at arbejde, skal du straks kontakte os. Du skal bede om at få dokumentation for, at du er sendt hjem. Det kan være en sms, mail eller brev, der kan dokumentere, at du er blevet sendt hjem
 • Hvis du bliver truet, mobbet, chikaneret eller der er risiko for at ødelægge det fremtidige samarbejde på arbejdspladsen, hvis du fortsætter med at arbejde, skal du straks kontakte os.

Hvis du under en arbejdskonflikt bare bliver væk fra arbejde, kan du risikere at blive bortvist. Du skal enten være sendt hjem af din arbejdsgiver, eller være forhindret i at arbejde på grund af konflikten.

Betaling under lockout

Bliver du hjemsendt under lockout, skal din arbejdsgiver stadig betale din løn. Det er en forudsætning, at du har fortalt din arbejdsgiver, at du ikke er en del af konflikten.

Udbetaler din arbejdsgiver ikke løn under hjemsendelsen, skal du straks kontakte os.


Ofte stillede spørgsmål om lockout

Kan min arbejdsgiver sige, at jeg skal afspadsere under lockout?

Ja, din arbejdsgiver kan godt sige, at du skal afspadsere dine opsparede timer under lockout.

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg ikke er lockoutet, men arbejder et sted, hvor medarbejderne er lockoutet? (fx hvis jeg arbejder med rengøring på en skole, hvor lærerne er lockoutet, eller jeg er buschauffør for skolebørn).

Ja, du kan få dagpenge ved ledighed. Meld dig ledig på Jobnet.dk med det samme.

Jeg arbejder og får supplerende dagpenge. Kan jeg stadig få det under konflikt?

Under lockout skal du stille din arbejdskraft til rådighed og udføre dit arbejde. Du skal have løn under lockout, og du vil fortsat kunne få supplerende dagpenge.

Jeg er ansat i løntilskud – hvordan er jeg stillet under lockout?

Det gør ikke nogen forskel, at du er ansat i løntilskud. Som fagforeningskunde hos os er du ikke omfattet af konflikten og skal stille din arbejdskraft til rådighed og få løn under lockout.

Jeg er ikke omfattet af lockout – må min arbejdsgiver godt ændre mine arbejdstider under lockout?

Din arbejdsgiver kan godt ændre på dine arbejdstider, hvis det står i overenskomsten eller andre aftaler. Du må ikke overtage et arbejde, der er ramt af konflikten.

Hvis jeg er på barsel og mine kolleger bliver lockoutet, får det så nogen betydning?

Du er ikke omfattet af konflikten og fortsætter derfor med at få løn under barsel eller barselsdagpenge - alt efter, hvad du har ret til. 

Må jeg deltage i de faglige møder? 

De fagforeninger, der eventuelt arrangerer stormøder, bestemmer, hvem der må deltage. Du må deltage, hvis de giver dig lov. Du må ikke nedlægge arbejdet for at deltage i disse møder.

Må min arbejdsgiver sige, at jeg skal holde ferie/feriefridage? 

Din arbejdsgiver må med korrekt varsel sige, at du skal holde ferie/feriefridage under lockout.

Hvordan skal jeg forholde mig til lockout, når jeg er ansat i fleksjob, seniorjob mv.?

Du er ansat under almindelige vilkår. Du skal derfor stille din arbejdskraft til rådighed og udføre ikke konfliktramt arbejde. 

Hvad har jeg ret til, hvis min arbejdsgiver fyrer mig under lockout, når jeg er ansat med en frigørelsesattest?

Din arbejdsgiver skal betale løn under opsigelsesperioden. Efter ansættelsen kan du søge om dagpenge. 

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg bliver opsagt inden eller under lockout? 

Du skal have løn i opsigelsesperioden. Starter lockouten inden opsigelsesperioden er slut, kan du først søge om dagpenge, når dit opsigelsesvarsel er slut.


Fandt du det, du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej
Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.