Hvis din arbejdsplads bliver berørt af konflikt

I Krifa arbejder vi for og værner om din trivsel gennem hele dit arbejdsliv også, hvis du bliver berørt af strejke og lockout. Det kan du læse mere om her.


Hvad vil strejke og lockout sige?

Hvis arbejdsgiverforeningen og fagforeningen ikke kan blive enige om en ny overenskomst, kan fagforeningen bede deres medlemmer om at strejke. På samme måde kan arbejdsgiverforeningen vælge at lockoute fagforeningens medlemmer. En lockout betyder, at lønmodtageren bliver sendt hjem uden løn. 


Hvad skal jeg gøre, hvis der kommer strejke og lockout på min arbejdsplads?

Som medlem hos Krifa er du ikke en del af konflikten, og du skal derfor ikke strejke og kan heller ikke lockoutes.

Du skal kontakte din leder og oplyse, at du ikke er en del af konflikten, fordi du ikke er medlem af den fagforening som forhandler overenskomsten. Du skal oplyse, at du vil fortsætte med dit arbejde. Du kan ikke bare blive væk fra dit arbejde, da du derved kan risikere at blive bortvist. Men hvis din leder siger, at du ikke skal arbejde, så kan du gå hjem. Vi anbefaler, at du får det på skrift af din leder, så der ikke opstår misforståelser. 

Vi ved, at det kan være en svær situation at stå i, hvis andre på din arbejdsplads skal strejke eller lockoutes, og du ikke skal. I Krifa arbejder vi også for at styrke dialogen mellem dig, dine kolleger og jeres ledelse. Derfor skal du straks kontakte os, hvis du oplever en risiko for, at ødelægge det fremtidige samarbejde på arbejdspladsen, hvis du fortsætter med at arbejde. Du skal naturligvis også straks kontakte os, hvis det går så vidt, at du oplever mobning, chikane eller trusler.


Har jeg ret til løn fra arbejdsgiver eller konfliktudbetaling fra fagforeningen?

Da du ikke kan strejke eller lockoutes, har du ret til løn fra din arbejdsgiver. Hvis du er medlem af Krifa, så kan du kontakte os, og så tager vi kontakt til din arbejdsgiver, hvis du ikke får din løn. Hvis du ikke ønsker, at vi kontakter din arbejdsgiver for at kræve din løn, så har du mulighed for at få konfliktudbetaling.

Der kan være situationer, hvor du ikke kan fortsætte dit arbejde. Det kan være, hvis:

 • Dine kolleger eller din arbejdsgiver truer dig med fysisk eller psykisk chikane. 
 • Du er bange for, at du vil blive chikaneret. 
 • Du er bange for at ødelægge samarbejdet på arbejdspladsen, hvis du møder op på arbejde. 
 • Dine kolleger forhindrer dig i at gøre dit arbejde eller i at komme ind på arbejdspladsen. 
 • En konflikt et andet sted i virksomheden forhindrer dig i at arbejde eller at arbejde, som du plejer.

Du har ret til konfliktudbetaling fra os, hvis du er medlem af fagforeningen, og har været det i mindst 2 måneder. Er du lige overflyttet fra en anden fagforening, har du også ret til økonomisk hjælp, hvis du var medlem der i mindst 2 måneder.

Konfliktudbetalingen er det samme som den højeste dagpengesats, hvilket svarer til 120,68 kr. pr. time. 

For at få konfliktudbetaling, skal du udfylde denne ansøgning om konfliktudbetaling.

Godt at vide!

 • Du er dækket af overenskomsten på din arbejdsplads uanset, hvilken fagforening du er med i.
 • Du har ret til selv af vælge, hvilken fagforening du vil være med i. Det har Den Europæiske menneskerettighedsdomstol slået fast.


 • Som medlem i Krifa vil du stå uden for en eventuel konflikt, og dermed skal du ikke strejke, hvis det kommer så vidt.
 • Bliver der konflikt, kan medlemmer af Krifas fagforening få konfliktudbetaling. Satsen svarer til dagpengesatsen, og pengene vil ikke skulle betales tilbage. Vi beder ikke vores medlemmer om at tage konfliktramt arbejde.

Ofte stillede spørgsmål om strejke og lockout

 • Kan min arbejdsgiver forlange, at jeg udfører det arbejde, mine kolleger plejer at udføre?
  Nej, du skal kun udføre dine sædvanlige arbejdsopgaver. Det betyder, at din arbejdsgiver ikke kan bede dig om at udføre dine kollegers arbejde. Hvis du skal arbejde i ”nødberedskabet”, så kontakt os for yderligere vejledning. 
 • Er der særlige regler for vikarer?
  Ja, hvis du er tilkaldevikar eller ansat gennem et vikarbureau, så får du ikke arbejdstimer under konflikten. 
  Hvis du derimod er ansat som vikar, fx sygevikar eller barselsvikar, så gælder samme regler, som hvis var du fastansat.
   
 • Har jeg ret til at komme tilbage på de samme ansættelsesvilkår efter strejken?
  Ja, din ansættelseskontrakt er stadig gældende under og efter strejken.
 • Kan min arbejdsgiver bestemme, at jeg skal afspadsere eller holde ferie/feriefridage under strejken?
  Ja, så længe din arbejdsgiver giver dig det korrekte varsel. 
 • Hvordan er jeg stillet, hvis jeg får supplerende dagpenge?
  Hvis du bliver forhindret i at møde på arbejde – eller din arbejdsgiver sender dig hjem uden løn, kan du ikke få udbetalt dagpenge.  Du kan i stedet søge om konfliktudbetaling. Konfliktudbetalingen dækker både de timer, hvor du skulle have været på arbejde og de timer, hvor du normalt får supplerende dagpenge.