Supplerende dagpenge

Du har mulighed for at arbejde eller have selvstændig virksomhed på deltid, mens du får dagpenge.  Det er det, der kaldes supplerende dagpenge. Se, hvordan du søger om det.Du søger om supplerende dagpenge ved at ringe til os

Du skal være opmærksom på:

 • Der er nogle tidsfrister, du skal overholde, for at vi kan fortsætte med at udbetale dagpenge til dig, mens du arbejder.
 • I nogle situationer - fx hvis du har et opsigelsesvarsel - skal du sende ekstra information til os.
 • Hvad der gælder for dig, ved vi først, når vi har talt med dig. Derfor er det vigtigt, at du ringer til os hurtigst muligt.

Find vores kontaktoplysninger.

Hvad er supplerende dagpenge?

Du kan få dagpenge i 30 uger, samtidig med at du arbejder eller har selvstændig virksomhed på nedsat tid. Det betyder, at du kan få dækket forskellen mellem det antal timer, du arbejder, og det antal timer, du normalt ville få dagpenge for.

Her kan du læse, hvilke regler der gælder for dig:

Hvis du er fuldtidsforsikret

Hvis du er deltidsforsikret

Du kan få supplerende dagpenge, hvis du på en måned har 145,33 timer eller derunder med lønarbejde eller selvstændig virksomhed.

Du kan få supplerende dagpenge, hvis du på en måned har 118 timer eller derunder med lønarbejde eller selvstændig virksomhed. 

Du skal være opmærksom på:

 • at g-dage, sygdom, ferie med mere også kan have indflydelse på din udbetaling. Det betyder, at vi skal kunne udbetale dagpenge til dig for mindst 14,8 timer i måneden (12 timer, hvis du er deltidsforsikret).
 • at vi sammenligner dine oplysninger om løntimer på dit dagpengekort med de oplysninger, din arbejdsgiver har sendt til SKAT.

Sådan opgør vi dit forbrug

Hvis du har lønarbejde,  bruger alle uger, hvor du arbejder mindre end 37 timer af din ret til supplerende dagpenge. (30 timer, hvis du er deltidsforsikret).

Hvis  du har selvstændig virksomhed, bruger alle uger af din ret til supplerende dagpenge, også selv om du ikke har haft arbejdstimer i virksomheden i den aktuelle måned.

Du skal også vide, at:

 • Hvis du ikke får udbetalt dagpenge i en måned, bruger ingen af ugerne af din ret.
 • Uger med supplerende dagpenge tæller først med i dit forbrug i den måned, hvor ugen slutter. Det betyder, at hvis ugen strækker sig ud over et månedsskifte, tæller den først med i den nye måned.
 • Du har ret til supplerende dagpenge måneden ud, i den måned hvor du bruger dine 30 uger.
 • Du modtager et brev fra os cirka to måneder før, du har brugt dine 30 uger.

Sådan får du ret til nye 30 uger

Du får automatisk ret til en ny periode på 30 uger, når du inden for 12 sammenhængende måneder har fået indberettet løntimer eller indkomst for:

Hvis du er fuldtidsforsikret, og er
Løntimer der skal være indberettet til SKAT
MånedslønnetMere end 146 løntimer om måneden i 6 måneder
14-dagslønnet
Mere end 68 løntimer for hver 14-dags periode. Du skal have 13 lønsedler á 14 dage.
UgelønnetMere end 34 løntimer om ugen i 26 uger.
  
Hvis du er deltidsforsikret, og er
Løntimer der skal være indberettet til SKAT
Månedslønnet
Mere end 118 løntimer om måneden i 6 måneder.
14-dagslønnet
Mere end 54 løntimer for hver 14-dags periode. Du skal have 13 lønsedler á 14 dage.
Ugelønnet
Mere end 27 løntimer om ugen i 26 uger.
  
Ved selvstændig virksomhed el. B-indkomst                                             
Indkomst skal være indberettet til SKAT
 

Du skal have haft en samlet indkomst på 254.328 kr. (2023-tal) i et kalenderår. (169.548 kr., hvis du er deltidsforsikret)

 • Du må ikke have modtaget dagpenge i kalenderåret.
 • Indtægten opgøres på baggrund af A- og B-indkomst og overskud fra selvstændig virksomhed.
 • Indtægten skal være indberettet til SKAT.


Du skal også vide:

 • Løntimer og indkomst skal være indberettet, siden du sidst fik ret til supplerende dagpenge.
 • Vi tjekker, om du har ret til en ny periode med supplerende dagpenge, når du melder dig ledig, og hver gang vi efterfølgende udbetaler dagpenge til dig.

Du har mulighed for at forlænge de 30 uger 

Hvis din ret til supplerende dagpenge er ophørt, og du ikke opfylder betingelserne for at få ret til en ny periode, har du mulighed for at forlænge din ret til supplerende dagpenge med op til 12 uger.

Forlængelsen sker automatisk med mindst 4 uger ad gangen.

Når du har brugt den 30. Uge af din ret til supplerende dagpenge, sender vi dig en opgørelse, hvor du kan se, om du har mulighed for at få din ret til supplerende dagpenge forlænget - og med hvor mange uger.

Her kan du læse, hvor mange løntimer der skal være indberettet til SKAT, for at du får ret til 4 ugers forlængelse:

Hvis du er fuldtidsforsikret, og er
Løntimer der skal være indberettet til SKAT
Månedslønnet1 månedsløn med mere end 146 arbejdstimer
14-dagslønnet2 stk. 14-dagslønninger med mere end 68 arbejdstimer i hver.
Ugelønnet4 stk. ugelønninger med mere end 34 arbejdstimer i hver uge.


Hvis du er deltidsforsikret, og er

Løntimer der skal være indberettet til SKAT
Månedslønnet1 månedsløn med mere end 118 arbejdstimer
14-dagslønnet

2 stk. 14-dagslønninger med mere end 54 arbejdstimer i hver

Ugelønnet4 stk. ugelønninger med mere end 27arbejdstimer i hver uge.


Hvis du har selvstændig virksomhed

Betingelser, der skal være opfyldt


1 kalendermåned med selvstændig virksomhed:

 • Du må ikke have fået udbetalt dagpenge i måneden.

 • Du skal have drevet virksomheden i 6 måneder før udløbet af den 30. uge.


Når du har opbrugt din ret

Hvis du ikke har ret til en ny periode med 30 uger, eller hvis din nuværende ret ikke kan forlænges, får du udbetalt dagpenge for resten af den måned, hvor du har brugt den 30. uge.

Du modtager et brev fra os cirka 2 måneder før, du har brugt dine 30 uger.

Du kan få dagpenge, mens du har selvstændig virksomhed, hvis din virksomhed opfylder betingelserne for selvstændig bibeskæftigelse.

Din virksomhed er bibeskæftigelse i disse tre situationer:

 1. Hvis  vi før 1. oktober 2018 har vurderet, at din selvstændige virksomhed er bibeskæftigelse.
 2. Hvis du har haft mindst 480 løntimer (318 løntimer, hvis du er deltidsforsikret) inden for de sidste 6 måneder og dine løntimer fordeler sig i mindst 5 af de 6 måneder på det tidspunkt, hvor du får ret til dagpenge første gang, eller hvis du senere skal opfylde indkomstkravet.
 3. Hvis du starter virksomhed, mens du er på dagpenge.

Hvis du ikke opfylder kravet om 480 løntimer (318 løntimer, hvis du er deltidsforsikret), betragter vi virksomheden som din hovedbeskæftigelse, og du er nødt til at ophøre   med din virksomhed for at få dagpenge.

Er din selvstændige virksomhed hovedbeskæftigelse? Læs om, hvordan du får ret til dagpenge.

Mens du får supplerende dagpenge

Du skal være opmærksom på, at det er en betingelse for at få supplerende dagpenge, samtidig med at du har selvstændig virksomhed, at du med dags varsel kan overtage lønarbejde og deltage i møder med mere.