Vred mand står og råbe

Konflikter mellem medarbejdere

Er der konflikt mellem medarbejderne, er det lederens opgave at hjælpe med, at håndtere konflikten. Det kan være en vanskelig opgave, der kræver forståelse for konflikters udvikling og dialog som redskab.
Bessie Rauff

Når du som leder forsøger at håndtere en konflikt mellem medarbejderne, kan det give forskellige reaktioner, som det er godt at kende, da de ellers kan stå i vejen for dialogen og løsningsmulighederne. Medarbejderne kan f.eks. være bange for, at lederen tager parti eller får en dårlig opfattelse af dem. De frygter måske også, at konflikten vil påvirke deres ansættelse og arbejdsopgaver.

Når konflikten trapper op

Konflikter er en del af et arbejdsliv, men hvordan de udvikler sig, er forskelligt. Konflikttrappen er en bredt anerkendt model, som er udviklet af den østrigske konfliktforsker Friedrich Glasl. Modellen viser, hvordan konflikter kan eskalere, hvis der ikke tages hånd om dem. Er konflikten optrappet meget voldsomt, kan det være nødvendigt med professionel hjælp.

De første tre trin på trappen er karakteriseret ved, at her er det sagen og selve konflikten, der er i centrum. Bølgerne kan gå højt, men de involverede er uenige om selve sagen og kan stadig tale sammen.

Får konflikten lov til at udvikle sig yderligere, og når man til trin fire, så ændrer fokus sig. Her ”glemmer” de involverede konfliktens sag, og i stedet bliver det relationen, som er problematisk. Man stopper med at tale sammen, bagtaler hinanden, anklager hinanden og lægger hinanden på is. I sidste ende kan man måske slet ikke være i samme rum eller på samme arbejdsplads mere.

Grafik der viser de 7 trin af den opadgående konflikt.

1. Uenighed  Du og din kollega har forskellige holdninger og interesser i forbindelse med en opgave, I skal løse. Der opstår spænding mellem jer. 

2. Det er din skyld!  I er begge overbeviste om, at kollegaen er selve problemet. Jeres forhold begynder at blive dårligt. I misforstår og tvivler på hinandens motiver. 

3. Problemet vokser  Nye problemer og gamle sager dukker op. Jeres samtaler begynder ofte sådan her: ”Du er også altid…” eller ”Du gør aldrig..." 

4. Dialogen forsvinder  I hører ikke rigtigt efter, hvad den anden siger. Ord bliver misforstået med vilje. Til sidst kan I ikke længere snakke med hinanden - kun om hinanden. 

5. Sort og hvidt  Den oprindelige konflikt betyder ikke noget længere. Det hele er sort og hvidt. Det handler kun om at have ret - eller ikke at have ret. I er blevet hinandens fjender. 

6. Som fjender i krig  Vreden har overtaget. I fører nu åben krig. Målet er simpelt - at skade modparten. Alle midler tages i brug. Til sidst også psykisk og fysisk vold. 

7. Klimaks  I kan ikke holde synet af hinanden ud. I kan ikke være i nærheden af hinanden, hverken i samme rum eller under samme tag. Konflikten har nået sit klimaks.  Kilde: Center for konfliktløsning

Konflikthåndtering kræver dialog og vilje 

Jo før du som leder reagerer, jo større chancer er der for, at konflikten bliver håndteret og medarbejderne får genetableret samarbejdet. Derfor skal du være opmærksom på konfliktens udvikling, og så vidt muligt tage fat, når konflikten stadig er på de nederste trin på konflikttrappen.

Konflikthåndtering handler om dialog, og det er din opgave som leder at sikre, at alle parter både kommer til orde og forpligter sig på at lytte til hinanden og ønsker at arbejde mod en løsning, der tilgodeser de forskellige parter. Konflikthåndtering kræver som alt andet træning og øvelse.  

Få en køreplan for konflikthåndtering 

Står du som leder i en konflikt, har vi udarbejdet en køreplan, som du kan bruge til at håndtere konflikten og få skabt en dialog med de involverede som forhåbentlig kan hjælpe jer til at finde en fælles løsning.