Sådan får I talt om trivsel

Er det svært at tale med din leder eller medarbejdere om arbejdslyst og trivsel? Så kan I bruge dialoghjulet. Spørgsmålene hjælper jer med at få talt om netop det, der er vigtigt for dig som medarbejder eller leder.
Cover image

Syv faktorer har betydning for arbejdslysten

Dialoghjulet spørger til syv aspekter af arbejdslivet: kolleger, resultater, ledelse, mestring, medbestemmelse, mening og balance. Vi ved nemlig fra flere års forskning i arbejdslyst, at især disse faktorer har betydning for, hvordan vi trives i arbejdslivet. Men der kan være stor forskel på, hvad de forskellige faktorer betyder for dig. Læs mere om de syv faktorer i god arbejdslyst.

Baseret på forskning i arbejdslyst

Spørgsmålene i dialoghjulet udspringer af God Arbejdslyst Indeks, som er en forskningsbaseret måling af danskernes arbejdslyst, som Krifa gennemfører hvert år. Vil du måle din egen arbejdslyst, kan du bruge GAIS (God Arbejdslyst Indeks Score), som giver dig en rapport over resultatet samt input og gode råd til, hvordan du selv kan styrke din arbejdslyst. Målingen tager under ti minutter. Gennemfør en GAIS-måling.

Sådan gør du

Stil dig selv de 14 spørgsmål i dialoghjulet og sæt tal på, hvor vigtigt hvert enkelt emne er for dig. 1 = slet ikke vigtigt, og 10 = meget vigtigt. Du kan både bruge hjulet til at sætte gang i dine egne tanker om dit arbejdsliv og arbejdslyst, for eksempel forud for en MUS-samtale, uden at din leder behøver at se dialoghjulet. Men du kan også vælge at præsentere hjulet for din leder og høre, om han/hun kunne være med på, at I tager udgangspunkt i dialoghjulet til din næste samtale. På den måde kan du sikre, at I kommer omkring de emner, du har brug for at tale om.