Dialoghjulet - en hjælp til at tale om trivsel

Er det svært at tale med din leder om, hvordan du har det på jobbet? Så kan I bruge dialoghjulet til at tage hul på snakken.
Cover image

Sådan bruger du dialoghjulet

Dialoghjulet er et værktøj, som du og din leder kan tale ud fra, når I skal have en samtale om din trivsel og arbejdslyst.

Du kan både bruge hjulet til at sætte gang i dine egne tanker om din trivsel og arbejdslyst, for eksempel forud for en MUS-samtale, uden at din leder behøver at se dialoghjulet. Men du kan også vælge at præsentere dialogværktøjet for din leder og høre, om han/hun kunne være med på, at I tager udgangspunkt i dialoghjulet til din næste samtale. På den måde kan du sikre, at I kommer omkring de emner, du har brug for at tale om.

Stil dig selv de 14 spørgsmål i dialoghjulet og sæt tal på, hvor vigtigt hvert enkelt emne er for dig. 1 = slet ikke vigtigt, og 10 = meget vigtigt.

Syv faktorer har betydning for arbejdslysten

Dialoghjulet spørger til syv aspekter af arbejdslivet: kolleger, resultater, ledelse, mestring, medbestemmelse, mening og balance.

Vi ved nemlig fra flere års forskning i arbejdslyst, at især disse faktorer har betydning for, hvordan vi trives i arbejdslivet. Men der kan være stor forskel på, hvad de forskellige faktorer betyder for dig.

Baseret på forskning i arbejdslyst

Spørgsmålene i dialoghjulet udspringer af God Arbejdslyst Indeks, som er en forskningsbaseret måling af danskernes arbejdslyst, som Krifa gennemfører hvert år.

Vil du måle din egen arbejdslyst, kan du bruge GAIS (God Arbejdslyst Indeks Score), som giver dig en rapport over resultatet samt input og gode råd til, hvordan du selv kan styrke din arbejdslyst. Målingen tager under ti minutter. Gennemfør en GAIS-måling.

Ondt i arbejdslivet?

Vores psykologer og psykoterapeuter hjælper dig med at håndtere de udfordringer, du oplever på arbejdspladsen og genvinde din arbejdslyst. Bliv medlem og få en Stress- og trivselssamtale.