Forside/ .../ Fleksjob

Fleksjob

Har du en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, kan et fleksjob være det rette for dig. På den måde kan du også bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet.


Hvem kan få et fleksjob?

Du kan få bevilget fleksjob, hvis:

  • du har en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne inden for alle arbejdsområder
  • du ikke kan opnå eller fastholde et job på normale vilkår på arbejdsmarkedet
  • du ikke via revalidering kan blive i stand til at udføre et job på normale vilkår
  • du er under folkepensionsalderen
  • ikke modtager førtidspension.

Det er jobcentret, der bevilger dig et fleksjob. 

Læs mere om bevilling af fleksjob, og om dine rettigheder som fleksjobber.

Arbejdstid og skånehensyn

Din arbejdsevne bliver vurderet af Jobcentret. De skal vurdere, hvor mange timer du kan være på arbejdspladsen, og hvor mange timer du effektivt kan arbejde, hvis det ikke er samme antal timer.

Derudover skal de vurdere, hvilke skånehensyn du har, fx om du skal arbejde på nedsat tid eller har brug for fysiske hjælpemidler, da det er væsentligt for dit fleksjob. Jobcentret skal sikre sig, at der bliver taget hensyn til dine skånebehov i fleksjobbet.


Løn og tilskud

Som ansat i fleksjob består din indtægt af to betalinger.

Din arbejdsgiver skal betale løn til dig, for de effektive timer du er ansat til, og derudover supplerer Jobcentret din løn med flekslønstilskud.

Hvis du er bevilget fleksjob, men endnu ikke har fundet et, vil du modtage ledighedsydelse indtil, du finder et fleksjob. Du kan selv finde et fleksjob, og ellers vil Jobcentret i samarbejde med dig finde et relevant fleksjob.

Flekslønstilskud

Tilskuddet kan højest udgøre 98 procent af højeste dagpengesats.

Jo flere arbejdstimer, du udfører, jo højere indtægt vil du have. Når dit fleksløntilskud og lønnen fra din arbejdsgiver bliver lagt sammen, må beløbet ikke overstige det, du normalt ville have fået i løn i stillingen, hvis du var ansat på fuld tid.

Herunder finder du et værktøj, du kan bruge til at beregne din samlede indtægt i fleksjobbet:

Beregn dit flekslønstilskud.

*Beregneren åbner i en nye fane i din browser og er stillet til rådighed af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Godt at vide!

  • Hvis du er under 40 år, bevilges fleksjob for 5 år ad gangen.
  • Når du er over 40 år bevilges det første fleksjob også for 5 år, men du har så ret til et permanent fleksjob efter det første fleksjob.

  • Som ansat i fleksjob skal du have mindstelønnen for en ufaglært efter en passende overenskomst.

Dine ansættelsesvilkår

Bliver du ansat i en virksomhed med overenskomst, vil den angive, hvad du som minimum skal have i løn. Er der ikke en overenskomst, i den virksomhed du bliver ansat i, skal du og din arbejdsgiver aftale, hvad din løn skal være. Dog skal lønnen mindst være den samme som mindstelønnen for en ufaglært i en passende overenskomst.

Bliver du ansat i en stilling, hvor du skal udføre funktionærarbejde, så er du omfattet af funktionærloven, uanset hvor mange timer du arbejder om ugen. Se her, hvad der typisk er funktionærarbejde.

Når du får et tilbud om en ansættelse i fleksjob hos en arbejdsgiver, så skal du have en kontrakt. I kontrakten skal din arbejdsevne skrives ind, da det er det antal timer, du ansættes til. Inden du underskriver kontrakten, så send den ind til os, så vi kan tjekke den igennem.


Ferie

Afholdelse af ferie

Er du ansat i fleksjob og skal holde ferie, så skal du aftale ferien med din arbejdsgiver.

Udover feriepenge fra din arbejdsgiver, kan du få ledighedsydelse fra jobcentret under din ferie.

Husk at du skal give jobcentret besked inden feriens begyndelse, da du ellers kan miste ret til ledighedsydelse under hele ferien.

Læs mere om dine muligheder for at holde ferie og få ledighedsydelse.

Optjening af ferie

Du optjener feriepenge af din løn fra din arbejdsgiver. Feriepenge udgør 12,5 % af din ferieberettigede løn.

Reglerne for feriepenge er de samme som for alle andre lønmodtagere – få overblik over hvordan du optjener feriepenge her.


Sygdom

Bliver du syg som ansat i et fleksjob, skal du melde dig syg til din arbejdsgiver efter de samme regler som gælder for andre lønmodtagere.

Får du løn under sygdom, supplerer kommunen med fleksløntilskuddet.

Får du ikke løn under sygdom, vil du få sygedagpenge fra kommunen for de timer, du skulle have været på arbejdspladsen.


Loven giver særlig beskyttelse

Får du tilkendt et fleksjob, er det fordi, du har en varig lidelse og dermed en nedsat arbejdsevne. Din arbejdsgiver skal derfor tage hensyn til din arbejdsevne og skånehensyn, og dit arbejde skal tilrettelægges ud fra dine hensyn.

At have en varig lidelse og en nedsat arbejdsevne betyder, i juridisk forstand, at du har et handicap. Derfor er det reglerne i Forskelsbehandlingsloven, der gælder for dig.

Reglerne i loven betyder, at du har en særlig beskyttelse imod opsigelse. Det er nemlig sådan, at hvis en arbejdsgiver ønsker at opsige en medarbejder, der er omfattet af forskelsbehandlingsloven, så skal arbejdsgiveren have forsøgt at tilpasse arbejdet, så medarbejderen kan varetage det ud fra sin arbejdsevne og skånebehov. Det betyder dog ikke, at du slet ikke kan opsiges, men det er en beskyttelse, så du ikke bare uden videre kan siges op af din arbejdsgiver. Formålet med at give en særlig beskyttelse mod opsigelse er at fastholde lønmodtagere med særlige skånebehov i job.

Hvis du som fleksjobber er blevet, eller bliver opsagt, vil vi derfor opfordre dig til at kontakte os.

Læs mere om fleksjob og ledighedsydelse.

Fandt du, det du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej

Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Du kan altid benytte dig af vores søgefunktion her på hjemmesiden. Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.