Fleksjob - løn, regler og vilkår

Hvad betyder det for din ansættelse, at du har et fleksjob? Vi har samlet det, du skal vide om dine ansættelsesvilkår her - lige fra arbejdstid, løn, ferie og andre fleksjob regler. Så bevarer du nemmere overblikket over dine rettigheder på arbejdspladsen.


Godt at vide! Sådan får du bevilget et fleksjob

Arbejdstid og skånehensyn

Din arbejdsevne bliver vurderet af Jobcentret. 

De skal vurdere, hvor mange timer du kan være på arbejdspladsen, og hvor mange timer du effektivt kan arbejde, hvis det ikke er samme antal timer.

Derudover skal de vurdere, hvilke skånehensyn du har – skal du fx arbejde på nedsat tid eller har du brug for fysiske hjælpemidler?

Jobcentret skal sikre sig, at der bliver taget hensyn til dine skånebehov i fleksjobbet. Og så skal din arbejdsevne skal skrives ind i din kontrakt.

Vi tjekker din kontrakt for dig

Vil du gerne være sikker på, at din kontrakt er i orden? Så lad os gå den igennem for dig. Du kan sende den nemt og sikkert lige her.

 


Hvad skal du have i løn i et fleksjob?

Når du overvejer fleksjob er lønnen vigtig at kende til. Du skal derfor være opmærksom på at din løn som fleksjobber afhænger af, hvor mange timer du arbejder, og om der er en overenskomst på arbejdspladsen.

Bliver du ansat som fleksjobber i en virksomhed med overenskomst, vil overenskomsten fortælle, hvad du som minimum skal have i løn. 

Har din arbejdsgiver ikke en overenskomst, skal du og din arbejdsgiver aftale, hvad din fleksjob løn skal være. Dog skal lønnen mindst være den samme som mindstelønnen for en ufaglært i en overenskomst inden for et lignende fag.

Bliver du ansat i en stilling, hvor du skal udføre funktionærarbejde, så er du omfattet af funktionærloven, uanset hvor mange timer du arbejder om ugen. 

Se, hvad der typisk er funktionærarbejde.

Fleksløntilskud

Som ansat i fleksjob består din indtægt af to dele, der udgør din samlede løn:

  1. Din arbejdsgiver betaler løn til dig for de effektive timer, du er ansat til.
  2. Jobcentret supplerer din løn med det, der hedder et ’flekslønstilskud’.

Når dit fleksløntilskud og lønnen fra din arbejdsgiver bliver lagt sammen, må beløbet ikke være højere end det, du normalt ville have fået i løn i stillingen, hvis du var ansat på fuld tid. Det er det, der kaldes et lønloft.

Fleksløntilskuddet kan højest udgøre 98 procent af højeste dagpengesats.

Beregn dit flekslønstilskud.

*Beregneren åbner i en nye fane i din browser og er stillet til rådighed af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.


Når du skal holde ferie

Som alle andre lønmodtagere har du ret til 25 dages ferie hvert år. Ferien holdes med fem dage om ugen – også selv om du ikke arbejder fem dage om ugen.

Reglerne for ferie er de samme som for alle andre lønmodtagere.

Økonomi under ferien

Du optjener feriepenge af din løn fra din arbejdsgiver. Feriepenge udgør 12,5 % af din ferieberettigede løn. Dine feriepenge (uanset om du får løn under ferie eller feriegodtgørelse) bliver også suppleret med flekslønstilskuddet – præcis som din normale løn.

Har du ikke ret til 25 dages ferie med løn eller feriegodtgørelsen, får du ledighedsydelse for de resterende dage – hvis du altså har været på ledighedsydelse i ferieåret. Du optjener 2,08 feriedag per måned, når du er på ledighedsydelse. 

De feriedage, du kan holde med løn eller selv har optjent feriepenge til, skal du altid holde først.

Vigtige huskeregler for dig i fleksjob

  • Er du ansat i et fleksjob og skal have ledighedsydelse under hele eller dele af din ferie? Så skal du give jobcentret besked inden ferien. Ellers kan du risikere at miste ret til ledighedsydelse under hele ferien.
  • Er du ledig og har ret til ledighedsydelse under din ferie? Så skal du lave en aftale med jobcentret senest 14 dage før, du ønsker at holde ferie.
  • Uanset om du skal holde ferie med løn, feriegodtgørelse eller ledighedsydelse, skal ferien for ferieåret 1. september 2022 til 31. august 2023 være holdt senest den 31. december 2023. 

Hvis du bliver syg

Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver efter de samme regler som gælder for andre lønmodtagere.

Har du ret til løn under sygdom?

Du får din normale løn og flekslønstilskud, mens du er syg.

Har du ikke ret til løn under sygdom?

Du får sygedagpenge  fra kommunen for de timer, du skulle have været på arbejdspladsen og dit flekslønstilskud bliver sat ned. Dine sygedagpenge bliver altså trukket fra dit flekslønstilskud. 

Ring til os, hvis du har brug for hjælp.


Du er særligt beskyttet

Når du er tilkendt et fleksjob, er det fordi, du har en varig lidelse og dermed en nedsat arbejdsevne. Din arbejdsgiver skal derfor tage hensyn til din arbejdsevne og skånehensyn, og dit arbejde skal tilrettelægges ud fra dine hensyn.

At have en varig lidelse og en nedsat arbejdsevne betyder - i juridisk forstand - at du har et handicap. Derfor gælder reglerne i Forskelsbehandlingsloven dig.

Reglerne i loven betyder, at du har en særlig beskyttelse imod opsigelse. 

Inden du kan opsiges, skal din arbejdsgiver først have forsøgt at tilpasse arbejdet ud fra din arbejdsevne og skånebehov. 

Det betyder dog ikke, at du ikke kan opsiges, men det er en beskyttelse, så du ikke bare uden videre kan siges op af din arbejdsgiver. 

Formålet med at give en særlig beskyttelse mod opsigelse er at fastholde lønmodtagere med særlige skånebehov i job.

Hvis du som fleksjobber er blevet, eller bliver opsagt, vil vi derfor opfordre dig til at kontakte os.


Sådan får du bevilget et fleksjob

Læs, hvordan du får bevilget et fleksjob.