Forside/ Find svar/ Dagpenge/ Sådan får du ret til dagpenge
Forside/ .../ Sådan får du ret til dagpenge

Sådan får du ret til dagpenge

Hvis du får brug for dagpenge, skal du – udover at melde dig ledig – opfylde en række forskellige krav.  De krav kan du læse mere om her på siden.Sådan får du ret til dagpenge

Du skal som hovedregel opfylde et indkomstkrav. I nogle situationer optjener du dog din dagpengeret ud fra et timekrav, fx hvis du tidligere har fået dagpenge.

Indkomstkravet for 2022

Timekravet

Som fuldtidsforsikret skal du opfylde et indkomstkrav på 246.924 kr. Du kan dog højest medtage 20.577 kr. af din indkomst pr. måned.

Som deltidsforsikret skal du opfylde et indkomstkrav på 164.616 kr. Du kan dog højest medtage 13.718 kr. af din indkomst pr. måned.

Som fuldtidsforsikret skal du have arbejdet mindst 1.924 timer.

Som deltidsforsikret skal du have arbejdet mindst 1.258 timer.

Uanset om du skal opfylde indkomstkravet eller timekravet, skal din indkomst og dine arbejdstimer:

 • være indberettet til SKAT inden for 3 år.
 • være optjent i en periode med a-kasse medlemskab.

Du kan bruge al indkomst, som du betaler arbejdsmarkedsbidrag af.  Det kan fx være A-indkomst, B-indkomst eller overskud af selvstændig virksomhed. B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed skal fremgå af din årsopgørelse. 

Derudover skal du også vide, at:

 • Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst et år.
 • Hvis du er lønmodtager, skal du have været ansat på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Det betyder bl.a., at støttet arbejde som fx jobrotation, revalidering og løntilskud ikke kan bruges til optjening af din dagpengeret.

Nærmer du dig udløbet af din dagpengeperiode? Læs om dine muligheder her.


Hvis du er nyuddannet

Som nyuddannet kan du enten få dagpenge 1 måned efter, at du har afsluttet din uddannelse eller fra dagen efter endt uddannelse. Din dagpengeret afhænger af, hvornår du melder eller har meldt dig ind i en a-kasse.

Indmeldt i a-kassen

Du kan få dagpenge fra

Et år inden endt uddannelse.
Dagen efter endt uddannelse.
Senest 14 dage efter endt uddannelse.
En måned efter endt uddannelse.
Mere end 14 dage efter endt uddannelse.
Tidligst efter et år med fuldtids- eller deltidsarbejde afhængig af din forsikringsstatus.

Udover at melde dig ind i a-kassen, er der en række krav, der skal være opfyldt for, at du kan bruge din uddannelse til at få ret til dagpenge:

 • Du skal have afsluttet en offentligt anerkendt erhvervs- eller videregående uddannelse på mindst 18 måneder (90 ECTS). En gymnasial uddannelse kan ikke bruges.
 • Du skal have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før og efter uddannelsen.
 • Du skal anmode a-kassen om rettighederne senest 14 dage efter endt uddannelse, uanset , hvornår du har meldt dig ind.

Godt at vide!

 • Du kan enten være i arbejde, ledig, på barsel eller andet efter endt uddannelse.

 • Uanset din situation anbefaler vi, at du overholder fristen på de 14 dage, så du er sikret dagpenge som nyuddannet, hvis du bliver ledig på et senere tidspunkt.

Meld dig ledig

Har du brug for dagpenge? Husk at melde dig ledig.


Skal du ophøre med din virksomhed for at få dagpenge?

Hvis du har haft mindst 480 løntimer (318 løntimer, hvis du er deltidsforsikret) inden for de sidste 6 måneder, og dine  arbejdstimer fordeler sig i mindst 5 af de 6 måneder på det tidspunkt, hvor du melder dig ledig, betragter vi din virksomhed som bibeskæftigelse, og du kan fortsætte, mens du får dagpenge.

Selvstændig virksomhed sammen med dagpenge? Læs mere om supplerende dagpenge her.

Hvis du ikke opfylder kravet om 480 løntimer (318 løntimer, hvis du er deltidsforsikret), betragter vi  din virksomhed som din hovedbeskæftigelse, og du skal derfor ophøre med din virksomhed for at få dagpenge.


Du skal dokumentere dit ophør

Hvis du har haft selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal du – udover at opfylde kravene  beskrevet under ‘Generelle krav’ - også kunne dokumentere, at du  er ophørt med din virksomhed.

Sådan dokumenterer du dit ophør:

Hvis dit ophør skyldes

Du skal sende os

Almindeligt ophør fx salg eller lukning
Dine ophørsbeviser fra SKAT og Erhvervsstyrelsen.
Afvikling af virksomheden

Underskrevet tro og love-erklæring

 • Du får automatisk mulighed for at erklære ophør, når du udfylder din ledighedserklæring.
 • Du skal være opmærksom på, at du tidligst kan blive betragtet som ophørt, fra den dag, a-kassen modtager din erklæring.
Udtræden - medejer
Registreringsbevis fra SKAT med oplysninger om ændrede ejerforhold.
Udtræden - ægtefælle
Bortforpagtning eller udlejning
Din forpagtningsaftale eller din lejekontrakt
Ændring af virksomhedsform fx til formueforvaltning
Dokumentation fra Erhvervsstyrelsen om den ændrede virksomhedsform.
Skilsmisse
Separations - eller skilsmissebevilling.
Konkurs
Konkursdekret fra skifteretten.

Venteperiode

Når din virksomhed har været din hovedbeskæftigelse, er der normalt  en venteperiode, før du kan få dagpenge eller andre ydelser fra a-kassen.

Venteperioden begynder dagen efter din ophørsdato. Hvor længe din venteperiode varer, afhænger af, hvorfor du er ophørt:

Hvis dit ophør skyldes

Så er din venteperiode

Konkurs og tvangsauktion 1 uge 
Almindeligt ophør fx salg og lukning 

3 ugerBortforpagtning og udlejning  
Udtræden af virksomhed med flere ejere 
Udtræden af ægtefælles virksomhed
Separation og skilsmisse
Ændring til formueforvaltning
Ophør med arbejde med lønaftale i ægtefælles virksomhed
Ophør på tro og love
2 måneder

Hvornår må du starte ny virksomhed igen?

Husk, at når du ophører med din selvstændige virksomhed for at få dagpenge, må du ikke starte en ny virksomhed igen, før der er gået 6 måneder.

Starter du alligevel, kan du ikke få dagpenge, før de 6 måneder er gået.


Fandt du, det du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej

Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Du kan altid benytte dig af vores søgefunktion her på hjemmesiden. Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.