Ældre kvinde sidder og tænker ved en computer 1440x400px
Forside/ .../ Hvad får lederen til at trives?

Hvad får lederen til at trives?

Tallene fra God Arbejdslyst Indeks viser, at lederne har højere arbejdslyst end deres medarbejdere – og at de samtidig er mere tilfredse med livet generelt. Men hvad er det, der driver chefens arbejdslyst?
Ikon artikel
Videncenter for God Arbejdslyst

Artiklen er trykt i God Arbejdslyst Indeks 2017, s. 42-45

Mens temperaturen på arbejdslysten blandt danske medarbejdere ligger på 74 point, er niveauet blandt lederne 78 på en skala fra 0 til 100. 

Mere tilfredse med lønnen

Den nemme forklaring på forskellen kunne være, at lederne tjener mere og derfor oplever større arbejdslyst. Kortlægningen viser da også, at lederne er mere tilfredse med deres løn end medarbejderne. Men sammenhængen mellem arbejdslyst og løntilfredshed er simpelthen ikke stærk nok til at forklare forskellen mellem lederes og medarbejderes arbejdslyst – dette understøttes også af international forskning på området, der har undersøgt sammenhængen mellem jobtilfredshed og løn.  

Men lige så stressede

Den større arbejdslyst handler heller ikke om, at lederne oplever mindre stress, som påvirker arbejdslysten negativt. Både blandt ledere og medarbejdere har mere end 20 procent oplevet tegn på stress den seneste uge. Samtidig angiver lederne at arbejde flere timer end medarbejderne, og balancen mellem arbejde og fritid synes dermed yderligere udfordret for lederne. 

Medbestemmelse afgørende for arbejdslyst

God Arbejdslyst Indeks viser, at muligheden for medbestemmelse har en enorm betydning for ledernes arbejdslyst. Medbestemmelse er mere end dobbelt så vigtig for lederne som for medarbejderne. Oplevelsen af at have indflydelse på vigtige beslutninger, indflydelse på arbejdsopgaver og muligheden for selv at tilrettelægge sin dag, har således langt større betydning for lederne. Samtidig oplever lederne også at have mere medbestemmelse end den gennemsnitlige medarbejder oplever i Danmark. 

Derimod synes forholdet til kollegerne ikke at spille en særlig stor rolle for lederne, mens det har større betydning for den almindelige medarbejder. 
 
Det mest bemærkelsesværdige er dog, at der ikke er tegn på en tydelig sammenhæng mellem ledernes arbejdslyst og det at opnå resultater. Dette synes at være i strid med det gængse indtryk af ledere, der efterspørger og drives af at opnå resultater.  Det kan skyldes, at de spørgsmål, der er stillet i undersøgelsen, ikke i særlig høj grad indfanger den type resultater, som ledere skal levere. Resultatspørgsmålene går f.eks. på, om det er tydeligt, hvornår man har løst en opgave, og om man kan se resultater af de enkelte arbejdsopgaver. Lederne skal ofte levere mere overordnede resultater; skabe trivsel, forandringer og økonomiske målsætninger. Og denne type resultatskabelse viser sig ikke så tydeligt i denne undersøgelse.  
 

Forskelle på kvinder og mænd

Der er stor forskel på, hvad der driver arbejdslysten blandt kvindelige og mandlige ledere. Medbestemmelse er vigtig, når det kommer til lederne som gruppe – men det at have indflydelse og kunne bestemme er endnu vigtigere for de kvindelige ledere. Faktisk har denne faktor en effekt, der er halvanden gange højere end blandt de mandlige ledere og to en halv gange højere end den gennemsnitlige dansker. 

Vigtigheden af medbestemmelse blandt de kvindelige ledere kan skyldes, at kvinder traditionelt har måtte kæmpe hårdere for at opnå indflydelse på arbejdspladserne.  Når vi har måtte kæmpe hårdere for at opnå noget, sætter vi også større pris på det – det kan være årsagen til, at medbestemmelsen vejer tungere på skålen for arbejdslysten blandt de kvindelige ledere end de mandlige. 

Omvendt betyder det langt mere for de mandlige mellemledere, at de selv oplever god ledelse. En forklaring på, at en god relation til ledelsen har større effekt på mandlige lederes arbejdslyst kunne være, at mænd ser en god relation til chefen som forudsætning for mulighed for forfremmelse.  

 

Ledere er også mennesker

Oplevelsen af, at arbejdet giver mening, er dog den vigtigste faktor for lederne. Det er især oplevelsen af at lykkes som menneske gennem sit arbejde, og at man oplever en stolthed over arbejdet, der rykker.  Det er altså ikke kun for den almindelige medarbejder, at oplevelsen af, at jobbet giver mening, er det vigtigste for arbejdslysten – det er det også for lederne som gruppe. Eller sagt med andre ord: Ledere er også mennesker.  Stiller vi skarpt på temperaturen på meningsfaktoren, får vi også en del af forklaringen på, hvorfor lederne rapporterer højere arbejdslyst. Den gennemsnitlige temperatur for mening på de danske arbejdspladser er 77 på vores 0 til 100 skala, mens den blandt lederne er 82. Den høje temperatur på mening bidrager stærkt til lederens høje arbejdslyst.
 

God arbejdslyst forplanter sig

Troen på, at chefer med god arbejdslyst giver medarbejdere god arbejdslyst, breder sig. Det var netop dét, der fik Iver Tarp til at starte ”Glade Chefer”, der nu har rundet flere hunderede medlemmer i Danmark. Her er tanken, at positivt indstillede ledere skaber glade medarbejdere, som er mere produktive. Derfor er det også relevant at fokusere på chefernes arbejdslyst. ”Glade chefer giver glade medarbejdere – og i sidste ende glade bundlinjer”, siger Iver Tarp, stifter af netværket Glade Chefer.