Syg under ferie - sådan er reglerne

Bliver du syg før eller under din ferie, kan du have ret til erstatningsferie. Bliv klogere på reglerne her.

Ferie er vigtig for din trivsel 

Ferie er vigtig for, at du kan trives i et langt arbejdsliv. Det er her, du har mulighed for at trække dig tilbage fra daglige forpligtelser, slappe af og genoplade.  

Derfor er det besluttet i Ferieloven, at du som lønmodtager kan have ret til at holde ferie på et senere tidspunkt (erstatningsferie), hvis du er så uheldig at blive syg, når du skal holde ferie.  

Hvor meget erstatsningsferie, du har ret til, afhænger af, hvor mange dage du er syg, og om du bliver syg før eller under din ferie. Læs mere om reglerne for erstatningsferie.

Hvornår er jeg syg før eller under min ferie?  

Ferien begynder på det tidspunkt, hvor du normalt skulle møde på arbejde (typisk mandag morgen). Så går du på ferie en fredag og bliver syg i weekenden op til din ferie, er du faktisk syg før din ferie.

Det skal du gøre, hvis du bliver syg

 1. Meld dig syg

  Du skal kontakte din arbejdsgiver din første sygedag og melde dig syg. Er du blevet syg lige op til din ferie, er det vigtigt, at du melder dig syg inden din ferie officielt starter.  

  Er du fx blevet syg i weekenden, skal du melde dig syg inden det tidspunkt, hvor du normalt skulle være mødt på arbejde fx mandag morgen.
 2. Send skriftlig sygemelding, hvis arbejdsplads er lukket

  Holder din arbejdsplads lukket, så sørg for at melde dig syg skriftligt til din arbejdsgiver. På den måde har du dokumentation for, hvornår du har sygemeldt dig.
 3. Send evt. lægeerklæring

  Bliver du syg under din ferie, skal du som udgangspunkt sende en lægeerklæring til din arbejdsgiver, som gælder fra din første sygedag. Du skal selv betale lægeerklæringen.  

  Bliver du modsat syg før ferien, skal du som udgangspunkt ikke at sende en lægeerklæring, medmindre din arbejdsgiver beder om en. I det tilfælde, skal din arbejdsgiver betale lægeerklæringen.
 4. Meld dig rask

  Så snart du er rask igen, skal du meddele det til din arbejdsgiver. Her skal du fortælle, om du ønsker at holde resten af din planlagte ferie, eller om du ønsker helt at udskyde ferien til et senere tidspunkt og i stedet møde ind på jobbet. 

  Du kan evt. aftale med din arbejdsgiver, at du holder erstatningsferien direkte i forlængelse af din nuværende ferie, men du har ikke krav på det

Reglerne for erstatningsferie

Her kan du blive klogere på, hvordan du optjener erstatningsferie, og hvornår du skal holde den.

Hvis du bliver syg før ferien  

Det kan føles som en stor skuffelse, hvis du bliver syg lige op til din længeventede ferie. Men heldigvis er du ikke forpligtet til at holde ferien, når du er syg. Du har nemlig ret til at udskyde din ferie helt eller delvist, hvis du bliver syg inden ferien.  

For hver dag du er syg i din ferie, optjener du én dags erstatningsferie. Det vil sige, at hvis du er syg i fire dage, har du ret til fire dages erstatningsferie senere.

Hvis du bliver syg under ferien  

Er du så uheldig at blive syg, efter din ferie er begyndt, kan du også have ret til erstatningsferie. Det vil sige, at du kan få ferien udskudt til et senere tidspunkt.  

Du kan dog ikke få erstatningsferie for de første fem feriedage, hvor du er syg. Det kaldes karensdage. Har du været ansat mindre end et år, kan du have færre karensdage. Ring til os for vejledning, hvis det er tilfældet.

Hvornår skal jeg holde min erstatningsferie?  

Du skal forsøge at holde den udskudte ferie (erstatningsferie) i samme ferieafholdelsesår - altså fra den 1. september til 31. december året efter.  

Kan du ikke nå at holde ferien inden 31. december, har du mulighed for at flytte ferien til næste ferieår. Det er kun muligt, fordi sygdom er en gyldig feriehindring. Aftal flytningen af din ferie med din arbejdsgiver.  

Du kan flytte op til fire af dine fem ferieuger. Den femte ferieuge, kan du vælge at få overført eller udbetalt, men det skal du også aftale med din arbejdsgiver.

Ved længerevarende sygdom eller barsel 

Bliver du forhindret i at holde din ferie i to ferieafholdelsesperioder i træk, kan du have mulighed for at få udbetalt de ferieuger, som du ikke har afholdt. Du kan også vælge at overføre dem til den næste ferieafholdelsesperiode. Det skal du aftale med din arbejdsgiver.

Vi hjælper dig

Har du spørgsmål til dine rettigheder omkring sygdom og ferie, så husk, at vi altid sidder klar til at rådgive dig.

Find flere svar om sygdom og ferie

Hvor syg skal jeg være for at melde mig syg under ferie?

Der er ikke nogen regler for, hvor syg du skal være for at melde dig syg før eller under din ferie. Men en god rettesnor kan være, at du føler dig for syg til at kunne tage på arbejde, hvis det var tilfældet.

Kan jeg holde ferie under sygemelding med stress?

Du kan godt holde ferie, når du er sygemeldt med stress. Det kræver dog både tilladelse fra din arbejdsgiver og jobcentret. 

Det særlige ved at holde ferie under en sygemelding med stress er, at du netop skal have tilladelse fra jobcentret. Du kan nemlig ikke holde ferie og samtidig få sygedagpenge. Når du holder ferie, vil din sygemelding blive midlertidigt afbrudt, og fortsætte når du kommer tilbage igen.  

Vi anbefaler, at du overvejer, om ferien vil være godt givet ud i din situation. Spørg eventuelt din læge til råds. 

Læs mere om ferie under sygemelding med stress

Kan jeg holde ferie, når jeg får sygedagpenge?

Du har som udgangspunkt ikke ret til at holde ferie, når du er sygemeldt og modtager sygedagpenge. Men det betyder nødvendigvis ikke, at du skal undvære ferie.  

Så længe du aftaler og får godkendt ferien af din arbejdsgiver og kommunen, må du gerne holde ferie. Du vil dog ikke modtage sygedagpenge i perioden, hvor du holder ferie.  

Hvis du tager på ferie uden at få det godkendt af din arbejdsgiver og kommunen, vil ferien betragtes som en raskmelding.  

Læs mere om reglerne for sygedagpenge

Optjener jeg sygeferiegodtgørelse under sygemelding?

Når du er sygemeldt, optjener du sygeferiegodtgørelse (også kaldet sygeferiepenge) fra 2.  fraværsdag i sygeperioden. Det gælder dog kun, hvis du ikke har ret til fuld løn under sygdom. Har du ret til fuld løn under sygdom, optjener du nemlig ferie som normalt under sygdom.  

Du optjener, hvad der svarer til 12,5 % af din normale løn i de sidste fire uger før fraværet. Der kan dog være aftalt en anden udregning af din sygeferiegodtgørelse i din overenskomst. Sygeferiegodtgørelsen bliver betalt af din arbejdsgiver. 

Formålet med sygeferiegodtgørelse er, at sikre din mulighed for at holde betalt ferie, selvom du har haft sygefravær.