Dagpenge til selvstændige

Er du nødt til at lukke din virksomhed, står vi selvfølgelig klar til at hjælpe dig – både med dagpenge og jobsøgningen.  For at få dagpenge som selvstændig skal du dog opfylde nogle betingelser, som du kan finde her.

Aktuelt: Fra 1. maj 2023 kommer der nye dagpenge-regler

Hvis du bliver færdig med din uddannelse (dimittend) den 1. maj 2023 og herefter:

 • Som dimittend får du ret til dagpenge i et år efter afsluttet uddannelse
 • Hvis du ikke har børn, bliver din dagpengesats sat ned efter de første tre måneders ledighed
 • Du skal opfylde et sprog- eller et tilknytningskrav

Hvis du er lønmodtager eller selvstændig, og du har ret til højeste dagpengesats den 1. maj 2023 og herefter:

 • Du får ret til en højere dagpengesats de første tre måneder, du er ledig. Det er det, der kaldes beskæftigelsestillægget.

Få dit overblik over de nye dagpenge-regler her

 

Når du søger om dagpenge som selvstændig 

Når du skal have dagpenge efter en periode som selvstændig, skal du opfylde de to dagpenge-krav. Men a-kassen skal også vurdere, om dit arbejde er selvstændig virksomhed, formueforvaltning: lønarbejde eller fritidsbeskæftigelse:
 

Hvornår er du selvstændig?

Selvstændig virksomhed
- personlig ejet  

Du er selvstændig, hvis du enten har et CVR-nummer eller hvis du anvender skattereglerne for selvstændige.

Arbejder du i din ægtefælles virksomhed uden en lønaftale? Så er du faktisk også selvstændig.

Selvstændig virksomhed
-selskaber
Du er selvstændig, hvis du eller nærmeste familie ejer mindst 50 procent af et selskab.

Du er også selvstændig, hvis du arbejder i et selskab, som din ægtefælle eller nærmeste familie ejer mindst 50 procent af  - uanset om du har lønaftale eller ej. Det er det, der kaldes medarbejdende ægtefælle.
Formueforvaltning Fx når du forvalter dine værdier ved kapitalanbringelse, køb og salg af aktier, udlejning af fast ejendom,
bortforpagtning osv.

Du må højest have 5 timers personligt arbejde med det om måneden. 
Fritidsbeskæftigelse Din aktivitet er fritidsbeskæftigelse, når du har arbejde, der hverken er lønarbejde, selvstændig virksomhed eller formueforvaltning.

Som hovedregel kan der aldrig være tale om fritidsbeskæftigelse, hvis du har et CVR-nummer eller anvender
skattereglerne for selvstændige. 
Lønarbejde

Fx hvis du er ansat og din indkomst er A- eller B-indkomst.

Du skal være opmærksom på, at du også er lønmodtager, hvis du er ansat med en lønaftale i din ægtefælles/ personligt ejet virksomhed, og din løn bliver indberettet til SKAT som A-indkomst. 

Er du ansat i et selvskab, som din ægtefælle eller nærmeste familie ejer mindst 50 procent af? Så er du selvstændig - også selv om du får løn.


Er du eller din ægtefælle er medarbejdende ægtefælle?

Du betragtes som selvstændig!

Også selv om du måske har set dig selv som lønmodtager, fordi du får udbetalt almindelig løn for dit arbejde og ikke ejer en del af den virksomhed, du arbejder for.

Det betyder din status som selvstændig for dig:

Usikker på, hvad det kommer til at betyde for dig? Så er du velkommen til at kontakte os - så gennemgår vi din situation sammen.

Hobbyer og fritidsaktiviteter, som du ikke dyrker for at tjene penge, har ingen betydning for din ret til dagpenge.

Bliver dit arbejde vurderet til at være selvstændig virksomhed?

Så skal du måske ophøre med din virksomhed for at få dagpenge – det afhænger af, om din virksomhed har været bi- eller hovedbeskæftigelse.

Hvornår skal du ophøre med din virksomhed for at få dagpenge?

Hvis din virksomhed har været din hovedbeskæftigelse, skal du ophøre med den for at få dagpenge. Har din virksomhed derimod været din bibeskæftigelse, kan du få dagpenge uden at ophøre.

Se, hvad forskellen er på hoved- og bibeskæftigelse

Din virksomhed er bibeskæftigelse, hvis
 • Du har haft mindst 480 løntimer - altså arbejdstimer fra et job som lønmodtager -  (318 løntimer, hvis du er deltidsforsikret) inden for de seneste 6 måneder, og
 • dine arbejdstimer fordeler sig i mindst 5 af de 6 måneder på det tidspunkt, hvor du melder dig ledig. 

Vurderer vi, at din virksomhed som bibeskæftigelse?

Så kan du fortsætte med virksomheden, mens du får dagpenge. Læs om supplerende dagpenge som selvstændig.


Din virksomhed er hovedbeskæftigelse, hvis
 • Du har ikke haft mindst 480 løntimer - altså arbejdstimer fra et job som lønmodtager - (318 løntimer, hvis du er deltidsforsikret) inden for de seneste 6 måneder.

Vurderer vi, at din virksomhed har været din hovedbeskæftigelse?

Så skal du ophøre med din virksomhed for at få dagpenge.3 ting du skal være opmærksom på når du lukker din virksomhed

 1. Du skal kunne dokumentere dit ophør.

 2. Du bliver omfattet af en venteperiode.

 3. Du må ikke starte ny virksomhed, før der er gået seks måneder.

Sådan dokumenterer du dit ophør

Hvis du har haft selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal du – udover at opfylde kravene beskrevet under ‘Generelle krav’ - også kunne dokumentere, at du er ophørt med din virksomhed.
 
Hvis dit ophør skyldes  Du skal sende os
Almindeligt ophør fx salg eller lukning Dine ophørsbeviser fra SKAT og Erhvervsstyrelsen.
Afvikling af virksomheden

Underskrevet tro og love-erklæring.

 • Du får automatisk mulighed for at erklære ophør, når du udfylder din ledighedserklæring.
 • Du skal være opmærksom på, at du tidligst kan blive betragtet som ophørt, fra den dag, a-kassen modtager din erklæring.
Udtræden - medejer  Registreringsbevis fra SKAT med oplysninger om ændrede ejerforhold.
Udtræden - ægtefælle  
 • Du skal være opmærksom på, at du tidligst kan blive betragtet som ophørt, den dag a-kassen modtager din erklæring.
Bortforpagtning eller udlejning  Din forpagtningsaftale eller din lejekontrakt
Ændring af virksomhedsform fx til formueforvaltning  Dokumentation fra Erhvervsstyrelsen om den ændrede virksomhedsform.
Skilsmisse  Separations - eller skilsmissebevilling.
Konkurs  Konkursdekret fra skifteretten.

Hvad er en venteperiode?

Har din virksomhed har været din hovedbeskæftigelse? Så er der normalt en venteperiode, før du kan få dagpenge eller andre ydelser fra a-kassen.

Venteperioden begynder dagen efter din ophørsdato. Hvor længe din venteperiode varer, afhænger af, hvorfor du er ophørt:

Hvis dit ophør skyldes Så er din venteperiode 
Konkurs og tvangsauktion 1 uge
Almindeligt ophør fx salg og lukning 3 uger
Bortforpagtning og udlejning
Udtræden af virksomhed med flere ejere
Udtræden af ægtefælles virksomhed
Separation og skilsmisse
Ændring til formueforvaltning
Ophør med arbejde med lønaftale i ægtefælles virksomhed
Ophør på tro og love 2 måneder

Hvad sker der, hvis man starter en ny virksomhed før der er gået seks måneder?

Når du ophører med din selvstændige virksomhed for at få dagpenge, må du ikke starte en ny virksomhed igen, før der er gået seks måneder.

Starter du alligevel? Så kan du ikke få dagpenge, før de seks måneder er gået. Det er det, der kaldes en jobsøgningsperiode.

Supplerende dagpenge som selvstændig

Du har mulighed for at supplere dine dagpenge med både bibeskæftigelse, formueforvaltning, fritidsbeskæftigelse og lønarbejde. Det er det, der kaldes supplerende dagpenge.