Forside/ Lønsikring/ Spørgsmål og svar - Lønsikring lønmodtager
Forside/ .../ Spørgsmål og svar - Lønsikring lønmodtager

Spørgsmål og svar om Lønsikring

Her kan du finde svar på mange spørgsmål om Lønsikring. Finder du ikke det, du søger, så ring til os på 7227 7227 og vi hjælper dig videre.


I hvilke situationer er jeg dækket af Lønsikring?

Du er dækket af Lønsikring, hvis du bliver ledig fordi du har mistet dit job eller har lukket din virksomhed. Som lønmodtager er du dækket, hvis du bliver ledig fra et fast job uden tidsbegrænsning. Som selvstændig er du dækket, hvis din virksomhed går konkurs men også, hvis du sælger, lukker eller bortforpagter den. Når du er fyldt 61 år, dækker Lønsikring alene i tilfælde af konkurs. For at få udbetalt Lønsikring skal du modtage dagpenge fra Kristelig A-kasse.

Hvor lang tid skal jeg have haft forsikringen, før jeg er dækket?

Hvis du vælger Lønsikring med 12 måneders udbetaling, er der en kvalifikationsperiode på 12 måneder. Det vil sige, at du skal betale til din Lønsikring i 12 måneder, før du kan få udbetalinger, hvis du mister dit job. I de 12 måneder må du ikke blive opsagt, eller få kendskab til, at du vil blive opsagt. Er du selvstændig må du i kvalifikationsperioden ikke lukke din virksomhed, eller begynde på afviklingen af den.

Vælger du Lønsikring med 6 måneders udbetaling, er kvalifikationsperioden kun 9 mdr. Det vil sige, at du skal betale til din Lønsikring i 9 måneder, før du er dækket af den, hvis du mister dit job. Der gælder i øvrigt de samme betingelser for kvalifikationsperioden, som hvis du vælger 12 måneders udbetaling.


Hvor meget kan jeg forsikre mig for?

Du kan forsikre dig for et beløb mellem 1000 kr. og 21.000 kr. om måneden, som du får udbetalt oven i dine dagpenge. Dagpenge og Lønsikring må tilsammen udgøre højst 90 % af din gennemsnitlige bruttoløn/skattepligtige indtægt pr. måned, minus AM-bidrag.

Beregn, hvad du kan forsikre dig for.

Kan jeg købe Lønsikring?

Her kan du se købsbetingelserne for Lønsikring.

Kontakt os, så vi kan vejlede dig bedst muligt, om Lønsikring er relevant for dig.


Hvad er Job Coach?

Lønsikring er mere end økonomisk tryghed for dig og din familie. Når du har Lønsikring, får du også personlig og professionel vejledning og sparring til jobsøgningen fra Job Coach, hvis du bliver ledig. Det er obligatorisk at deltage i Job Coach-forløbet, når du får udbetalt Lønsikring.

Dækker Lønsikring, hvis jeg selv siger op?

Siger du selv dit job op, er du som udgangspunkt ikke dækket af Lønsikring. Der kan dog være undtagelser, hvor du kan få Lønsikring, selvom du selv har sagt dit job op. Overvejer du at sige op, skal du altid kontakte os inden du gør det, så vi kan vejlede dig om du har mulighed for at få Lønsikring

Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at få Lønsikring?

For at få Lønsikring, skal du være ledig – enten fordi du har mistet dit job, eller fordi din selvstændige virksomhed er lukket. Du skal opfylde kvalifikationsperioden og arbejdskravet, deltage i outplacementforløbet og modtage dagpenge fra Kristelig A-kasse. Du kan ikke få Lønsikring, hvis du har fået karantæne i a-kassen.

Må jeg afslå et jobtilbud, når jeg får udbetalinger fra Lønsikring?

Hvis du siger nej til et jobtilbud og får karantæne af a-kassen og ikke får dagpenge, mister du også retten til Lønsikring.

Jeg får supplerende dagpenge. Kan jeg købe Lønsikring?

Nej, ikke så længe du modtager supplerende dagpenge.

Jeg vil gerne have Lønsikring hos jer, men har en lønforsikring i et andet forsikringsselskab?

Køber du Lønsikring hos os, samtidig med du har en tilsvarende lønforsikring i et andet forsikringsselskab, kan vi som udgangspunkt flytte din anciennitet over til os. Det betyder, at vi i de fleste tilfælde kan afkorte kvalifikationsperioden med det antal dage, du har haft din anden forsikring. Du skal selv sørge for at opsige din anden lønforsikring. I afsnit 5.3 i forsikringsbetingelserne kan du læse, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at du kan flytte din lønsikring over til os.

Jeg får udbetalinger fra Lønsikring og har fået et midlertidigt arbejde?

Hvis du får udbetalinger fra Lønsikring, og fx får et vikariat, skal du give Krifa Forsikring besked om det. Hvis du igen bliver ledig, når vikariatet er slut, kan du få de resterende udbetalinger fra den udbetalingsperiode, du var i, inden du fik dit midlertidige job.

Jeg får udbetalinger fra Lønsikring og har startet selvstændig virksomhed

Hvis du opstarter selvstændig virksomhed, mens du får udbetalinger fra Lønsikring, modregner vi de timer du bruger på det i dine udbetaling fra os. Hvis du lukker virksomheden igen, har du mulighed for at få de resterende udbetalinger fra den udbetalingsperiode, du var i, inden du startede med selvstændig virksomhed. Hvis du har drevet virksomheden i mindst 6 måneder, har du genoptjent retten til en ny udbetalingsperiode.

Er der selvrisiko på forsikringen?

Hvis du bliver ledig, er der en selvrisikoperiode på 30 dage, hvor du ikke får udbetalt Lønsikring. Selvrisikoperioden begynder den dag, din opsigelsesperiode er slut, eller på den dag din virksomhed er endeligt lukket - dog ikke før det tidspunkt, hvor du er tilmeldt jobcentret. Du må gerne holde ferie eller arbejde i selvrisikoperioden.

Hvornår kommer den første udbetaling?

Når selvrisikoperioden er slut, udbetaler vi Lønsikring hver måned sammen med dine dagpenge. Vi udbetaler Lønsikring til dig 2 dage efter udbetalingen af dine dagpenge. Lønsikring og dagpenge er bagudbetalt. 

Kan jeg tage et deltidsarbejde, mens jeg får udbetalt Lønsikring?

Hvis du arbejder på deltid, og får supplerende dagpenge, har du mulighed for få udbetalt Lønsikring. Udbetalingen af Lønsikring må sammen med de supplerende dagpenge og løn fra deltidsjobbet højst udgøre 90 % af din hidtidige bruttoløn/skattepligtige arbejdsindtægt minus AM‐bidrag.  Når du modtager supplerende dagpenge, skal du oplyse arbejdstimer og indtægt på dagpengekortet. Giv os besked, hvis du begynder i et deltidsjob og får supplerende dagpenge.


Kan jeg trække præmien til Lønsikring fra i skat?

Ja, præmien er fradragsberettiget og vi indberetter automatisk fradraget til SKAT.

Kan jeg fortryde købet?

Ifølge forsikringsaftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret. De 14 dage løber fra det tidspunkt, du modtager forsikringsbetingelserne og policen. Du skal inden fristens udløb skriftligt meddele os, at du har fortrudt købet af forsikringen. Hvis du har indbetalt præmie, og gør du brug af din fortrydelsesret inden for fristen, får du hele det indbetalte beløb tilbagebetalt til din NemKonto.

Hvilke undtagelser er der i dækningen?

Der kan være enkelte tilfælde, hvor du har ret til dagpenge, men ikke kan få udbetalt Lønsikring. Her kan du se de vigtigste undtagelser. Du kan finde de samlede undtagelser i forsikringsbetingelserne.

Du kan ikke få Lønsikring, hvis:
  • du bliver opsagt eller lukker din virksomhed i kvalifikationsperioden
  • du er blevet ledig efter en tidsbegrænset ansættelse
  • du selv siger op – dog kan der være undtagelser, hvor du kan få Lønsikring på trods af, at du selv har sagt dit job op
  • du har fået karantæne i a-kassen.

Har du selvstændig virksomhed, er du - fra og med året hvor du fylder 61 og frem til pensionsalderen - udelukkende dækket af Lønsikring i tilfælde af, at din virksomhed går konkurs.


Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage?

Hvis du er uenig eller utilfreds med en afgørelse, vi har truffet, kan du skrive til Krifa Forsikrings klageansvarlige, Anders Kaaberbøl, og få revurderet afgørelsen. Ønsker du at klage over den afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Det er ikke en betingelse for at klage til Ankenævnet for Forsikring, at du først har klaget til den klageansvarlige hos Krifa Forsikring A/S.

Kontakt os her.


Hvordan opsiger jeg min forsikring?

Du kan når som helst opsige din Lønsikring skriftligt med et varsel på løbende måned + en måned. Opsigelsen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af varslet.

Er du i tvivl om din situation i forhold til udbetaling af Lønsikring, så er du velkommen til at kontakte os.

Jeg er deltidsforsikret. Kan jeg købe Lønsikring? 

Ja, du kan godt købe Lønsikring som deltidsforsikret i a-kassen. Din løn skal være mindst 16.765 kr. om måneden før skat. Kontakt os og hør om dine muligheder og få et tilbud fra os.


Kom hurtigt videre...