Lønsikring - regler

Her finder du spørgsmål og svar om Lønsikring. Finder du ikke det, du søger, så ring til os på 7227 7227, og vi hjælper dig videre. 

Køb af Lønsikring:

Regler og betingelser:

Når du får Lønsikring: 

Karensperiode, selvrisiko og kvalifikationsperiode: 


Kan jeg købe Lønsikring?

Her kan du se købsbetingelserne for Lønsikring.

Kontakt os, så vi kan vejlede dig bedst muligt, om Lønsikring er relevant for dig.


Hvor meget kan jeg forsikre mig for?

Du kan forsikre dig for et beløb mellem 1000 kr. og 21.000 kr. om måneden (før skat), som du får udbetalt oven i dine dagpenge.  

Dagpenge og Lønsikring må tilsammen udgøre højst 90 % af din gennemsnitlige bruttoløn/skattepligtige indtægt pr. måned, minus AM-bidrag. Det er lovbestemt, at du højst kan få udbetalt op til 90 % af din bruttoløn.

Beregn, hvad du kan forsikre dig for.

Jeg vil gerne have Lønsikring hos jer, men har en lønforsikring i et andet forsikringsselskab?

Køber du Lønsikring hos os, samtidig med at du har en tilsvarende lønforsikring i et andet forsikringsselskab? Så kan vi som udgangspunkt flytte din anciennitet over til os. Det betyder, at vi i de fleste tilfælde kan afkorte kvalifikationsperioden med det antal dage, du har haft din anden forsikring. Du skal selv sørge for at opsige din anden lønforsikring.

I afsnit 5.6 i forsikringsbetingelserne kan du læse, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at du kan flytte din lønsikring over til os.


Jeg får supplerende dagpenge. Kan jeg købe Lønsikring?

Nej, ikke så længe du modtager supplerende dagpenge.

Jeg er deltidsforsikret. Kan jeg købe Lønsikring? 

Ja, du kan godt købe Lønsikring som deltidsforsikret i a-kassen. Din løn skal være mindst 16.765 kr. om måneden før skat. Kontakt os og hør om dine muligheder og få et tilbud fra os.


Kan jeg købe Lønsikring som selvstændig? 

Ja, Krifas Lønsikring er også for dig der er selvstændig. Som selvstændig er du dækket, hvis din virksomhed går konkurs men også, hvis du sælger, lukker eller bortforpagter den. Når du er fyldt 61 år, dækker Lønsikring alene i tilfælde af konkurs. 

Læs mere om Lønsikring for selvstændige i forsikringsbetingelserne.


Kan jeg fortryde købet?

Ifølge forsikringsaftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret. Du skal inden fristens udløb skriftligt meddele os, at du har fortrudt købet af forsikringen.

Vi tilbagebetaler hele beløbet til din NemKonto, hvis du allerede har betalt til forsikringen. Det kræver blot, at du meddeler os, at du har fortrudt købet – inden for de 14 dage.


Hvordan påvirker beskæftigelsestillægget min Lønsikring?

Du er stadig dækket af Lønsikring på samme vilkår, men der er forskellige situationer, hvor dine udbetalinger kan blive påvirket. Hovedreglen er, at udbetalingen af dagpenge og Lønsikring maksimalt må udgøre 90 % af din bruttoløn minus 8 % arbejdsmarkedsbidrag.

 • Hvis du får udbetalt forhøjet dagpengesats, fordi du bliver omfattet af beskæftigelsestillægget, kan du muligvis ikke få Lønsikring de første tre måneder. I det tilfælde vil vi blot skubbe dine udbetalinger af Lønsikring, sådan at de først begynder efter at perioden med de forhøjede dagpenge er slut. Du mister altså ingen udbetalinger – de kommer blot senere.

 • Der kan være tilfælde, hvor du pga. 90 % reglen ikke kan få udbetalt fuld dækning fra Lønsikring oven i den forhøjede dagpengesats. Bliver du ramt af dette, får du valgfrihed. Det betyder, at du kan vælge at få udbetalt et delvist beløb fra Lønsikring i de måneder, hvor dagpengesatsen er forhøjet eller, du kan vente med at få de fulde månedlige udbetalinger, til den forhøjede dp-sats ophører. Afhængig af din situation, vil du med fordel kunne vælge enten den ene eller den anden løsning. Her vejleder vi dig selvfølgelig helt konkret om, hvad der bedst kan betale sig for dig.

 • Der kan også være situationer, hvor din udbetaling af Lønsikring slet ikke bliver påvirket.Det betyder, at du kan vælge at få udbetalt et delvist beløb fra Lønsikring i de måneder, hvor dagpengesatsen er forhøjet. Eller du kan vente med at få de fulde månedlige udbetalinger, til den forhøjede dp-sats ophører. I dette tilfælde fortsætter alt som normalt, og vi udbetaler din Lønsikring med samme beløb og på samme tidspunkt, som vi ellers ville have gjort.

Se, om du kan få beskæftigelsestillægget her.


Hvordan ansøger jeg om Lønsikring?

For at få udbetalt forsikringsydelser, skal du fortælle os, at du er blevet opsagt. Det skal du gøre senest 14 dage efter, at du har modtaget din opsigelse.

Du kan nemt ansøge om Lønsikring her på  Mit Krifa


I hvilke situationer er jeg dækket af Lønsikring?

Du er dækket af Lønsikring, hvis du bliver ledig, fordi du har mistet dit job eller har lukket din virksomhed. Som lønmodtager er du dækket, hvis du bliver ledig fra et fast job uden tidsbegrænsning og ikke selv har sagt op. Der er dog undtagelser, hvor du godt kan få lønsikring, hvis du selv har sagt opLæs mere om lønsikring, hvis du selv siger op.

Som selvstændig er du dækket, hvis din virksomhed går konkurs men også, hvis du sælger, lukker eller bortforpagter den. Når du er fyldt 61 år, dækker Lønsikring kun i tilfælde af konkurs.

For at få udbetalt forsikringsydelser skal du modtage dagpenge fra Krifas A-kasse. Det vil sige, at du ikke kan få lønsikring, hvis du har karantæne i a-kassen.

Se undtagelser i dækningen


Hvor lang tid skal jeg have haft forsikringen, før jeg er dækket?

Uanset om du vælger Lønsikring med 6 eller 12 måneders udbetaling, er der en kvalifikationsperiode på 6 måneder. Det vil sige, at du skal betale til din Lønsikring i 6 måneder, før du kan få udbetalinger, hvis du mister dit job. I de 6 måneder må du ikke blive opsagt eller få kendskab til, at du vil blive opsagt

Er du selvstændig må du i kvalifikationsperioden ikke lukke din virksomhed, eller begynde på afviklingen af den.


Kan jeg få Lønsikring, hvis jeg selv siger op?

Siger du selv dit job op, er du som udgangspunkt ikke dækket af Lønsikring. Der kan dog være undtagelser, hvor du kan få Lønsikring, selvom du selv har sagt dit job op. Det kan du læse om i afsnit 5.3 i forsikringsbetingelserne.


Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at få Lønsikring?

For at få Lønsikring, skal du være ledig – enten fordi du har mistet dit job, eller fordi din selvstændige virksomhed er lukket. Du skal opfylde kvalifikationsperioden og arbejdskravet, deltage i "Job Coach-forløbet" og modtage dagpenge fra Kristelig A-kasse. Du kan ikke få Lønsikring, hvis du har fået karantæne i a-kassen.

Hvornår kommer den første udbetaling?

Når selvrisikoperioden er slut, udbetaler vi Lønsikring til dig hver måned sammen med dine dagpenge. Pengene er på din konto senest 5 bankdage efter, at vi har modtaget den nødvendige dokumentation. Lønsikring og dagpenge er bagudbetalt. 

Hvilke undtagelser er der i dækningen?

Der kan være enkelte tilfælde, hvor du har ret til dagpenge, men ikke kan få udbetalt Lønsikring. Her kan du se de vigtigste undtagelser. Du kan finde de samlede undtagelser i forsikringsbetingelserne.

Du kan ikke få Lønsikring, hvis:
 • du bliver opsagt eller lukker din virksomhed i kvalifikationsperioden
 • du er blevet ledig efter en tidsbegrænset ansættelse
 • du selv siger op – dog kan der være undtagelser, hvor du kan få Lønsikring på trods af, at du selv har sagt dit job op
 • du har fået karantæne i a-kassen.

Som selvstændig er du, fra og med året, hvor du fylder 61, kun dækket af Lønsikring, hvis din virksomhed går konkurs.


Hvor mange måneder kan jeg få udbetalt Lønsikring?

Hos Krifa vælger du selv, om du vil have udbetalt Lønsikring i op til 6 eller 12 måneder, hvis du mister dit job. På den måde kan du tilpasse forsikringen, så den passer til dit økonomiske behov.

Du skal vælge, om du vil have 6 eller 12 måneders dækning, når du køber lønsikringen, da det har betydning for prisen. 


Kan jeg få Lønsikring ved sygdom? 

Nej, du får ikke udbetalt Lønsikring ved sygdom. Du får ikke udbetalinger fra Lønsikring på dage, hvor du:

 • holder ferie 
 • har graviditets‐ eller barselsorlov
 • har fædre‐ eller forældreorlov 
 • har plejeorlov
 • er syg og modtager sygedagpenge

Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage?

Hvis du er uenig eller utilfreds med en afgørelse, vi har truffet, kan du skrive til Krifa Forsikrings klageansvarlige, Anders Kaaberbøl, og få revurderet afgørelsen. Ønsker du at klage over den afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Det er ikke en betingelse for at klage til Ankenævnet for Forsikring, at du først har klaget til den klageansvarlige hos Krifa Forsikring A/S.

Kontakt os her


Hvad er Job Coach?

Lønsikring er mere end økonomisk tryghed. Når du har Lønsikring, får du også professionel sparring, hvis du skulle miste dit job. Og vi hjælper dig allerede i din opsigelsesperiode. 

Du får tips og råd til din jobansøgning og dit CV. Hvis du skal til jobsamtale, får du sparring på, hvordan du bedst forbereder dig. Vi hjælper også med afklare dine kompetencer, og dine muligheder for at udvikle dig, fx med efteruddannelse og kurser. Ønsker du at skifte branche? Så hjælper vi dig med, hvordan du griber det an.  

Vi har fokus på din konkrete situation og hvordan du kommer godt videre i dit arbejdsliv - med et godt job du kan trives i. Det er obligatorisk at deltage i Job Coach-forløbet, når du får udbetalt Lønsikring. 

Når du har Lønsikring, og er i job, kan du også få to årlige karrieresamtaler. Det kan være relevant for dig, der har behov for fx sparring på karriereudvikling og hvordan du synliggør dine resultater.

Må jeg afslå et jobtilbud, når jeg får udbetalinger fra Lønsikring?

Hvis du siger nej til et jobtilbud og får karantæne af a-kassen og ikke får dagpenge, mister du også retten til Lønsikring.

Jeg får udbetalinger fra Lønsikring og har fået et midlertidigt arbejde?

Hvis du får udbetalinger fra Lønsikring, og fx får et vikariat, skal du give Krifa Forsikring besked om det. Hvis du igen bliver ledig, når vikariatet er slut, kan du få de resterende udbetalinger fra den udbetalingsperiode, du var i, inden du fik dit midlertidige job.

Jeg får udbetalinger fra Lønsikring og har startet selvstændig virksomhed

Hvis du opstarter selvstændig virksomhed, mens du får udbetalinger fra Lønsikring, modregner vi de timer du bruger på det i dine udbetaling fra os. Hvis du lukker virksomheden igen, har du mulighed for at få de resterende udbetalinger fra den udbetalingsperiode, du var i, inden du startede med selvstændig virksomhed. Hvis du har drevet virksomheden i mindst 6 måneder, har du genoptjent retten til en ny udbetalingsperiode.

Kan jeg tage et deltidsarbejde, mens jeg får udbetalt Lønsikring?

Hvis du arbejder på deltid, og får supplerende dagpenge, har du mulighed for få udbetalt Lønsikring. Udbetalingen af Lønsikring må sammen med de supplerende dagpenge og løn fra deltidsjobbet højst udgøre 90 % af din hidtidige bruttoløn/skattepligtige arbejdsindtægt minus AM‐bidrag.  Når du modtager supplerende dagpenge, skal du oplyse arbejdstimer og indtægt på dagpengekortet. Giv os besked, hvis du begynder i et deltidsjob og får supplerende dagpenge.


Kan jeg trække præmien til Lønsikring fra i skat?

Ja, præmien er fradragsberettiget og vi indberetter automatisk fradraget til SKAT.

Hvordan opsiger jeg min Lønsikring?

Du kan når som helst opsige din Lønsikring skriftligt med et varsel på 30 dage til udgangen af en måned. Opsigelsen gælder fra starten af den førstkommende måned efter udløbet af varslet.
 

Lønsikring når du er fyldt 60 år

Hos os kan du beholde din Lønsikring helt indtil folkepensionsalderen. Pensionsalderen rykker sig løbende - og vi synes, at din Lønsikring skal følge med, så du også kan føle dig økonomisk tryg i dine sidste år på arbejdsmarkedet.  

Er du selvstændig, dækker Lønsikring dog udelukkende i tilfælde af konkurs fra og med det år, hvor du fylder 61 og frem til folkepensionsalderen. Det vil sige, at du ikke er dækket, hvis du frivilligt vælger at lukke din virksomhed fra og med det år, hvor du fylder 61.


Karensperiode, selvrisiko og kvalifikationsperiode


Der er en del begreber indenfor Lønsikring, som kan være svære at forstå. Ikke mindst fordi de forskellige udbydere af lønsikringer bruger ord som for eksempel karensperiode, selvrisikoperiode og kvalifikationsperiode forskelligt. Ja! Det er upraktisk. Derfor hjælper vi dig nedenfor med at forstå forskellene.

Hvad er Lønsikring med karens eller selvrisiko?


Når vi snakker Lønsikring, er karensperiode og selvrisikoperiode det samme. Dvs. at Lønsikring med karens og Lønsikring med selvrisiko dækker over det samme.

Karens-/selvrisikoperioden er det antal dage, der er mellem din første ledighedsdag og den dag, du begynder at få udbetalinger fra din Lønsikring. Den er typisk på 30 dage.

Kan jeg få Lønsikring uden karensperiode?

Langt de fleste Lønsikringer på markedet har en karens-/selvrisikoperiode. Den kan være fra 0 og helt op til 90 dage. Det er dog muligt at få en lønsikring uden karensperiode, så du får udbetalinger fra din første ledighedsdag. Disse lønsikringer vil dog ofte være meget dyrere.

Er der selvrisiko/karens på Krifas lønsikring?

Ligesom på din bil- eller indboforsikring er der også selvrisiko på Lønsikring. Selvrisikoperioden er på 30 dage. Det betyder, at du ikke får udbetalinger fra Lønsikring de første 30 dage, du er ledig. 

Selvrisikoperioden begynder den dag, din opsigelsesperiode er slut, eller på den dag din virksomhed er endeligt lukket - dog ikke før det tidspunkt, hvor du er tilmeldt jobcentret. Du må gerne holde ferie eller arbejde i selvrisikoperioden.

Men husk, at vores jobcoaches står klar til at hjælpe dig fra dag ét du er ledig.


Hvor lang tid skal jeg have haft Krifas Lønsikring, før jeg er dækket (kvalifikationsperiode)?

På Krifas Lønsikring er kvalifikationsperioden på 6 måneder, uanset om du vælger Lønsikring med 6 eller 12 måneders udbetaling. Det vil sige, at du skal betale til din Lønsikring i 6 måneder, før du kan få udbetalinger, hvis du mister dit job. I de 6 måneder må du ikke blive opsagt, eller få kendskab til, at du vil blive opsagt.

Er du selvstændig må du i kvalifikationsperioden på de 6 måneder ikke lukke din virksomhed, eller begynde på afviklingen af den.


Hvad er forskellen på karensperiode og kvalifikationsperiode?


Her kan der opstå forvirring, da nogle bruger ordet karensperiode om kvalifikationsperiode. Men karens-/selvrisikoperioden og kvalifikationsperioden er IKKE det samme.

Karensperioden er det antal dage, der går fra din første ledighedsdag til den dag, hvor du begynder at få udbetalinger fra din lønsikring. Den er typisk på 30 dage.

Læs mere om selvrisiko-/karensperioden for Krifas Lønsikring

Kvalifikationsperioden er det antal måneder, du skal have haft lønsikringen, før du har ret til at få udbetalt lønsikring, hvis du skulle blive ledig.

Læs mere om kvalifikationsperioden for Krifas lønsikring

Sådan køber du Lønsikring

Prøv lønsikringsberegneren og se, hvor meget du kan få i lønsikring. Du kan også læse mere om fordelene ved Krifas Lønsikring. 

Kom hurtigt videre...