Løntilskud – sådan gør du

Et job med løntilskud giver dig nye kompetencer, erfaringer og kontakter, så du kan komme godt videre i dit arbejdsliv – i en retning du selv er med til at sætte. Vi har samlet alt om løntilskud-regler her.


Hvad er løntilskud? 

Løntilskud er et aktiverings-tilbud til ledige om en midlertidig ansættelse hos enten en privat eller en offentlig arbejdsgiver.

Når du bliver ansat i et job med løntilskud

 • Du bliver ansat på almindelige overenskomstmæssige vilkår. Almindelige overenskomstmæssige vilkår betyder kort fortalt de vilkår, du er ansat under fx din løn, din arbejdstid og pension.
 • Det er virksomheden, du bliver ansat hos, der får løntilskuddet.

Dine fordele: Det får du ud af et job med løntilskud

Et job med løntilskud giver dig nemlig mulighed for at:

 • prøve nye arbejdsopgaver af og dermed få nye kompetencer
 • holde dine allerede erhvervede kompetencer og erfaringer ved lige
 • skabe nyt netværk og kontakter - et godt netværk  er ofte den bedste genvej til næste job

Og kompetencer, erfaring og netværk er alle vigtige elementer i din jobsøgning.

Job med løntilskud er en god måde at få foden indenfor hos en arbejdsgiver – også hvis du drømmer om et brancheskifte

- Job og medlemskonsulent, Natasha L. Müller

Hvad er forskellen på privat og offentligt løntilskud?

Du kan komme i løntilskud både hos en privat og en offentlig arbejdsgiver. Begge muligheder giver værdi til CV'et, men der er forskel i ansættelsesvilkårene. Se, hvordan du er stillet her:

Løntilskud – privat

Det får du, hvis du bliver ansat hos en privat virksomhed:

 • Du kan blive ansat i op til 6 måneder 
 • Du får løn efter den overenskomst, der gælder det arbejde, du laver 
 • Du kan ikke få befordringsgodtgørelse 
 • Virksomheden får 83,89 kr. per time i løntilskud-sats. Løntilskud-udbetalingen til virksomheden kommer fra Det Offentlige. Se mere om virksomhedens mulighed for refusion

Løntilskud - offentlig

Det får du, hvis du bliver ansat hos en offentlig arbejdsgiver: 

 • Du kan blive ansat i op til 4 måneder 
 • Din løn svarer til din individuelle dagpengesats
 • Du optjener pension af den løn, du ville have fået, hvis du havde været fastansat
 • Du kan få befordringsgodtgørelse 
 • Arbejdspladsen får 121,84 kr. per time i løntilskud-sats. Løntilskud-udbetalingen til virksomheden kommer fra Det Offentlige. Se mere om virksomhedens vej til udbetaling af løntilskud.

Hvem kan få et job med løntilskud? 

Du kan komme i job med løntilskud, hvis du er:

 • Dagpengemodtager
 • Kontanthjælpsmodtager 
 • I revalidering 
 • I jobafklarings- eller ressourceforløb 
 • Sygedagpengemodtager 
 • Førtidspensionist

Som dagpengemodtager skal du i udgangspunktet har været ledig i mindst seks måneder. Får du ikke dagpenge? Så kan der gælde andre regler for løntilskud.  Kontakt dit lokale jobcenter og bliv vejledt ud fra din konkrete situation.


Særlige situationer hvor du kan komme i løntilskud allerede fra første ledighedsdag

Hvis du:
 • er enlig forsørger, eller
 • ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse – dvs. du har ingen uddannelse udover folkeskolen, eller
 • er over 50 år

Hvordan finder du et job med løntilskud? 

Som dagpengemodtager har du tre veje til et job med løntilskud:

Brug jobnet

Du kan finde opslåede løntilskudsstillinger på jobnet.dk

Jobnet.dk har nemlig en særlig funktion under ’Find job’, så du kan søge på job med løntilskud:

 • Du skal bare vælge ’Job med løntilskud’ under ’Vis flere søgekriterier’
 • Ved hver løntilskudsstilling er det beskrevet, hvordan virksomheden gerne vil have din ansøgning.
Søg uopfordret 

Har du allerede gjort dig nogle tanker om, hvor du gerne vil have at dit arbejdsliv bevæger sig hen? Så send en uopfordret ansøgning. 

Den uopfordret ansøgning kan være dit bedste våben i jagten på en ansættelse med løntilskud i det private erhvervsliv og giver dig mulighed for at gå efter de drømme og ønsker, du har for dit arbejdsliv. 

Få vores bedste tips til, hvordan du gør din uopfordrede ansøgning til dit bedste våben i jobsøgningen.

Jobcentret kan sende dig udJobcentret kan beslutte at sende dig ud i et job, hvis de vurderer, at det er relevant for dig.  

Må man sige nej til løntilskud? Det kan du desværre ikke – i hvert fald i udgangspunktet. Læs hvad der sker, hvis du siger nej til løntilskudsjob

Jobcentret skal godkende din løntilskudsstilling

Uanset om du finder et job med løntilskud på jobnet.dk eller gennem en uopfordret ansøgning, skal du omkring jobcentret. Jobcentret skal nemlig tjekke, at jobbet opfylder betingelserne og godkende stillingen. Når jobcentret har godkendt stillingen, laver de en jobplan til dig.  

Når du har fået en jobplan, kan du i udgangspunktet ikke afbryde den før tid. Husk derfor at give jobcentret besked, hvis du får brug for at ændre i din plan.


Løntilskud-regler: Guide til virksomheden 

Virksomheden skal vide tre ting, hvis den ønsker en ansat i løntilskud: 

 1. Den skal opfylde betingelserne 
 2. Den skal have løntilskudsstillingen godkendt af jobcentret 
 3. Satserne for løntilskud og at løntilskud-refusion skal søges hos det offentlige

Trin 1: Betingelser

Betingelserne er blandt andet: 

 • Virksomhedens tillids-eller medarbejderrepræsentant skal være med til at sikre, at betingelserne bliver overholdt 
 • Den midlertidige ansættelse med løntilskud må ikke være en erstatning for en fast ansat. Det er det, der kaldes kravet om merbeskæftigelse 
 • Virksomheden må ikke være ejet af fx din ægtefælle eller samlever 
 • Virksomheden må ikke ansætte tidligere medarbejdere i løntilskud 
 • Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af fast ansatte og ansatte i løntilskud. Det er det, der kaldes rimelighedskravet.

 

Rimelighedskravet betyder, at:

Virksomheder med maksimalt 50 ansatte må højest have en ansat med løntilskud for hver fem fastansatte.

Virksomheder med mere end 50 ansatte må have en ansat med løntilskud for hver 10 fastansatte.


Trin 2: Jobcenter og godkendelse af løntilskud

Virksomheden skal søge om godkendelse af løntilskudsstillingen på VITAS. 

VITAS er et digitalt system, hvor jobcentrene godkender virksomhedernes ansøgning om løntilskud. 

VITAS: Ansøgningssystem for virksomhedsrettede tilbud

Trin 3: Hvad får man i løntilskud som virksomhed?

Så meget får virksomheden i refusion for løntilskud, når den ansætter dig:

Privat løntilskud – sats    83,89 kr. per time 
Offentligt løntilskud - sats 121,84 kr. per time
Forhøjede løntilskud-satser til langtidsledige seniorer
 • 104,13 kr. per time til private arbejdsgivere 
 • 142,08 kr. per time til offentlige arbejdsgivere

 

Anmodning om udbetaling af løntilskud (refusion) skal ske på virk.dk – det er samme sted, hvor virksomheden også anmoder om refusion ved sygdom og barsel.


5 ting du skal være opmærksom på mens du er i løntilskud

Der er en række ting, du skal være opmærksom på under ansættelsen – uanset om du er privat eller offentlig ansat:

1. Du skal søge job og komme til møder

I løntilskuds-perioden skal du stadigvæk stå til rådighed for arbejdsmarkedet.  

Det betyder, at du skal:

 1. være tilmeldt jobcentret
 2. søge job
 3. komme til samtaler hos din a-kasse og hos jobcentret

Jobcentret kan fritage dig for at søge job. Du skal bare sørge for at få det på skrift. Du kan ikke slippe for samtalerne med a-kasse og jobcentrer.

2. Du bruger af dine dagpenge-timer

Du bruger af din ret til dagpenge under ansættelsen - selv om du ikke får udbetalt dagpenge, men du kan ikke bruge dine arbejdstimer til at optjene en ny dagpenge-periode.


Hvad betyder det at du bruger af dine dagpenge-timer?

Første gang du får ret til dagpenge, får du ret til 3.848 timer med dagpenge. Det svarer til 2 år. 

Hver gang du får udbetalt dagpenge, bruger du af dine dagpengetimer, mens arbejdstimer i samme periode kan bruges til at forny og forlænge din ret til dagpenge.

Men når du er ansat med løntilskud, gælder der dog lidt andre regler:

 • Du bruger dine dagpenge-timer (Altså af de 3.848 timer)
 • Men du kan ikke bruge arbejdstimerne til at forny og forlænge din ret til dagpenge.

3.  Hvis du bliver syg mens du er ansat i løntilskud

Hvis du bliver syg, mens du er i løntilskud, skal du melde dig syg hos din arbejdsgiver og på jobnet.dk. 

4. Hvis du skal holde ferie: Optjening og afholdelse 

Hvis du skal holde ferie, mens du er ansat med løntilskud, skal du aftale det med din arbejdsgiver.  – Husk også at melde til på jobnet.dk. 

Under ferien skal du enten bruge egen optjent ferie eller søge om feriedagpenge. 

Skal du have feriedagpenge under ferien? Så skal du huske at søge om udbetaling på Mit Krifa.

Løntilskud: optjening af ferie

 • Du optjener 2,08 feriedag per måned, du er ansat i løntilskud - præcis som var du ansat på normale vilkår
 • Du kan holde ferien med det samme

5. Opsigelse

Vil du selv sige op eller ønsker din arbejdsgiver at sige dig op, før din løntilskud-periode er gået? Så anbefaler vi, at du taler med enten os eller jobcentret, inden du gør det. 

Hvis ikke du har en gyldig grund til at sige jobbet op, kan det nemlig få betydning for din ret til dagpenge. Så er du nemlig selvforskyldt ledig og du får en karantæne. En karantæne er en periode, hvor du ikke få kan udbetalt dagpenge.
  
Vil din arbejdsgiver sige dig op? Så skal du have det overenskomstmæssige opsigelsesvarsel - dog skal varslet være på mindst 14 dage. Siger du ja til et forkort opsigelsesvarsel, betragter vi dig også som selvforskyldt ledig og du får en karantæne. 

Læs om dagpenge-karantæne

Andre har spurgt om

Kan man få løntillskud på kontanthjælp?

Du kan godt komme i løntilskud, mens du får kontanthjælp. Du skal bare have været ledig i mere end seks måneder.

Se, hvordan du finder et job med løntilskud

Kan man få løntilskud som voksenlærling?

En virksomhed, der ansætter dig som voksenlærling kan få løntilskud til dig, der er voksenlærling under oplærings- eller praktikperioden – hvis din uddannelse er omfattet af Erhvervsuddannelsesloven.

Se, om voksenlærling-ordningen er noget for dig

Kan man sige nej til løntilskud?

Du kan ikke sige nej, hvis jobcenteret vil sende dig ud i løntilskud. Gør du det alligevel, kan det få betydning for dine dagpenge. Du vil nemlig i udgangspunktet blive betragtet som selvforskyldt ledig og få en dagpenge-karantæne - med mindre du har en gyldig grund. 

Læs mere om dagpenge-karantæne og gyldige grunde.

Men hvis du har børn og bliver tilbudt et job uden for institutionernes åbningstid, skal du gøre jobcenteret opmærksom på det så hurtigt så muligt.  Så skal de nemlig tage hensyn til din særlige situation.

Kan man få forlængelse af løntilskud?

Perioden med løntilskud kan forlænges i op til 12 måneder, hvis jobcentret vurderer, at det er relevant.  

Hvis du siger nej til at få forlænget din ansættelse, vil du i udgangspunktet blive betragtet som selvforskyldt ledig og få en dagpenge-karantæne.

Hvis det ikke er første gang, du er selvforskyldt ledig, skal du være opmærksom på, at du helt kan miste retten til dagpenge.

Kan man få løntilskud i udlandet?

En virksomhed kan godt få godkendt løntilskudsstillinger i udlandet, hvis den opfylder betingelserne:

 • Virksomheden skal have hjemsted i Danmark
 • Virksomheden skal tilbyde overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår
 • Den ansatte skal være sikret hjemrejse

Hvad er reglerne for løntilskud til selvstændige?

Kan du komme i løntilskud, hvis du er selvstændig? Om du kan komme i job med løntilskud afhænger ikke af, om du er lønmodtager eller selvstændig, men om du opfylder betingelserne.

Se betingelserne for job med løntilskud.
Hvis du er selvstændig og ønsker at ansætte en medarbejder i en løntilskudsstilling. Se vores guide til virksomheder og selvstændige med de tre ting, du skal vide om at tilbyde job med løntilskud.