Forside/ God arbejdslyst/ Få og forstå god arbejdslyst
Forside/ .../ Få og forstå god arbejdslyst

Hvad består god arbejdslyst af?

God arbejdslyst handler i bund og grund om trivsel og motivation i arbejdslivet - hele livet. Forskning viser, at der især er syv faktorer, som har betydning for arbejdslysten.

Medbestemmelse

1. Giver arbejdet mening?

Det har meget stor betydning for arbejdslysten, at arbejdet giver mening. Det kan handle om, at arbejdsopgaverne giver mening i sig selv, at man i fællesskab bliver dygtigere – eller at man oplever,at ens egen rolle på arbejdspladsen har betydning. Endelig kan mening også findes i oplevelsen af at bidrage til noget større: At arbejdet gør en forskel i andre menneskers hverdag.


Det betyder meget for arbejdsglæden og motivationen, at jeg har en fornemmelse af, at min indsats nytter noget.


Kolleger

2. Går det godt med kollegerne?

Vi bruger som regel meget tid sammen med kollegerne, og forholdet til dem spiller ind på arbejdslysten. Det gælder både i samarbejdet om det faglige og i det sociale samvær i arbejdstiden. Hvordan er tilliden mellem kollegerne, hvordan er sammenholdet, og er man gode til at anerkende hinanden?

En god kollega er én, man kan sparre med personligt og på arbejde.


Resultater

3. Kan resultaterne ses og mærkes?

Resultater handler om at opleve fremskridt og se konkrete resultater af arbejdet. Er der klare mål og delmål for både individuelle arbejdsopgaver og den fælles indsats, og er det tydeligt, hvornår målene er nået?

Det betyder meget at gå hjem hver dag og vide, at jeg har nået mit mål, og det giver motivation, når det lykkes.


Mestring

4. Er arbejdsdagen til at håndtere? 

Mestring handler om at føle sig god nok og mærke, at man udfylder sin funktion på jobbet. Det kan være oplevelsen af, at arbejdsopgaverne passer til ens egne kompetencer – eller det kan handle om at udvikle sine kompetencer gennem arbejdet og opleve faglig tilfredshed.

Det er meningsfyldt arbejde at få rimelige udfordringer og vide, at man kan lave det, man bliver sat til.


Balance

5. Er der tid til det hele?

Balance i arbejdslivet handler om ligevægt. Det gælder selvfølgelig balancen mellem arbejdsliv og privatliv i dagligdagen. Men det hænger også sammen med, om der er balance mellem arbejdsopgaver, tid og krav til kvalitet.

Balance i livet er følelsen af, at jeg har tid og energi til at nå det, jeg skal.


Ledelse

6. Hvilken rolle spiller lederen?

Oplevelsen af lederen/ledelsen på arbejdspladsen har stor betydning for den samlede arbejdslyst. Oplever man, at den nærmeste leder er dygtig og nærværende og bakker medarbejdere op, skaber det tillid – som er et vigtigt fundament for en god relation mellem medarbejder og leder. Lederens faglige og sociale kompetencer spiller også ind.

En god leder ser dig som medarbejder og lytter til dig, så I sammen kan finde de bedste løsninger.


Mening

7. Hvor meget medbestemmelse har jeg?

Medbestemmelse handler om at opleve, at man har indflydelse på eget arbejde – og om at blive hørt og set i det rette omfang. Det gælder både i forhold til de konkrete arbejdsopgaver og i forhold til de beslutninger, der har betydning for medarbejderens arbejdsopgaver. 

Arbejdet bliver meningsfyldt, når jeg får lov at bestemme noget.


Få inspiration til, hvordan I som leder og medarbejder kan tale om det, der betyder noget for arbejdslysten. Krifas samtalekort giver forslag til spørgsmål, så I kommer omkring alle de faktorer, der er vigtige for trivsel i arbejdslivet.

Brug de 7 faktorer i god arbejdslyst som udgangspunkt for snakken mellem leder og medarbejder, for eksempel ved MU-samtalen. Dialoghjulet gør det let at fokusere på det, der betyder mest for den enkelte.

Arbejdslyst kan måles! GAIS, God Arbejdslyst Indeks Score, er et værktøj, som sætter tal på arbejdslysten for den enkelte medarbejder eller hele teamet. GAIS er forskningsbaseret, måler arbejdslysten ud fra de 7 faktorer og giver forslag til, hvordan den kan forbedres.

Hvad er god arbejdslyst?

Vi kender udtrykket ”god arbejdslyst” – men hvad er det egentlig? Arbejdslyst er trivsel og motivation til at gå på arbejde. Både når det hele går glat, og når der er udfordringer eller skift i arbejdslivet. Det handler om at styrke eller (gen)finde lysten til at arbejde, til at være med og gøre en forskel for sig selv og andre. God arbejdslyst for alle er både et arbejdsgrundlag og en mission i Krifa.

Derfor afhænger arbejdslyst af syv faktorer


Krifas Videncenter for God Arbejdslyst undersøger i samarbejde med Institut for Lykkeforskning og Kantar Gallup A/S, hvad der skaber trivsel og motivation i arbejdslivet. Siden 2014 har vi hvert år spurgt knap 3.000 danskere om deres arbejdsliv. Når vi ser på deres svar, er der især syv faktorer, som har betydning for arbejdslysten – nemlig mening, kolleger, resultater, mestring, ledelse, balance og medbestemmelse. Flere andre ting har betydning for god arbejdslyst, men siden vi startede vores forskning, har de syv faktorer vist sig at være de vigtigste.