Kolleger

Dine kolleger er vigtige for din livsglæde og din arbejdslyst. Et godt kollegaskab er præget af tillidsfulde relationer og et værdifuldt socialt og fagligt samspil.

I videoen herunder får du en kort intro til, hvad kolleger betyder for arbejdslysten.


Vidste du at...

  • Jo mere man som medarbejder føler sig som en del af det kollegiale fællesskab på arbejdspladsen, desto mere vil man typisk have en oplevelse af god arbejdslyst
  • Gode kolleger betyder mere for vores generelle livstilfredshed, end de betyder for vores glæde ved at gå på arbejde
  • Medarbejdere i den offentlige sektor er gladere for deres kolleger end medarbejdere i den private sektor
  • 61 procent af lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked har en oplevelse af, at deres kolleger får dem til at præstere bedre på jobbet

Inspiration

Kurser og webinarer

Samtaler

Værktøjer

Rapporter og analyser