Flere om en sag


I Krifa er vi først og fremmest sat i verden for vores medlemmer. Vi ønsker at gøre en forskel i deres arbejdsliv, så de kan være med til at gøre en forskel for andre.
Men vi har også en drøm om at være med til at påvirke hele samfundet i en positiv retning, hvor flere mennesker oplever god arbejdslyst.
Gennem vores CSR-arbejde tager vi et socialt ansvar. Vi ønsker, at alle mennesker – også de, der er på kanten af arbejdsmarkedet – skal have mulighed for at være en del af fællesskabet. Derfor investerer vi menneskelige og faglige kompetencer i at hjælpe udsatte på arbejdsmarkedet til at finde fodfæste og god arbejdslyst.
Viden flytter holdninger og adfærd. Med vores viden om, hvad der befordrer og forhindrer god arbejdslyst, vil vi gerne være med til at flytte holdninger og adfærd i samfundet. Derfor deler vi gerne ud af vores viden – på arbejdspladser og i de offentlige rum. Og vi forsøger at påvirke de mennesker og processer, der skaber rammerne på arbejdsmarkedet.

Code of Conduct

Se vores Code of Conduct her.

En bevægelse skabes sammen

I Krifa drømmer vi om at bevæge arbejdslysten i en positiv retning.
Vi ved, det kræver meget. Og vi ved, der skal flere til at skabe en bevægelse. Men vi ved også, der er mange, der deler vores drøm.
Derfor ønsker vi at være i bevægelse og dialog med andre, der finder mening i at få arbejdslysten til at vokse. Vi ønsker i fællesskab at opdyrke ny viden, finde nye svar og muligheder, hvad enten det er i samarbejde med samfundsaktører, arbejdspladser, forskere, samarbejdspartnere eller vores medlemmer.
Vi vil skabe god arbejdslyst. Og vi vil udfordre andre at gøre det samme, så vi når længere ud og påvirker flere – skaber bevægelse. Allermest drømmer vi om at gøre det i samarbejde med andre, så vi skaber en ny platform for flere, der har passion for samme sag.

Sådan gør vi en forskel

Krifas Erhvervsmentorer
En hel række medarbejdere og ledere i Krifa gør som erhvervsmentorer en forskel i unge menneskers liv. Erhvervsmentorer bruger fritid, netværk og kompetencer til at hjælpe unge, udsatte kontanthjælpsmodtagere i enten job eller uddannelse.

God Arbejdslyst Indeks
Vi arbejder hele tiden på at skabe ny viden, der gør os klogere på arbejdslivet og arbejdslysten. I samarbejde med Institut for Lykkeforskning og TNS Gallup har vi kortlagt, hvad der betyder mest for danskernes arbejdslyst. Resultatet er det årlige God Arbejdslyst Indeks, der er den mest omfattende kortlægning i Danmark. Læs indekset her

Arrangementer, webinarer, podcasts
Vi laver lokale arrangementer, udgiver podcasts og holder spændende webinarer – alt sammen med forskellige vinkler på trivsel og arbejdslyst. 

 

 

Vi hjælper videre i arbejdslivet
Hver dag har vi kontakt til medlemmer, der har behov for hjælp i arbejdslivet. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at hjælpe mennesker videre. Derfor står alle vores medarbejdere på spring i alle de situationer i arbejdslivet, hvor medlemmer har behov for hjælp og rådgivning. 

Bliv certificeret arbejdslystkonsulent
I samarbejde med Erhvervsakademi Dania har Krifa skabt en uddannelse baseret på vores viden fra God Arbejdslyst Indeks. Uddannelsen handler om, hvordan man som certificeret arbejdslystkonsulent kan højne arbejdslysten.

Stressfri
Stress er en af de helt store udfordringer for arbejdslysten. I Krifa har vi udviklet Stressfri, der er et skræddersyet og professionelt forløb til vores medlemmer. Foruden hjælp til den stressramte er der også viden for pårørende og et forløb til forebyggelse af stress. Læs mere om Stressfri her.