Sådan arbejder Krifa som fagforening

Påstandene om Krifa er mange – bliv klogere på fakta her.

Krifa tager ansvar for ansættelsesforhold

 • Krifa fagforening hjælper hver dag medlemmer med spørgsmål til ansættelsesret. I 2023 hjalp Krifa medlemmerne i cirka 22.000 sager og skaffede 365 millioner kroner hjem til dem, ligesom Krifas advokater er repræsenteret ved de civile domstole ugentligt.

 • Krifa tegner overenskomster – med både arbejdsgiverforeninger og virksomheder. Krifa kan dermed gå i Arbejdsretten, når det drejer sig om egne overenskomster og til domstolene med de øvrige sager. Krifa har årlige sager i Arbejdsretten. Meget få sager ender i Arbejdsretten, og langt de fleste løses via forlig.

Fakta om Krifas opbygning

 • Krifa består af to foreninger – Krifa A-kasse og Krifa Fagforening – tilsammen Krifa.

 • Krifa blev dannet i 1899 og har således eksisteret i mere end 125 år.

 • Krifa har medlemsdemokrati, og den øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af 80 medlemmer, der er valgt på regionale generalforsamlinger. Generalforsamlingerne afholdes hvert andet år, hvor alle medlemmer inviteres.

 • Repræsentantskabet vælger hovedbestyrelse og formand og mødes fire gange årligt.

Krifa tager ansvar samfundsmæssigt

 • Krifa arbejder for gode løn- og ansættelsesvilkår i Danmark. Blandt andet politisk - herunder social dumping, grundlæggende rettigheder, uddannelse, balance i arbejdslivet og beskæftigelsesindsatsen. 

 • Krifa har løbende kontakt med alle partier i Folketinget, men er partipolitisk uafhængig.

 • Krifa arbejder for, at der kommer flere grundlæggende rettigheder på det danske arbejdsmarked. Flere hundrede tusinde arbejder uden overenskomst i Danmark – og har dermed ingen grundlæggende rettigheder til fx pension og barnets første sygedag. 

Krifa tager ansvar for bedre trivsel på det danske arbejdsmarked

 • Krifa forsker i, hvad der giver lønmodtagere bedre trivsel og har omfattende viden om blandt andet psykisk arbejdsmiljø, der deles med førende eksperter i Danmark. Find forskningsresultaterne her, som bruges til at fremme arbejdslysten.

 • Krifa har søsat trivselsværkstøjet GAIS, som bruges til at højne trivslen på de danske arbejdspladser.

 • Krifa har en lang række tilbud, der kan hjælpe medlemmer med stress, mistrivsel og udvikling i arbejdslivet. Krifas tilbud er således ikke kun til, når skaden er sket – men kan sikre medlemmets trivsel gennem hele arbejdslivet.

 • Krifa uddanner årlige flere hundrede arbejdslystkonsulenter.