Tegn overenskomst med Krifa

Får en seriøs samarbejdspartner, der tror på dialog fremfor konfrontation.
I Krifa mener vi, at en overenskomst altid skal laves med det formål at styrke samarbejdet og arbejdslysten på din virksomhed.

Er du interesseret i en overenskomst gennem Krifa, eller vil du bare gerne høre mere?

Det får du, når du tegner en Krifa overenskomst 

 • Klare regler og aftaler.
 • Ingen usikkerhed om opsigelsesvarsler, overarbejde, tillæg og pension.
 • En pensionsordning, der indeholder sundhedsforsikring med tilbud om diverse behandlinger uden om offentlige ventelister, hjælp til hurtig tilbagevenden efter længere sygdomsforløb og meget andet.
 • Mulighed for kurser om blandt andet arbejdslyst, samarbejde, stress og trivsel
 • Standard ansættelseskontrakt, der passer til overenskomsten.
 • Vejledning om anvendelse af overenskomsten.

Virksomhedsoverenskomst

Krifa Fagforening tilbyder virksomheder at indgå en standardvirksomheds-overenskomst.  

De generelle vilkår regulerer vilkårene mellem dig og dine medarbejdere, og du kan finde mindstelønssatser og tillægssatser på satsbladet.

Det skal du vide

 • Der er tale om en tværfaglig overenskomst, der som udgangspunkt omfatter alle ansatte på virksomheden. 
 • Der er fastsat mindstelønninger for en række faggrupper, men yderligere mindstesatser kan forhandles konkret med den enkelte virksomhed, hvis der er grupper, der falder uden for de allerede beskrevne. 
 • Indgåelse af en virksomhedsoverenskomst forudsætter altid enighed mellem Krifa og arbejdsgiveren, samt at hovedparten af medarbejderne bakker op om, at Krifa indgår overenskomst på deres vegne.

Standardansættelseskontrakter

Krifa Fagforening kan hjælpe med ansættelseskontrakter, der passer til overenskomsten.  

En ansættelseskontrakt fra Krifa Fagforening opfylder lovgivningens krav til en ansættelseskontrakt, og den kan være med til at hjælpe dig og dine medarbejdere til at få styr på de nødvendige emner.

Der findes to ansættelseskontrakter – en til funktionærer og en til ikke-funktionærer

Brug os 

At I bruger ansættelseskontrakten, er ingen garanti for, at den er korrekt udfyldt, og at alle aftaler er beskrevet.  

Så send meget gerne kontrakten til os, så tjekker vi den igennem for jer.

Arbejdsmarkedspension

Til vores overenskomst hører en arbejdsmarkedspensionsordning. 

Pensionsordning er obligatorisk i vores overenskomster, og der skal anvendes den pensionsleverandør, som Krifa har indgået aftale med. 

Ordningen udbydes for tiden i samarbejde med Danica Pension. 

Din medarbejder får:

 • En kombination af opsparing og forsikringer, som kommer til udbetaling ved kritisk sygdom, tab af erhvervsevne og dødsfald. 
 • En sundhedssikring, der sikrer dine medarbejdere mulighed for hurtig diagnose og behandling på privathospitaler, kiropraktor, fysioterapi, psykolog mv.

Er du lønmodtager og nysgerrig på, hvad en overenskomst med Krifa kan gøre for din arbejdsplads?

Vi tilbyder at kontakte din arbejdsgiver. 

Du skal være opmærksom på, at det er en forudsætning for det videre overenskomst-arbejde,  at din arbejdsgiver synes, at det er en god ide, og at der ikke allerede er en overenskomst på din arbejdsplads.