Ledelse

Den ledelse, du bliver udsat for, har stor betydning for din arbejdslyst. Det er vigtigt, at du oplever at have en god og tillidsfuld relation til din leder, og at din leder er kompetent – både fagligt og socialt.

I videoen herunder får du en kort intro til, hvad ledelse betyder for arbejdslysten.


Fire dimensioner af ledelse

Inddragelse og frihed

Lederen inddrager medarbejderen i de beslutninger, der har direkte betydning for hans/hendes arbejde. Lederen skaber mulighed for, at medarbejderen selv kan planlægge sit arbejde og giver en passende frihed til, at medarbejderen løser sine opgaver, sådan som han/hun finder det bedst.

Opmærksomhed og feedback

Lederen giver en passende opbakning og støtte i forhold til de opgaver, medarbejderen har. Lederen anerkender medarbejderens faglige indsats og giver en passende feedback. Lederen ser medarbejderens individuelle behov og tager sig den tid til medarbejderen, som han/hun har brug for.

Mening og retning

Lederen formår at skabe mening og sammenhæng mellem arbejdspladsens overordnede mål og medarbejderens eget bidrag. Lederen bidrager til, at arbejdet opleves meningsfuldt. Han/hun udtrykker klare forventninger til de opgaver, medarbejderen skal løse og sætter retning og mål for, hvornår teamet eller afdelingen er en succes. Lederen har desuden overblik over, hvordan der arbejdes mod fælles mål.

Lederen som rollemodel

Lederen opleves som troværdig, og der er overensstemmelse mellem ord og handling. Lederen opleves retfærdig og er respekteret som menneske. Der er tillid til lederens måde at være leder på – altså til ledelsesfagligheden.

Hvorfor ledelse?

Den ledelse, vi bliver udsat for, har stor betydning for vores arbejdslyst. Det er vigtigt, at vi oplever at have en god og tillidsfuld relation til vores leder, og at lederen er kompetent – både fagligt og socialt.
Med afsæt i vores viden om, hvad der virker, vil vi hjælpe med at sikre grundlaget for god ledelse på de danske arbejdspladser.

I Krifa arbejder vi for at fremme arbejdslysten blandt vores medlemmer, hos os selv og i hele samfundet. For vi skal ikke bare have et arbejdsliv – vi skal have et godt arbejdsliv.

Ledelse er en af de syv faktorer, der betyder mest for vores arbejdslyst – og vores generelle lykke og livstilfredshed. Det har Krifas Videncenter for God Arbejdslyst dokumenteret. De øvrige seks faktorer er: Mening, mestring, balance, medbestemmelse, resultater og kolleger.


Inspiration

Mål trivslen

Glæd dig! God arbejdslyst er sat på formel med vores onlineværktøj GAIS. Med det kan du måle arbejdslysten hos dig selv eller dit team og få personlig inspiration, guides og værktøjer – helt gratis.

Vidste du at...

...medarbejdernes forhold til lederen har fire gange så stor betydning for oplevelsen af arbejdslyst, som forholdet til kollegerne?

...kun fire ud af ti oplever at have et rigtig godt forhold til nærmeste leder?

...tillid er noget af det, som medarbejderne scorer højest hos deres leder?

...halvdelen af danskerne i høj grad eller i meget høj grad oplever, at deres nærmeste leder er tydelig om, hvilke forventninger han har til den enkelte som medarbejder?