Alle rapporter og analyser

Videncenter for God Arbejdslyst udgiver flere gange årligt rapporter og analyser med ny viden og undersøgelser om forskellige aspekter af god arbejdslyst.

2019

RAPPORT: God Arbejdslyst Indeks 2019 - Dit liv - din arbejdslyst

God Arbejdslyst Indeks 2019 tager temperaturen på danskernes arbejdslyst og afdækker de faktorer, der har størst betydning for lønmodtagernes motivation og trivsel. I rapporten kan du blandt andet læse om: Hvad der påvirker arbejdslysten anno 2019. Hvad det betyder, når vi ser jobbet som afgørende for vores identitet. At balance kan øge arbejdslysten markant. Hvem der føler sig mest stressede på de danske arbejdspladser. Samt at bekymringer for fremtiden spiller ind på vores syn på arbejdet. Herudover kan du møde otte arbejdspladser, der arbejder målrettet med at løfte medarbejdernes arbejdslyst ved at sætte fokus på udvalgte arbejdslystfaktorer. Læs blandt andet om hvornår arbejdet med mestring giver pote, og om hvorfor god ledelse kan være et spørgsmål om liv eller død!

2019

RAPPORT: Medarbejdertrivsel i et lederperspektiv – en undersøgelse blandt ledere i Danmark

Vi ved fra God Arbejdslyst Indeks, at ledelse – og lederen – har stor betydning for medarbejdernes trivsel og arbejdslyst. Derfor kigger vi i denne rapport nærmere på medarbejdertrivslen set fra ledernes perspektiv. Grundlaget for rapporten er en undersøgelse blandt næsten 1.000 ledere på det danske arbejdsmarked, som vi har bedt om at svare på en række spørgsmål om medarbejdertrivsel. Rapporten giver blandt andet et indblik i ledernes erfaring med målrettet at arbejde med medarbejdertrivsel og deres vurdering af den generelle medarbejdertrivsel i deres egen organisation. Rapporten indeholder også en række anbefalinger til, hvordan du som leder kan blive endnu bedre til at arbejde med medarbejdertrivsel i dit daglige ledelsesarbejde.


2018

RAPPORT: Når ledelse skaber arbejdslyst

Rapporten præsenterer fire ledelsesdimensioner, som har dokumenteret og betydelig effekt på medarbejdernes arbejdslyst. I dette tredje oplag har vi opdateret og udvidet rapporten med supplerende cases, ny viden og værktøjer. Resultater og pointer fra undersøgelserne bag er fortolket og perspektiveret af en række ledelseseksperter og -praktikere.


2018

RAPPORT: Mestring og livslang læring – en undersøgelse blandt ledere om kompetenceudvikling

Hele syv ud af ti ledere på det danske arbejdsmarked vurderer, at deres medarbejdere i nogen, høj eller meget høj grad får brug for kompetenceudvikling, hvis de skal kunne klare sig på fremtidens arbejdsmarked. Vi ved fra God Arbejdslyst Indeks, at oplevelsen af at være god til sit arbejde har afgørende betydning for medarbejdernes arbejdslyst. Derfor er der god grund til at interessere sig for, hvordan lederne ser på mestring og kompetenceudvikling. I denne rapport får du blandt andet et indblik i, hvilke muligheder og udfordringer lederne oplever i forbindelse med kompetenceudvikling, og hvilke forventninger lederne har til behovet for kompetenceudvikling i de kommende år.

2018

RAPPORT: God Arbejdslyst Indeks 2018 – Det hele menneske på arbejde

I God Arbejdslyst Indeks 2018 zoomer vi ind på danskernes oplevelse af mestring i arbejdslivet. I rapporten har vi defineret tre forskellige dimensioner af mestring; den faglige mestring, den personlige mestring og den sociale mestring. Vores undersøgelse viser, at danskerne generelt har en oplevelse af at være gode til det, de arbejder med, og de mener også, at det er vigtigt at være god til det, de arbejder med. Når vi alligevel kan opleve, at vi ikke rigtigt lykkes, så peger vores undersøgelse på, at det i særlig grad er oplevelsen af manglende personlig mestring, der udfordrer os, når vi står i situationer, hvor vi ikke rigtigt lykkes i arbejdet.

2018

ANALYSE: MUS – en undersøgelse af danskernes holdning til medarbejderudviklingssamtalen

Langt de fleste arbejdspladser holder MU-samtaler, men det halter med dens værdi og fokus på systematisk opfølgning. Det viser en undersøgelse fra efteråret 2018, som Krifa har fået foretaget blandt et repræsentativt udsnit af danskere i beskæftigelse. Du kan læse undersøgelsens hovedpointer her.

2017

RAPPORT: Når ledelse skaber arbejdslyst

Rapporten bygger på en, stor undersøgelse af, hvad ledelse betyder for danske medarbejderes arbejdslyst. Rapporten viser, at der er tale om fire ledelsesdimensioner, som især påvirker arbejdslysten: Inddragelse og frihed, Opmærksomhed og feedback, Mening og retning og Lederen som rollemodel. Rapporten er genudgivet i en revideret udgave i 2018 med supplerende resultater og ny viden.


2017

RAPPORT: God arbejdslyst i vejtransportbranchen

Krifa har siden 2016 haft overenskomst med ITD-A, en arbejdsgiverorganisation for professionelle transport- og logistikvirksomheder. Sammen deler vi ønsket om at sikre god arbejdslyst og ordnede forhold i vejtransportbranchen. Af denne rapport, der er udarbejdet i samarbejde med Krifas Videncenter for God Arbejdslyst, fremgår blandt andet, at arbejdslysten for medarbejdere i vejgodstransportbranchen faktisk er lidt højere end for danskerne generelt. Læs også om sammenhængen mellem mange arbejdstimer og høj arbejdslyst, og om hvordan et arbejde som langturschauffør kan blive en livsstil.

2017

RAPPORT: God Arbejdslyst Indeks 2017. Sammen rykker vi grænserne for god arbejdslyst i Danmark

Giver det mening for os, når vi står op om morgenen og tager på job, oplever vi at have medbestemmelse og føler vi, at vi mestrer jobbet og arbejdsopgaverne? I God Arbejdslyst Indeks 2017 har vi blandt andet udforsket grænserne for danskernes arbejdslyst. Grænserne handler blandt andet om turen til og fra arbejdet og om, hvad der sker, når arbejdslysten afløses af stress. For tredje år i træk, har Krifas Videncenter for God Arbejdslyst, i samarbejde med Institut for Lykkeforskning kortlagt, hvad der giver danskerne god arbejdslyst. Vi har siden 2015 bedt næsten 8.000 danske lønmodtagere om at vurdere forskellige dimensioner af deres arbejdsliv og arbejdsplads.

2017

ANALYSE: Jobtryghed – undersøgelse af danskernes jobtryghed på et arbejdsmarked under forandring

Knap 80 procent af lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked vurderer, at der enten er ”ingen risiko” eller ”lille risiko” for at blive opsagt det kommende år. Danskerne oplever generelt stor tryghed i jobbet. Men arbejdsmarkedet er under hastig forandring i disse år og mange af de jobs, som vi kender i dag vil forsvinde i løbet af de kommende år. Derfor har Krifas Videncenter for God Arbejdslyst taget temperaturen på lønmodtagernes oplevelse af tryghed i jobbet og på deres indstilling til omstilling på et arbejdsmarked under hastig forandring. Du kan downloade undersøgelsens hovedresultater her.

2016

RAPPORT: God Arbejdslyst Indeks 2016. En kortlægning af danskernes arbejdslyst

Trives vi på jobbet, hvordan opfører chefen sig, og oplever vi en mening med det, vi gør? God Arbejdslyst Indeks handler om at forstå, hvordan vi skaber de bedste rammer for det gode arbejdsliv. Krifa har i samarbejde med Institut for Lykkeforskning for andet år i træk kortlagt, hvad der giver danskerne god arbejdslyst. Vi har bedt flere end 2.500 lønmodtagere om at vurdere forskellige dimensioner af deres arbejdsliv. Hent rapporten her og få et unikt indblik i arbejdslysten på det danske arbejdsmarked.

RAPPORT: Hvad er mening? – undersøgelse om mening som motivation i arbejdslivet

Krifa har gennemført en større undersøgelse, der nærmere belyser hvilke dimensioner mening i arbejdslivet består af og hvordan mening bidrager til den gode arbejdslyst for medarbejderne på danske arbejdspladser. Download rapporten og bliv klogere på, hvordan oplevelsen af mening kan være med til at motivere dig i dit arbejdsliv.

ANALYSE: Stress – undersøgelse om årsager til stress og om, hvordan lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked forholder sig til stress

Knap halvdelen af lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked har oplevet tegn på stress inden for det seneste år. Krifa har undersøgt, hvad årsagerne er til stress, hvordan vi danskere forholder os til stress og hvordan stress påvirker vores liv. Du kan læse undersøgelsens hovedresultater her.

2015

RAPPORT: God Arbejdslyst Indeks 2015. En kortlægning af danskernes arbejdslyst

Hvad giver god arbejdslyst? Netop dette spørgsmål er omdrejningspunktet for denne rapport, som er lavet af Krifa i samarbejde med Institut for Lykkeforskning. Rapporten kortlægger de vigtigste faktorer for arbejdslysten og giver inspiration til, hvordan man kan forbedre vilkårene på de danske arbejdspladser.

ANALYSE: Balancen mellem familie- og arbejdsliv

Krifa ønsker at understøtte den enkelte i at opnå god balance og god arbejdslyst. Derfor har vi taget temperaturen på danskernes balance mellem familie- og arbejdsliv i en undersøgelse blandt mere en 1000 respondenter. I undersøgelsen peger 7 ud af 10 på, at de inden for det seneste år har oplevet problemer med balancen mellem familie- og arbejdsliv, og flere end hver anden siger, at de flere gange om måneden oplever at skulle møde tidligere eller gå senere hjem fra arbejde end planlagt. Undersøgelsen viser også, at danskerne er parate til at lovgive om mere tid til omsorg for familien. Resultaterne af Krifas analyse underbygger vores arbejde for at ændre generelle holdninger i samfundet, som modvirker en god balance mellem familie- og arbejdsliv.

REPORT: Job Satisfaction Index 2019. Your life – your job satisfaction

The Job Satisfaction Index 2019 takes the temperature of Danes’ job satisfaction and uncovers the factors of greatest importance in terms of employees’ motivation and wellbeing.

THE REPORT PROVIDES AN INSIGHT INTO:

  • What is affecting job satisfaction in 2019
  • What it means when we see our job as crucial to our identity
  • The fact that balance can increase job satisfaction significantly
  • Who feels most stressed in Danish workplaces
  • The fact that worries for the future affect our view of work

REPORT: Job Satisfaction Index 2018. The complete person at work

Job Satisfaction Index 2018 is a study of the Danes´ perception of mastering at work. Mastering is one of seven factors, which particularly affects the Danes´ experience of well-being and job satisfaction.


REPORT: Job Satisfaction Index 2017. Together we push the limits for job satisfaction in Denmark

In this version of the Job Satisfaction Index our urge to discover and explore brings us to the limits of work life and job satisfaction. We are among other discovering the resources that exist within the co-workers at the limit of the work life, explore what the travel to work signifies for job satisfaction, and what happens when job satisfaction is replaced by stress.

REPORT: Job Satisfaction Index 2016. What drives job satisfaction?

Why are some workers happier than others? And how can we draw inspiration from some of the happiest employees in the world to improve well-being at work on a global scale? These are some of the questions this report seek to answer. The report is based on an extensive study of more than 2.500 Danish employees – as Danes report the highest levels of job satisfaction in the world

REPORT: Job Satisfaction Index 2015. What drives job satisfaction?

Living the good life? Your job may be more important than you think. We spent a big part of our lives at work, so it is natural that our work life have a direct impact on our quality of life. In this report we quantify the effect of purpose, leadership, influence, achievements work/life balance and colleagues have on job satisfaction – and on happiness.