Mestring - livslang læring

Ledere kan skabe trivsel og resultater med kompetenceudvikling

God ledelse handler i høj grad om at styrke trivslen blandt medarbejderne. Vi bliver både gladere og mere effektive af at have det godt i arbejdslivet – og høj trivsel handler især om oplevelsen af at have de rigtige kompetencer. Derfor kan danske ledere med fordel sætte mere fokus på efteruddannelse.

Efteruddannelse skal prioriteres af ledere

Er du leder, bør efteruddannelse af dine medarbejdere ligge højt på prioriteringslisten. Hvis din ledelse skal skabe positive ringe i vandet blandt medarbejdere og på bundlinjen, er kompetenceudvikling et vigtigt element. Netop her er der meget at vinde i form af motiverede medarbejdere og effektive arbejdsdage. Og det hele starter med god arbejdslyst. Det kan du læse mere om i en ny rapport ’Mestring og livslang læring’ fra Krifas Videncenter for God Arbejdslyst.

Kompetenceudvikling er en vigtig nøgle til medarbejdertrivsel

Arbejdslyst skabes af flere faktorer, men én af de vigtigste er oplevelsen af at kunne mestre de opgaver og udfordringer, man møder i arbejdslivet. I dag kræver mange jobs mere af den enkelte medarbejder end tidligere. Digitalisering, effektivisering og ny teknologi stiller konstant nye krav til kompetencerne, og det er en udvikling, der kun lige er begyndt. Det betyder, at det for de fleste er blevet endnu vigtigere at udvikle de faglige såvel som sociale og personlige kompetencer.

Det starter med dig som leder, men det er ikke kun dit ansvar

Vil du give trivsel og arbejdslyst de bedste betingelser i dit team, din afdeling eller din virksomhed, er det en god idé at se på mulighederne og behovet for efteruddannelse. Du kan undersøge mulighederne for kurser, forløb og tilskud i det danske uddannelsessystem og for eksempel booke en uddannelseskonsulent . Og du kan sætte emnet på dagsordenen i MU-samtalerne og hjælpe medarbejderne med at afklare deres behov for kompetenceudvikling, så de selv kan være med til at drive udviklingen.

Begynd med at kortlægge behovet

At kende mulighederne og kortlægge behovet hos den enkelte medarbejder kan være det første, konkrete skridt på vejen til udvikling af kompetencer og god arbejdslyst. Mange ledere peger i undersøgelsen bag ’Mestring og livslang læring’ på, at der især mangler tid og penge til efteruddannelse. Men det behøver ikke nødvendigvis være dyrt og langvarigt at lade medarbejderne opkvalificere sig. Der findes fx en del e-læringskurser, som kan tages ’i huset’ – og det kan også være nemmere for medarbejderne at få til at passe ind i hverdagen.


Lederundersøgelse - mestring og livslang læring

(’Mestring og livslang læring’, Videncenter for God Arbejdslyst, 2018).

Fakta fra undersøgelsen 'Mestring og livslang læring'

Kompetenceudvikling er vigtigt – men hverken ledere eller medarbejdere har nok fokus på at gøre noget ved sagen, viser rapporten ’Mestring og livslang læring’, som bygger på en undersøgelse blandt mere end 500 danske ledere og mellemledere.

  • 54 procent af lederne oplever, at det er svært at få kvalificeret arbejdskraft
  • 7 ud af 10 ledere ser et behov for kompetenceudvikling blandt deres medarbejdere
  • Mere end halvdelen af lederne forventer ikke at gøre mere ved efteruddannelse
  • Hver femte medarbejdere mener, at de har de færdigheder, der skal til - og forholder sig derfor ikke aktivt til efteruddannelse.

If you think education is expensive, wait until you see how much ignorance costs.

- Barak Obama, 2013

Ledelsesrapporten 2018

Ledere kan skabe arbejdslyst på flere fronter

Kompetenceudvikling og efteruddannelse er bare ét felt, hvor du som leder gør en forskel for dine medarbejderes trivsel - og dermed for hele arbejdspladsen. Rapporten "Når ledelse skaber arbejdslyst" fra Videncenter for God Arbejdslyst peger på fire vigtige dimensioner af ledelse, der har betydning for arbejdslysten:

  • Inddrag og giv frihed
  • Giv opmærksomhed og feedback
  • Skab mening og retning
  • Vær en god rollemodel

Læs mere


Videncenter for God Arbejdslyst undersøger trivsel og ledelse

Undersøgelsen blandt danske ledere er gennemført af YouGov for Krifas Videncenter for God Arbejdslyst, som også står bag rapporten ’Når ledelse skaber arbejdslyst’. Krifa er en moderne fagbevægelse, som arbejder for trivsel og god arbejdslyst hos både ansatte og ledere. Derfor undersøger videncentret løbende, hvad der skaber god arbejdslyst og måler hvert år, hvordan det står til på de danske arbejdspladser i vores ’God Arbejdslyst Indeks’ . Den nye viden om god arbejdslyst bliver blandt andet brugt til at udvikle værktøjer til både medarbejdere og deres ledere. Og man behøver ikke være medlem af Krifa for at bruge dem.  Læs mere om Videncenter for God Arbejdslyst.

Viden og værktøj til dig, der er leder