Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening (NRAF)


Konflikten på Nyhavn i slutningen af 1990'erne. Den dækker de ansatte på hovedparten af Nyhavns restaurationer. Nyhavnsoverenskomsten har, som navnet antyder, en begrænset geografisk udstrækning. Den kan derfor nærmest betragtes som en lokalaftale.

Læs mere om Nyhavnsoverenskomsten her:

Arbejdsmarkedspension

Til vores overenskomst hører en arbejdsmarkedspensionsordning. Vi anbefaler at man anvender den pensionsordning som Krifa har.

Ordningen udbydes for tiden i samarbejde med Danica Pension. Den er en kombination af opsparing og forsikringer, som kommer til udbetaling ved kritisk sygdom, tab af erhvervsevne og dødsfald.

Derudover en sundhedssikring, der sikrer dig mulighed for hurtig diagnose og behandling på privathospitaler, kiropraktor, fysioterapi, psykolog mv.

Læs mere om forsikringerne i ordningen.